Kuva kuvassa -työkalu

Kuva kuvassa (ohjelmassa käytetään usein lyhennettä “PIP” (Picture-in-picture)) eli lisäkuvan näkyminen ensisijaisen kuvan sisällä on monissa ammattilaisten TV-tuotannoissa käytetty ja sitä kautta tuttu monipuolinen tehoste.

Pinnacle Studio 180 pip demo Kuva kuvassa  työkalu

Kuva kuvassa vaihtoehtoisilla reunoilla, varjostuksella ja pyöristetyillä kulmilla (vasemmalla). Ruudunhalkaisutehosteet, kuten oikealla näkyvä pystysuuntainen halkaisu, osoittavat kuva kuvassa -tehosteen monipuolisuuden.

Kun haluat käyttää kuva kuvassa -tehostetta, aloita vetämällä kuvaleikkeitä Movie-ikkunan Aikajanalle. Pudota kuvaraidalle ne kuvat, joiden tahdot muodostavan taustavideon. Etualan leikkeet eli kuva kuvassa tai PIP-leikkeet kuuluvat päällekkäisraidalle pääasiallisten leikkeiden alapuolelle.

Huomaa: Jos haluat käyttää yllä olevassa kuvassa esiteltyä ruudunhalkaisutehostetta, on yhdentekevää kummalle raidalle laitat kummankin leikkeen.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Kuva kuvassa  työkaluKun leikkeet ovat paikoillaan, valitse etualan leike ja avaa Kuva kuvassa ja väriavainnus ‑työkalu. Se on Movie-ikkunan video-työkalulaatikon seitsemäs työkalu. Yleensä viittaamme kyseisen työkalun kahteen osa-alueeseen (kuva kuvassa ja väriavainnus) erikseen.

Pinnacle Studio image003 Kuva kuvassa  työkalu

Kuva kuvassa ja väriavainnus -työkalu (PIP/CK) ovat itse asiassa kaksi työkalua yhdessä. Koska niitä käytetään toisistaan riippumattomina, käsittelemme niitä erillisinä työkaluina. Oheinen kuva esittää työkalun kuva kuvassa -puolen. Näpäytä yläreunan Chroma Key -painiketta siirtyäksesi väriavainnuksen puolelle.

Kuva kuvassa -työkalun ohjaimet

Suurin osa kuva kuvassa -työkalun vasenta puolta on interaktiivista asettelualuetta, jolla voit sekä katsoa että muokata päällekkäisvideon ulottuvuuksia, sijoittelua ja rajauksia. Tekemäsi säädöt näkyvät samanaikaisesti Playerin esikatselussa.

Asettelualueella on kaksi tilaa, jotka voi valita Scale- ja Crop-valintapainikkeilla.

Scale-tila: Asettelualueen harmaa, ruudutettu alue edustaa päällekkäisruudun läpinäkyvää osaa, jonka läpi allaolevan videon voi nähdä. Tyypillisessä kuva kuvassa -käytössä tämä alue on lähes koko ruudun kokoinen, jotta ensisijaista videota ei tarpeettomasti pidetä pimennossa. Voit muokata kuva kuvassa -ruutua kolmella tavalla:

·    Näpäytä kuva kuvassa -ruutua ja vedä sitä asettelualueen puitteissa haluamaasi videoruudun kohtaan.

·    Käytä kuva kuvassa -ruudun reunoilla olevia keskusohjauspisteitä muuttaaksesi ruudun ulottuvuuksia mielivaltaisesti.

·    Käytä kuva kuvassa -ruudun kulmissa olevia ohjauspisteitä muuttamaan ruudun kokoa, mutta ei kuvasuhdetta.

Crop-tila: Tässä tilassa asettelualue näyttää koko päällekkäisruudun riippumatta sen varsinaisista, Scale-tilassa asetetuista ulottuvuuksista. Ohjainpisteillä määritelty suorakaide näyttää, mikä osuus ruudusta on näkyvä. Näkyvän alueen ulkopuolella ruutu on puolittain läpinäkyvä niin, että ruudutettu tausta näkyy sen läpi.

Kuten Scale-tilassakin, sivuohjauspisteillä voi vapaasti säätää suorakaiteen rajausta, mutta kulmaohjauspisteet sen sijaan säilyttävät kuvasuhteen.

Pinnacle Studio image004 Kuva kuvassa  työkalu

Kuva kuvassa -työkalu Scale- (vasemmalla) ja Crop-tilassa (oikealla).

Presets: Valitse esiasetusnimi asettaaksesi kaikki kuva kuvassa -ohjaimet yhdellä kertaa kyseiseen nimeen liitettyihin, ennalta määriteltyihin arvoihin. Voit valita esiasetuksen haluamiesi asetusten ensimmäiseksi likiarvoksi ja säätää niitä sitten manuaalisesti, kunnes saavutat toivomasi tuloksen.

Transparency: Käytä tätä liukua, jos haluat alla olevan videon näkyvän päällekkäisvideon läpi. Mitä kauemmas oikealle liikutat liukua, sitä läpinäkyvämmäksi päällekkäiskuva sekä sen reunukset ja varjostukset tulevat.

Pinnacle Studio image005 Kuva kuvassa  työkaluBorder: Nämä ohjaimet määrittävät päällekkäisruudun ympärille piirrettävän reunuksen värin, leveyden ja läpinäkyvyyden. Aseta leveys nollaksi (liuku äärimmäisenä vasemmalla), jos et halua ruudulle reunuksia.

Softness-liuku määrittää reunuksen ulkoreunan terävyyttä. Liuku vasemmassa reunassa tarkoittaa terävää reunaa, liuku oikeassa reunassa sekoittaa reunan taustavideon kanssa. Rastita Rounded corners -ruutu, jos haluat päällekkäisruudulle pyöristetyt reunat.

Pinnacle Studio image006 Kuva kuvassa  työkaluShadow: Nämä ohjaimet määrittävät varjostustehosteen värin, leveyden, kulman ja läpinäkyvyyden. Varjostus saa päällekkäiskuvan ikään kuin leijumaan taustavideon päällä. Aseta leveys nollaksi (käyttämällä Distance-liukua), jos et halua ruudulle varjostusta.

Pyöreään muotoon tehty varjostuksen kulman ohjain antaa varjostuksen sijoittamiselle kahdeksan eri mahdollisuutta.

Enable picture-in-picture: Tällä rastitusruudulla voit kääntää kuva kuvassa -tehosteen joko päälle tai pois päältä.

Apply to new clips: Tämä on kätevä toiminto, kun haluat useille leikkeille samat kuva kuvassa -asetukset. Kun vaihtoehto on rastitettuna, työkalun edeltävän aukiolokerran kuva kuvassa -asetukset pätevät samanlaisina jokaiseen uuteen päällekkäisraidalle vedettyyn leikkeeseen.

Kuv
a kuvassa -tehosteen rajapinta

Jos määrittelet kuva kuvassa -muuttuja-asetukset mieluummin numeerisesti kuin graafisesti, avaa Kuvatehoste-työkalun tarjoama vaihtoehtoinen rajapinta. Voit myös käyttää näitä kahta menetelmää yhdessä: valita alkuasetukset graafisesti ja hienosäätää niitä myöhemmin numeerisilla tehostemuuttujilla.

Kuva kuvassa -tehosteen saatavilla olevat muuttuja-asetukset ovat lähes täsmälleen samat kuin PIP (picture-in-picture) -työkalussa:

Pinnacle Studio image007 Kuva kuvassa  työkalu

Kuva kuvassa -tehosteen muuttuja-asetukset.

Position: Horizontal- ja Vertical-liu’ut määrittävät päällekkäisruudun keskustan etäisyyden taustaruudun keskustasta.

Size: Width- ja Height-liu’ut määrittävät päällekkäisruudun koon prosentteina sen alkuperäisistä ulottuvuuksista. Kuvan rajaaminen voi pienentää näytöllä näkyvän ruudun kokoa entisestään.

Cropping: Tämän ryhmän neljä liukua mahdollistavat alkuperäisen päällekkäiskuvaruudun rajaamisen niin, että merkityksettömät osat poistuvat ja huomio kiinnittyy pääkohteeseen.

Video: Transparency-liuku määrittää, paljonko taustavideo näkyy kuva kuvassa -ruudun läpi.

Border: Tämän ryhmän muuttujat vastaavat kuva kuvassa -työkalun reunusasetuksia. Niiden avulla voit muuttaa päällekkäiskuvan reunusten väriä, paksuutta, läpinäkyvyyttä ja reunan terävyyttä. Halutessasi voit myös valita ruudun reunojen pyöristämisen. Tehoste-rajapinnan lisätoiminto ovat erilliset Width- ja Height-ohjaimet reunusten paksuuden määrittämiseen.

Shadow: Reunusryhmän muuttujien tapaan nämäkin muuttujat ovat pohjimmiltaan samat kuin kuva kuvassa -työkalussa. Erona ovat Horizontal offset ja Vertical offset -muuttujat, jotka ovat hiukan joustavampia varjostuksen sijoittamisen suhteen kuin työkalun Distance- ja Angle-asetukset.

Kuva kuvassa -työkalu