Movie-ikkuna

Movie-ikkuna, jossa rakennat elokuvasi Albumissa olevasta raakamateriaalista, muodostaa alapuoliskon Studion Edit-tilan näytöstä. Päästäksesi Movie-ikkunaan, siirry ensin Edit-tilaan, jos et jo ole siellä:

Pinnacle Studio image001 Movie ikkuna

Movie-ikkunan otsikkopalkissa on monia tärkeitä ohjaustoimintoja ja näyttöjä. Otsikkopalkin vasemmalla puolella olevat työkalulaatikko-painikkeet avaavat kuva- ja ääni-työkalulaatikot, joista kerrotaan täällä.

Työkalulaatikkopainikkeiden oikealla puolella on tekstitila, jossa näkyy käsiteltävän työn nimi. Tämä ikkuna näyttää tarvittaessa myös tilanne- ja varoitusviestit.

Seuraavilla ohjaimilla kontrolloit leikemerkkejä, jotka ovat projektisi leikkeisiin liitettyjä “kirjanmerkkejä”. Ainoa uudessa projektissa näkyvä merkkiohjain on Lisää merkki -painike. Muut ohjaimet tulevat näkyviin ensimmäisen merkin lisäämisen jälkeen.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Movie ikkuna

Lisää merkki -painikkeen (yläkuva) painaminen luo uuden leikemerkin Aikajanan ohjaimen kohdalle. Kun olet lisännyt projektiin ensimmäisen merkin, nimeämis- ja valintaohjaimet tulevat näkyviin (alakuva). Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta Leikemerkit.

Vielä kauempana oikealla ovat äänenryömitys-, leikkeenhalkaisu- ja leikkeenpoisto-painikkeet, niiden jälkeen kolme näkymän valinta -painiketta (katso Movie-ikkunan näytöt) ja lopuksi tiivistetty versio Äänenvoimakkuus ja tasapaino -työkalun ulostulotason mittarista.

Pinnacle Studio image003 Movie ikkuna

Äänen ryömittämispainike

Pinnacle Studio 085 scrub audio button Movie ikkunaOletusasetusten mukaan projektisi ääntä voi esikuunnella vain toiston aikana. Studion äänen ryömittämistoiminto, joka käännetään päälle ja pois päältä kaiutin-painikkeesta, mahdollistaa äänen esikuuntelun samalla kun ryömität elokuvaasi.

Äänen ryömittämistoiminto helpottaa editointipäätöksiä, jotka riippuvat äänimerkeistä.

Halkaise leike/kohtaus -painike – partakoneenterä

Pinnacle Studio 085 razor blade button Movie ikkunaNäpäytä tätä painiketta halkaistaksesi aktiivisena olevan leikkeen Movie-ikkunassa tai aktiivisena olevan kohtauksen Albumissa.

Et silti tuhoa mitään. Jos valitsemasi kohde on Albumissa oleva kohtaus, se halkaistaan merkitystä kohdasta kahteen lyhyempään kohtaukseen. Jos valitsemasi kohde on leike Movie-ikkunassa, se monistetaan ja sovitetaan automaattisesti halkaisukohtaan.

Partakoneenterä-painiketta voidaan käyttää yhdessä Movie-ikkunan Aikajana-näytössä olevien raitojen lukitsemispainikkeiden kanssa, jos haluat tehdä jotain erikoistoimia, kuten editoida inserttejä tai luoda kohtia, joissa ääni on kuvan edellä tai jäljessä.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Movie ikkuna

Leikkeen halkaiseminen: Editointilinjan paikka alkuperäisessä leikkeessä määrittää halkaisupaikan. Kun käytät partakoneenterä-työkalua, Studio monistaa leikkeen ja poistaa ensimmäisen leikkeen halkaisukohdan jälkeisen osan sekä toisen leikkeen halkaisua edeltävän osan.

Tuhoa leike -painike – roskakori

Pinnacle Studio 086 trash can button Movie ikkunaTämä painike tuhoaa valitun sisällön mistä tahansa Movie-ikkunan näytöstä. Oletusasetuksena on, että kun projektisi kuvaraidalla olevia leikkeitä poistetaan missä tahansa näytössä, syntyvä tyhjä väli sulkeutuu automaattisesti. Samalla muiden raitojen leikekeitä poistetaan tai lyhennetään tarpeen mukaan niin, että kaikki pysyy tahdistettuna.

Jos poistat leikkeitä muilta raidoilta, oletuksena on, että syntyviä välejä ei automaattisesti poisteta. Tämä ei siis vaikuta muiden leikkeiden ajastukseen.

Jos painat näppäimistösi Ctrl-painiketta samalla, kun näpäytät delete-painiketta tai painat näppäimistösi Delete-painiketta, kyseisen raidan oletusasetukset kääntyvät päinvastaisiksi. Siispä ensisijaisella kuvaraidalla Ctrl+Delete jättää poistetun leikkeen kohdalle aukon, kun taas muilla raidoilla tuo aukko sulkeutuu. Kumpikaan tapaus ei vaikuta muihin raitoihin.

Poisto-toimintoihin pääsee käsiksi myös hiiren oikean puolen Aikajanan leikkeille tarkoitetusta kontekstivalikosta.

Pinnacle Studio image008 Movie ikkuna

Hiiren oikean puolen valikosta löytyvät poisto-toiminnot Aikajanan leikkeille eivät ole samanlaiset ensisijaiselle kuvaraidalle (vasemmalla) ja muille raidoille (oikealla). Valikot tiivistävät kontekstiriippuvaiset pikanäppäimet.

Paikannus:editointilinja, osoittimet

Kun työstät leikettä Movie-ikkunassa, Playerissa näkyvä ruutu osoittaa senhetkisen sijaintisi. Movie-ikkunan  Aikajanalla sitä merkitsemässä on editointilinja. Voit muuttaa sijaintiasi  liikuttamalla joko Aikajanan osoitinta (johon editointilinja on yhdistettynä)  tai Playerin osoitinta.

Pinnacle Studio image009 Movie ikkuna

Kun Leikkeen ominaisuudet -työkalu on auki, voit käyttää myös kolmatta osoitinta, trimmerin osoitinta, valitaksesi oikean kohdan leikkeestä trimmauksen aikana.

ð Movie-ikkunan näytöt

ð Työkalulaatikot

Movie-ikkuna