Pysäytyskuvien editointi

Voit trimmata pysäytyskuvia kuten muunkintyyppisiä leikkeitä joko suoraan Movie-ikkunan Aikajanalla tai Leikkeen ominaisuudet -työkalua käyttäen.

Katso Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen saadaksesi lisätietoa ensimmäisestä menetelmästä. Pysäytyskuvan ja leikkeen ero on se, että pysäytyskuvan kestoa voi pidentää niin paljon kuin haluaa, kun taas kuvaleikkeen pituus ei voi ylittää alkuperäisen, Albumissa olevan kohtauksen pituutta.

Tehosteita kuten sumennusta, porrastusta ja värinkorjausta voidaan käyttää pysäytyskuvaleikkeisiin samalla tavalla kuin kuvaleikkeisiin.

ð Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi

Pysäytyskuvien editointi