Tiedostontekoasetukset

 File Type- (tiedostotyyppi) ja Preset- (esiasetus) -luettelot, jotka sijaitsevat jokaisen tiedostotyypin Make File -asetuspaneelin yläosassa, vastaavat tulostusselaimen Format- (formaatti) ja Preset-luetteloita (katso Elokuvasi tekeminen). Useimmilla tiedostotyypeillä on yhteinen ohjauspaneeli. Erikoiskäyttöön tarkoitettuja paneeleita käytetään Real Media- ja Windows Media -tiedostotyyppeihin.

Seuraavassa esiteltävää yleispaneelia käyttävät kaikki muut tuetut videotiedostotyypit eli 3GP, AVI, DivX, Flash Video, MPEG-1, MPEG-2 ja MPEG-4 (mukaan lukien iPod -yhteensopiva ja Sony PSP -yhteensopiva) sekä vain ääntä sisältävät tyypit.

Paneelin avulla voit määritellä tiedosto- ja pakkausasetuksia, kun Custom-esiasetus on valittuna. Useimmat tiedostotyypit tukevat asetusten personoimista ainakin jossain määrin.

Custom-asetusten avulla tulostustiedoston koko voidaan minimoida, sen laatua voidaan parantaa tai sitä voidaan valmistella erityistarkoituksiin (kuten Internet-levitykseen), jotka saattavat vaatia ruudun koon tai muiden vastaavien ominaisuuksien hallintaa.

Pinnacle Studio image001 Tiedostontekoasetukset

Kaikki tiedostotyypit Real Mediaa ja Windows Mediaa lukuunottamatta käyttävät yhteistä Make File -asetuspaneelia. Kaikki vaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikilla tiedostotyypeillä.

Huomaa: MPEG-2- ja MPEG-4-tiedostoja varten tarvitaan erityinen koodauksen purkuohjelma. Et voi toistaa näitä tiedostotyyppejä tietokoneellasi ilman sopivaa koodauksen purkuohjelmaa.

Videoasetukset

Include video: Tämä asetus on aktivoitu oletusasetuksena. Tiedosto tulostetaan vain äänenä, jos poistat laatikosta ruksin.

List all codecs: Oletusasetuksen mukaan tässä laatikossa ei ole ruksia, joten luettelossa on vain ne koodekit, jotka Pinnacle Systems on sertifioinut Studiossa käytettäviksi. Jos ruksaat vaihtoehdon, kaikki tietokoneellesi asennetut koodekit luetellaan, olivatpa ne sertifioituja tai ei.

Sellaisten koodekkien käyttö, joita Pinnacle Systems ei ole sertifioinut, voi tuottaa ei-toivottuja tuloksia. Pinnacle Systems ei tarjoa teknistä tukea sertifioimattomien koodekkien käytöstä johtuviin ongelmiin.

Vaihtoehdot: Options-painike avaa koodekkikohtaisen vaihtoehtopaneelin, jos sellainen on saatavilla.

Compression: Valitse käyttötarkoitukseesi sopivin pakkaaja (koodekki). AVI-tiedostoa luodessa kannattaa valita sellaiset pakkausasetukset, jotka parhaiten vastaavat elokuvasi todennäköisten katsojien tietokoneiden kykyjä ja tukemia koodekkeja.

Pinnacle Studio image002 Tiedostontekoasetukset

Resolution: Tästä esiasetusten listasta löydät vakiot Width- (leveys) ja Height- (korkeus) -vaihtoehdot. Custom-esiasetuksella voit määritellä mittasuhteet suoraan.

Width, Height: Ruudun koko mitataan pikseleissä. Oletusresoluutio on sama kuin Studion videomateriaalin siirtämiseen käyttämä resoluutio. Leveyden ja korkeuden pienentäminen vähentää tiedoston kokoa huomattavasti.

Pinnacle Studio image003 Tiedostontekoasetukset

Kuvanopeus: Normaali NTSC-kuvanopeus on 29,97 ruutua sekunnissa ja PAL-kuvanopeus 25 ruutua sekunnissa. Joitain sovelluksia (esimerkiksi verkkovideota) varten kuvanopeus kannattaa asettaa alhaisemmaksi.

Pinnacle Studio image004 Tiedostontekoasetukset

Quality, Data rate: Käytettävästä koodekista riippuen voit säätää laatuprosenttia tai siirtonopeutta liukusäätimellä. Mitä korkeampi valitsemasi prosentti tai nopeus on, sitä suurempi on lopullinen tiedosto.

Pinnacle Studio image005 Tiedostontekoasetukset

Ääniasetukset

Jos haluat pitää tiedostot mahdollisimman pieninä, ääni voi useimmissa digitaalisissa käyttötarkoituksissa olla 8‑bittistä monoa (11 kHz). Hyvä yleissääntö on käyttää 8-bittistä monoa (11 kHz) enimmäkseen puhetta sisältävälle äänelle ja 16-bittistä stereota (22 tai 44 kHz) pääasiassa musiikkia sisältävälle äänelle. Vertailun vuoksi sanottakoon, että CD-ROM-musiikki on 16-bittistä stereota koottuna 44 kHz:ssä. Toinen tapa arvioida äänen pakkaamista on se, että 11 kHz:iä voidaan verrata AM-radiolaatuun, 22 kHz:iä FM-laatuun ja 16-bittistä stereota (44 kHz) CD:n äänenlaatuun.

Sisällytä ääni: Tämä vaihtoehto on oletusasetus. Ruksin poistaminen tekee tulostettavasta tiedostosta mykän.

Vaihtoehdot: Tämä painike avaa koodekista riippuvan vaihtoehtopaneelin, jos sellainen on tarjolla.

Pakkaus: Täällä luetteloidut koodekit vaihtelevat tiedostotyypin mukaan.

Kanavat: Tämän luettelon mahdollisia vaihtoehtoja ovat tiedostotyypistä riippuen Mono, Stereo ja Monikanava. Lisäkanavia käytettäessä tiedostokoko kasvaa.

Sample rate: Digitaalinen ääni syntyy ottamalla pieniä näytteitä jatkuvasta analogisesta aallosta – mitä enemmän näytteitä, sitä parempi ääni. Esimerkiksi ääni-CD-levyt on tallennettu 44 kHz:nä, 16-bittisenä stereona. Joitakin digitaalisia käyttötarkoituksia (erityisesti puhetta) varten ääni voidaan koota niinkin alhaisena taajuutena kuin 11 kHz.

Data rate: Tämä pudotusvalikko säätää siirtonopeutta, ja näin myös äänen pakkaussuhdetta. Korkeammilla siirtonopeuksilla saavutat paremman laadun, mutta tiedostot vievät enemmän tilaa.

Pinnacle Studio image006 Tiedostontekoasetukset

Data-asetukset

Sony PSP Compatible -tiedostotyypissä on alue nimeltä Data, jossa voit antaa nimen tallennetulle elokuvallesi.

Yleiset asetukset

Nämä ovat samat kuin Tee Levy ‑välilehteä varten kuvatut.

Tiedostontekoasetukset