Kohteen sommittelupainikkeet

Pinnacle Studio 257 object layout buttons Kohteen sommittelupainikkeetTämän klusterin kaksi vasemman puolista painiketta ovat Otsikkoeditorin kohteiden ryhmittelyyn ja ryhmittelyn purkamiseen.  Ensimmäistä painiketta voit käyttää, jos olet valinnut useita kohteita. Se linkittää kohteet ryhmäksi (group), jota kohdellaan editoinnin aikana yksittäisenä kokonaisuutena. Kun tällainen ryhmä on valittuna, kaikkien sen osien ohjauspisteet ovat näkyvissä ja mitä tahansa niistä voidaan käyttää ryhmän manipuloimiseen.

Pinnacle Studio 258 grouping of three objects Kohteen sommittelupainikkeet

Kolmen kohteen ryhmittely

Toinen painike, joka on käytössä aina, kun ryhmäkohde on aktiivisena, erottaa ryhmän alkuperäisiin osiinsa.

”Ryhmien ryhmittely” on mahdollista, mutta ryhmittely ulottuu vain yhden tason yli: Jos purat ryhmien ryhmittelyn, kaikki sen osat purkautuvat itsenäisiksi kohteiksi.

Seuraava painike avaa 11 toimintoa sisältävän ponnahdusvalikon, jota voidaan käyttää vain ryhmiin. Ensimmäiset kuusi toimintoa tekevät mahdolliseksi kohderymän linjaamisen kyseisen ryhmän minkä tahansa reunan (neljä) tai keskilinjan (kaksi) mukaisesti. Seuraava komentopari tekee mahdolliseksi kohteiden asettamisen täsmällisin välein joko pysty- tai vaakasuunnassa. Kolme viimeistä komentoa muuttaa kohteiden kokoa niin, että niiden leveys, korkeus tai molemmat tulevat samansuuruisiksi. Komennoista on hyötyä erityisesti valikkoja tehtäessä, sillä valikkopainikkeiden on yleensä hyvä sijaita säännöllisessä muodostelmassa.

Pinnacle Studio 258 object justification menu Kohteen sommittelupainikkeetViimeinen kohteiden sommittelua koskeva painike avaa toisen ponnahdusvalikon, jota käytetään kohteiden tasaamiseen. Sen yhdeksän vaihtoehtoa on esitetty jätkänshakkia muistuttavassa graafisessa muodossa. Kun näpäytät jotakin kentistä, kohde siirtyy näytöllä vastaavaan kulmaan (kuitenkin punaisin viivoin rajatun “text-safe” -alueen sisälle) tai keskelle näyttöä.

Useiden kohteiden valitseminen

Ensimmäinen vaihe ryhmän luomisessa on valita kohteet, joista ryhmän halutaan muodostuvan. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:

·    Näpäyttämällä ja vetämällä hiirellä alue, jonka sisään jäävien kohteiden halutaan kuuluvan ryhmään, tai

·    Näpäyttämällä ensimmäistä ryhmään haluttavaa kohdetta ja sen jälkeen Ctrl-näpäyttämällä kaikkia muita.

Väliaikaiset ryhmät

Mikä tahansa monen kohteen ryhmä on väliaikainen ryhmä ja sitä voidaan liikutella, linjata, pyörittää, värittää jne. ryhmänä. Väliaikainen ryhmitys menettää merkityksensä heti, kun näpäytät Editointi-ikkunassa ryhmän ulkopuolelle. Ryhmä-painikkeella luodut ryhmät eivät sen sijaan hajoa ennen kuin ryhmitys erikseen puretaan.

Kohteen sommittelupainikkeet