Vaativa editointi aikajanalla

Huomaa: Studio Plussan edistyneitä lisätoimintoja, jotka käyttävät päällekkäisraitaa, käsitellään kappaleessa Kaksiraitaeditointi Studio Plussassa.

Useimpien editointitoimenpiteiden aikana Studio pitää automaattisesti Aikajanan eri raidoilla sijaitsevat leikkeet tahdistettuina. Esimerkiksi lisätessäsi kohtauksen Albumista kuvaraidalle, kaikkien lisätyn kohtauksen oikealla puolella sijaitsevien leikkeiden suhteellinen sijainti säilyyy ennallaan.

Joissakin tilanteissa saatat haluta välttää automaattisen tahdistuksen. Haluat ehkä lisätä työhön uuden kuvaleikkeen muuttamatta muuntyyppisten leikkeiden paikkaa. Ehkä haluat editoida videota erillään sitä seuraavasta alkuperäisestä ääninauhasta. Tämä on hyödyllinen tekniikka, jolla on useita variaatiota. Katso Lisää editointi ja Jaa editointi, niin tiedät lisää.

Edellä kuvattu erikoiseditoiminen on mahdollista käyttämällä track lock -lukituspainikkeita, jotka ovat Movie-ikkunan Aikajana-näytön oikeassa reunassa. Jokaisella perusraidalla (kaikilla paitsi valikkoraidalla) on lukituspainike.

Lukittu raita Aikajanalla on harmaa, mikä tarkoittaa, että lukitun raidan leikkeitä ei voi valita tai editoida millään kolmesta tavasta. Lukitsemattomilla raidoilla tehtävä editoiminen ei myöskään vaikuta niihin millään tavalla.

Valikkoraitaa lukuunottamatta mikä tahansa raitayhdistelmä voidaan lukita.

Pinnacle Studio 129 track locking 1 Vaativa editointi aikajanalla

Päällekkäisraidan lukitseminen estää esimerkiksi kuvan päälle asetetun otsikon  keston muuttumisen, vaikka trimmaisit samassa aikaindeksissä sijaitsevia ensisijaisen kuvaraidan leikkeitä.

Pinnacle Studio 129 track locking 2 Vaativa editointi aikajanalla

Kun otsikkoraita ei ole lukittuna, yläpuolisen kuvaleikkeen trimmaaminen trimmaa  automaattisesti myös kuvan päälle asetetun otsikon.

ð Inserttien editointi

ð Jaettu editointi

Vaativa editointi aikajanalla