Digitaalinen materiaalinsiirto

Tämä osio käsittelee materiaalin siirtämistä DV-laitteesta (digitaalinen videokamera tai VCR-laite) 1394-portin kautta. Näpäytä tästä jos haluat lukea analogisesta lähteestä tulevan materiaalin siirtämisestä.

Sinulla on kaksi mahdollisuutta valita kuinka videomateriaali koodataan ja tiivistetään täysilaatuiseksi. Useimpiin tarkoituksiin DV-formaatti on looginen valinta, mutta jos suunnittelet kopioivasi elokuvasi levylle (VCD, S-VCD tai DVD), saattaa MPEG-1 tai MPEG-2 –formaatti olla parempi vaihtoehto.

Koska MPEG-2 –koodaus vaatii tietokoneelta paljon, vanhemmat tietokoneet eivät ehkä ole tarpeeksi nopeita tyydyttävän MPEG-2 toiston saavuttamiseksi. Siirtolaitteistotyyppi ja valitsemasi siirtolaatu määrittelevät myös vaaditun CPU -vähimmäisnopeuden. Jos Studio arvioi, ettei tietokoneesi ole tarpeeksi tehokas tietylle siirrolle, se ilmoittaa sinulle ongelmasta ja voit peruuttaa toiminnon.

DV

DV on korkearesoluutioinen formaatti, ja myös sen tilavaatimukset ovat korkeat.

Kamerasi pakkaa ja tallentaa videota nauhalle 3,6 Mt sekunnissa, mikä vastaa tv-lähetyksissä vaadittavaa laatua. Siirron aikana videokamerassasi oleva informaatio siirtyy suoraan nauhalta tietokoneesi kovalevylle ilman minkäänlaisia muutoksia tai lisäpakkaamista. Digitaalisen videon siirto vie paljon kovalevytilaa, joten siirrettäväksi kannattaa valita lyhyitä jaksoja koko nauhan sijasta, etenkin jos kovalevylläsi on pulaa tilasta.

Voit laskea tarvitsemasi levytilan näin: Videosi pituus (sekunteina) x 3,6. Tuloksena on tarvitsemiesi megatavujen määrä. Esimerkiksi:

1 tunti videota = 3600 sekuntia (60 x 60)

3600 sekuntia x 3,6 MB/s = 12 960 MB

Eli 1 tunti videota vaatii 12,9 GB tilaa.

Voidaksesi siirtää digitaalista videota kovalevysi on kyettävä ylläpitämään 4 Mt:n luku- ja kirjoitusnopeutta sekunnissa. Kaikki SCSI- ja useimmat UDMA-asemat pystyvät tähän. Kun aloitat siirron ensimmäistä kertaa, Studio testaa ajurisi ja varmistaa, että se on riittävän nopea.

MPEG

DVD- ja S-VCD -levyt käyttävät MPEG-2 -formaattia, joka on VCD:itä varten tarkoitetun MPEG-1 -formaatin edistyneempi versio. Internet-käyttöön tarkoitetut MPEG-tiedostot ovat resoluutioltaan matalampia ja MPEG-1 -formaatissa.

Capture format -vaihtoehtopaneeli (Setup Ø Capture Format) sisältää useita vaihtoehtoja MPEG-siirtojen laadun kontrolloimiseksi.

ð Ääni- ja kuvatasot – digitaalinen

Digitaalinen materiaalinsiirto