Projektin videoformaatti

Projektiin lisäämiesi videokohtausten ei kaikkien tarvitse olla lähtöisin samasta laitteesta tai olla samassa tiedostoformaatissa. Niiden ei tarvitse olla edes samaa kuvakokoa, kuvasuhdetta tai kuvanopeutta.

Mutta kun videota toistetaan Studiossa, on käytettävä yhteistä kuvaformaattia. Project format -laatikko Project preferences -vaihtoehtopaneelissa antaa sinun määrätä formaatin uusille projekteille joko täsmällisesti (esim. “NTSC Widescreen”) tai epäsuorasti sen mukaan, mitä formaattia ensimmäinen projektiisi lisäämä leike on.

Pinnacle Studio image001 Projektin videoformaatti

Aktiivisen projektin formaatti näytetään työkaluvinkkinä projektin nimen päällä Movie-ikkunassa.

Pinnacle Studio image002 Projektin videoformaatti

Projektiformaattia käytetään kaikissa video- ja kuvaleikkeissä Movie-ikkunassa sekä kyseisten leikkeiden esikatseluissa Playerissä.Albumin näkyvä sisältö (kuten siirretyt videokohtaukset) näytetään oletusasetuksena alkuperäisessä formaatissaan – sopipa se yhteen projektiformaatin kanssa tai ei.

Jos haluat välttää mustia ylä- ja alapalkkeja (“letterboxing”) projektivideossasi, mutta haluat kuitenkin käyttää väärässä kuvasuhteessa olevia kohtauksia, voit harkita kahta vaihtoehtoista etenemistapaa:

·    Käytä Aspect ratio -komentoja Album-valikossa. Näillä voit venyttää Albumin kohtauksia sopimaan projektikehyksen mittasuhteisiin – kuitenkin lievän vääristymisen kustannuksella.

·    Käytä 2D Editor -tehostetta yhdessä avainkehystyksen kanssa luodaksesi videostasi “pan and scan” -version. Studiot käyttävät tätä tekniikkaa usein sovittaessaan videonauhalle tai DVD-levylle ajetut elokuvansa sopimaan standardikokoiselle televisioruudulle. Tämä menetelmä ei aiheuta vääristymistä, mutta jokaisesta ruudusta menetetään osa materiaalia. Huolellinen toiminnan seuraaminen avainruudutuksen avulla johtaa yleensä tyydyttäviin tuloksiin kuvasuhteiden eroista huolimatta.

Huomio saatavuudesta: 2D Editor -tehoste ja avainruudutustoiminto ovat tarjolla vain Studio Plussassa.

Pinnacle Studio 112 aspect ratio adjustment methods Projektin videoformaatti

Lähdevideon “väärän” kuvasuhteen kompensointi lisäämällä mustat ylä- ja alapalkit (vas.), venyttämällä kuva koko ruudun kokoiseksi (kesk.) ja pan-and-scan-toiminnolla (oik.). Kullakin on omat haittapuolensa.

Taustarenderointi

Projektiformaattia käytetään myös kohdeformaattina renderoinnille, joka on videon luomisen prosessi HFX-siirtymiä, tehosteita tai muita prosessoinnin kannalta vaativia toimintoja käyttävälle materiaalille. Tällainen videomateriaali ei ehkä toistu täysin sulavasti tai yksityiskohtaisesti esikatselun aikana ennen kuin se on renderoitu.

Studio kykenee hoitamaan renderoinnin taustalla samalla kun sinä työskentelet. Tätä toimintoa kontrolloidaan Background rendering -laatikon avulla Video and audio preferences -vaihtoehtopaneelissa.

Pinnacle Studio image004 Projektin videoformaatti

Jos noudatat viestiruudun neuvoa taustarenderointiin käytettävän koodekin suhteen, renderointiin käytettävä aika saattaa lyhentyä elokuvaasi tulostettaessa.

Jos aiot esikatsella videotasi ulkoisella laitteella (mahdollista vain Studio Plussassa), sinun on säädettävä projektiformaatti ja taustarenderoinnin koodekki laitteeseen sopiviksi. Jos esimerkiksi esikatselet materiaalia DV-kameraasi kytketyn analogisen monitorin kautta, sinun kannattaa tehdä taustarenderointi DV-muodossa.

Projektin videoformaatti