Kohtausten kommentit


Videokohtausosion Kohtaukset-tilan oletusnäkymässä eli Thumbnail-näkymässä, jokainen kohtaus on esitettynä thumbnail-kehysikonina.
Saadaksesi lisätietoa jokaisesta kohtauksesta, vaihda Kommentti-näkymään käyttäen mitä tahansa Katso mahdollisuuksia-osassa kuvailluista tavoista.

Kommentti-näytössä Albumin kohtauksille on annettu muunneltavissa olevat otsikot. Voit itse päättää, haluatko kirjoittaa kyseiseen kohtaan jotakin. Voit kirjoittaa siihen esimerkiksi nimen kohtaukselle, avainsanoja tai kuvailla kohtauksen sisältöä. Oletusotsikko on tehty kohtauksen sarjanumerosta ja kestosta (esim. “Scene 3, 7:21”).

Pinnacle Studio image001 Kohtausten kommentit

Jos näpäytät kohtausta, esiin tulee tekstikenttä, johon voit kirjoittaa haluamasi nimen tai kommentin.

Pinnacle Studio image002 Kohtausten kommentit

Kohtausten valinta nimen mukaan

Videokohtauksia voi valita selaamalla kommenteissa esiintyviä avainsanoja. Käytä komentoa Album Ø Select By Name avataksesi oheisen viestiruudun:

Pinnacle Studio image003 Kohtausten kommentit

Kirjoita tekstikenttään avainsana ja paina OK, niin kaikki kyseisen sanan sisältävät Albumin kohtaukset korostuvat. Oletusotsikoita et voi kuitenkaan etsiä, ainoastaan itse antamiasi.

Pinnacle Studio image004 Kohtausten kommentit

Kohtausten kommentit