Henkilökohtaiset projektiasetukset

Nämä asetukset on jaettu viiteen alueeseen, joita käsitellään alla. Editointiin liittyvät laitteistoasetukset sijaitsevat Video and audio preferences -paneelissa.

Editointiympäristö

Automatically save and load my projects: Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, Studio päivittää tallennetun projektisi automaattisesti säännöllisin väliajoin sinun työskennellessäsi, eikä sinun tarvitse erikseen tallentaa tekemiäsi muutoksia. Jos huolehdit tallentamisesta ja lataamisesta mieluummin itse, jätä tämä vaihtoehto ruksittamatta.

Show large storyboard thumbnails: Laita ruksi tähän laatikkoon saadaksesi Movie-ikkunan Kuvakäsikirjoitus-näyttöön yksityiskohtaisempia pienoisikoneita.

Show premium content, Show premium features: Premium-sisällön ja -toimintojen avulla Studiota voi laajentaa helposti ja kätevästi, kun tarvitset enemmän mahdollisuuksia ja voimavaroja elokuviesi tehostamiseen. Premium-sisältö viittaa lisätehosteisiin, -siirtymiin, -teksteihin, -valikkoihin ja -äänitehosteisiin. Premium-toiminnot puolestaan tarkoittavat panorointi- ja zoomaustoimintoa, väriavainnusta ja muita pitkälle kehittyneitä ominaisuuksia.

Ruksaa lisämateriaalin laatikot, jos haluat, että premium-materiaali luetellaan Albumissa ja muissa Studion sopivissa paikoissa.

Yleensäkin, jos näpäytät premium-materiaalin toimintoa, Studio tarjoaa sinulle mahdollisuuden ostaa ja asentaa se välittömästi Studiosta poistumatta, jos sinulla on Internet-yhteys avoinna. Katso Studion laajentaminen saadaksesi lisätietoa.

Projektiformaatti

Oletusasetuksen mukaan Studio-elokuvasi on samaa videoformaattia kuin ensimmäinen siihen lisäämäsi leike. Jos haluat pakottaa uudet projektit eri formaattiin, näpäytä Use this format for new projects ja valitse haluamasi formaatti pudotusvalikosta.

Pinnacle Studio image001 Henkilökohtaiset projektiasetukset

Oletuskestot

Näitä kestoaikoja mitataan sekunneissa ja ruuduissa.  Sekuntilaskuri edistyy joka 30 ruudun välein NTSC-järjestelmässä tai 25 ruudun välein PAL-järjestelmässä.

Pinnacle Studio image002 Henkilökohtaiset projektiasetukset

Tässä esiintyvät kolme asetusta kontrolloivat elokuvaasi lisättävien siirtymien, still-kuvien ja äänihäivytysten alkuperäisiä kestoja. Editoimisen aikana voit muokata kestoja haluamiksesi. Ohjelman alkuperäiset oletusarvot ovat samat kuin yllä olevassa kuvassa.

Levyvalikkoa lisätessä

Kun sijoitat Aikajanalle levyvalikon, Studio kysyy, haluatko luoda kappalelinkkejä valikosta kaikkiin sitä seuraaviin leikkeisiin (vähintään seuraavaan valikkoon saakka). Pudotuslistan vaihtoehtojen avulla voit välttää tätä koskevan vahvistusikkunan. Voit määrittää, että linkit luodaan aina tai ei koskaan. Voit valita myös, että Studio luo linkkejä uudesta valikosta sen kappaleisiin ja paluulinkkejä valikkoon jokaisen kappaleen lopusta. Viimeinen vaihtoehto, “Ask if chapters should be created” (”Kysy, luodaanko kappaleita”), mahdollistaa vahvistavan viestiruudun ja palauttaa oletusasetuksen.

Pinnacle Studio image003 Henkilökohtaiset projektiasetukset

Minimum chapter length: Jos olet määrittänyt Studion tekemään kappalelinkit automaattisesti aina, kun lisäät valikon, monen leikkeen ryhmät yhdistetään tarpeen mukaan kappaleiksi vähimmäispituuden aikaansaamiseksi.

Kansio aputiedostoille

Studio luo usein aputiedostoja, kun editoit ja tulostat projektiasi. Näitä säilytetään levykansiossa, jonka sijainti on tarkennettu alla. Näpäytä Kansio-painiketta muuttaaksesi aputiedostojen paikkaa. Tämä saattaa olla tarpeen, jos haluat säästää tilaa tietyllä asemalla.

Pinnacle Studio image004 Henkilökohtaiset projektiasetukset

Delete: Tämä painike avaa Delete Auxiliary Files -viestiruudun, jonka avulla voit tehdä tilaa kovalevylläsi tuhoamalla renderoinnin aikana luotuja tiedostoja.

Henkilökohtaiset projektiasetukset