Jaettu editointi

”Jaetussa editoinnissa” leikkeen ääni- ja kuvaosat trimmataan erikseen niin, että siirtymä yhteen tapahtuu ennen kuin siirtymä toiseen.

Huomaa: Studio Plussassa halkaisuleikkaus (split editing) voidaan tehdä myös videon ja äänen päällekkäisraidoilla käyttäen ohessa kuvattuja analogisia menetelmiä.

“L-leikkauksessa” kuva on siihen tahdistetun äänen edellä, kun taas “J-leikkauksessa” ääni on ensimmäisenä.

Vinkki: Kun haluat trimmata täsmällisesti ja nopeasti tässä osiossa, Leikkeen ominaisuudet -työkalua kannattaa ehkä pitää auki. Avataksesi työkalun, kaksoisnäpäytä jotain kuvaleikettä ennen kuin aloitat.

L-leikkaus

L-leikkauksessa leikataan uuteen kuvaan ennen kuin uuteen ääneen.

Kuvittele videokuvattu oppitunti, jossa kuva aika ajoin leikkaa pois puhujasta kuvittaakseen puheena olevia aiheita, kuten matkustusta tai luontoa.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Jaettu editointi

Ääni ja kuva leikkaavat (katkeavat) samanaikaisesti.

Sen sijaan, että leikkaisit äänen ja kuvan samasta kohdasta, haluat ehkä antaa puhujan äänen mennä päällekkäin kuvituskuvan kanssa. Tämä tekee yleisölle selväksi, että nyt katsellaan kuvaa, joka kuvittaa puhujan aihetta.

Huomaa, että kuva- ja äänileikkeiden rajat muodostavat valmiissa leikkauksessa L-kuvion.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Jaettu editointi

Ääni katkeaa kuvan jälkeen. Syntyvä “L”-kuvio on hahmotettu ohessa.

Tätä tekniikkaa voidaan käyttää tehokkaasti monella tapaa. Sitä kannattaa harkita aina, kun toisen leikkeen kuva voi toimia ensimmäisen leikkeen äänen kuvittajana.

Tehdäksesi L-leikkauksen:

1.    Säädä Aikajanaa niin, että sinun on helppo laskea päällekkäisiksi haluamiesi ruutujen tai sekuntien määrä.

2.    Valitse vasemmanpuoleinen leike ja trimmaa sen oikeaa reunaa halutun päällekkäisyyden verran.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Jaettu editointi

3.    Lukitse ääniraita. Vedä nyt saman leikkeen kuvan oikeaa reunaa vasemmalle siihen kohtaan saakka, josta seuraavan leikkeen kuvan pitäisi alkaa.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Jaettu editointi

4.    Pidä ääniraitaa edelleen lukittuna ja vedä toisen leikkeen kuvaa vasemmalle, kunnes se kohtaa alkuperäisen leikkeen.

Jos toisen leikkeen alussa ei ole tarpeeksi ylimääräistä kuvaa, sinun pitää ensin trimmata tarpeellinen määrä sekä kuvaa että ääntä pois ja yrittää sitten uudelleen.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Jaettu editointi

5.    Vapauta ääniraidan lukitus.

Kuva leikkautuu nyt toisesta ääntä edeltävästä leikkeestä. Kuva on trimmattu ensimmäisen leikkeen lopusta alkaen ja ääni on trimmattu toisen leikkeen alusta alkaen.

J-leikkaus

J-leikkauksessa uusi ääni alkaa ennen kuin video vaihtuu. Tämä voi toimia tehokkaasti, jos seuraavan leikkeen ääni valmistaa katsojaa siihen, mitä kuvassa seuraavaksi tapahtuu.

Palatkaamme videoitu oppitunti -esimerkkiin: Väliin lisätty kuva on lopuillaan ja seuraavaksi aiomme taas näyttää puhujaa. Muutos on paljon sulavampi, jos aloitamme luennon seuraavan osan ääniraidalla jo hieman ennen kuin kuva siirtyy takaisin puhujaan.

Tällä kertaa leikkauksen reunat muodostavat J-kirjaimen:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Jaettu editointi

Ääni katkeaa ennen kuvaa. Syntyvä “J”-kuvio on hahmotettu ohessa.

Tehdäksesi J-leikkauksen:

1.    Säädä Aikajanaa niin, että sinun on helppo laskea päällekkäisiksi haluamiesi ruutujen tai sekuntien määrä.

2.    Aivan kuten edellä, trimmaa vasemmanpuoleisen leikkeen – niin kuvan kuin äänen – oikeaa reunaa taaksepäin haluamasi päällekkäisyyden verran.

3.    Lukitse ääniraita. Vedä nyt saman leikkeen kuvan oikeaa reunaa takaisin oikealle haluamasi päällekkäisyyden verran.

4.    Vapauta ääniraidan lukitus.

Ääni leikkautuu nyt toisesta kuvaa edeltävästä leikkeestä.

Huomaa: Edelläkuvatut menettelytavat eivät ole ainoita mahdollisia tapoja tehdä L- ja J-leikkauksia. Esimerkiksi toinen tapa tehdä J-leikkaus olisi trimmata oikeanpuoleinen leike haluttuun kuvan alkamiskohtaan ja tämän jälkeen – kuvaraita lukittuna – vetää ääniosuutta vasemmalle yli vasemmanpuoleisen leikkeen äänen.

Jaettu editointi