Kohtausten yhdistely ja jakaminen

Esikatseltuasi kohtauksesi läpi haluat ehkä yhdistää joitakin kohtauksia tai jaotella niitä suuremmiksi tai pienemmiksi yksiköiksi. Molemmat toiminnot ovat helppoja tehdä.

Yhdistääksesi Albumin kohtauksia:

1.    Valitse kohtaukset, jotka haluat yhdistää.

2.    Valitse Album Ø Combine Scenes.

Valitut kohtaukset yhdistetään yhdeksi.

Valitut kohtaukset yhdistetään yhdeksi. Vain toisiaan seuraavia kohtauksia voidaan yhdistää ja ne yhdistetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat Albumissa – huolimatta siitä, missä järjestyksessä ne valitsit. (Albumin järjestys kulkee riveittäin sivun alareunaa kohti.) Peruaksesi toiminnon paina Ctrl+Z tai näpäytä undo-painiketta.

Jos valitsemasi kohtaukset eivät kaikki seuranneet toisiaan, kaikki toisiansa seuranneet kohtaukset yhdistetään ryhmiksi, mutta eri ryhmiä ei yhdistetä keskenään.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Kohtausten yhdistely ja jakaminen

Jos valittuja kohtauksia (mustat) on useita vierekkäin, ne yhdistetään pidemmiksi kohtauksiksi. Koska kohtauksen 4 viereisiä kohtauksia ei ole valittu, kohtaus 4 säilyy sellaisenaan, vaikka se olikin osa suurempaa valintaa.

Jakaaksesi Albumin kohtauksia:

1.    Valitse jaettavat kohtaukset.

2.    Valitse Album Ø Subdivide Scenes.

Jaa valitut kohtaukset -viestiruutu aukeaa.

Pinnacle Studio image002 Kohtausten yhdistely ja jakaminen

3.    Valitse jaettujen kohtausten pituus näppäilemällä arvo.

Lyhyin sallittu kesto on yksi sekunti. Jos materiaalia jää yli viimeisen jaon jälkeen, se lisätään viimeiseen kohtaukseen.

4.    Paina OK.

Kun kohtaus jaetaan, näkyviin tulee edistymispalkki ja uudet kohtaukset lisätään Albumiin. Peruuttaaksesi toiminnon paina Ctrl+Z tai näpäytä undo-painiketta.

Halutessasi voit jakaa jo kerran jakamasi kohtaukset uudelleen, kunhan minkään kohtauksen kesto ei alita yhtä sekuntia.

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Kohtausten yhdistely ja jakaminen

Kolme valittua kohtausta on jaettu viiden sekunnin mittaisiin jaksoihin. Pystyviivat merkitsevät viiden sekunnin jaksoja jokaisessa kohtauksessa. Epätasaiset aikajaot oikealla johtuvat siitä, että ylijäänyt aika lisätään viimeiseen kohtaukseen. Tästä johtuu myös, että toinen kohtaus säilyy koskemattomana.

Kohtausten yhdistely ja jakaminen