Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi

Pinnacle Studio 214 video tool icon   clip properties Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointiToolbox Ø Modify Clip Properties -valikkokomento avaa aktiivisen leikkeen tyypille sopivan version Leikkeen ominaisuudet -työkalusta. Myös video-työkalulaatikon ylimmäistä ikonia voi käyttää.

Jos kyseessä on bittikartoitettu kuva, mukaanlukien tavalliset valokuvat ja kuvatiedostot, tai levyvalikko, kolmas tapa päästä käsiksi työkaluun on tuplanäpäyttää leikettä. Otsikon tuplanäpäyttäminen sen sijaan avaa leikkeen suoraan Otsikkoeditorissa.

Aktiivisen leikkeen keston ja nimen määrittely on mahdollista seuraavalla tavalla kaikissa Leikkeen ominaisuudet -työkalun versioissa:

·    Määritelläksesi, kuinka kauan pysäytyskuvaa näytetään, muuta kesto-laskurin arvoa.

·    Nimi-kentässä voit korvata Studion leikkeelle antaman oletusnimen haluamallasi nimellä. Leikkeiden nimet näkyvät Movie-ikkunan teksti-näytöllä ja niillä nimiönäytöillä, jotka tulevat esiin, kun liikutat hiirtä leikkeiden yllä Kuvakäsikirjoitus-näytöllä.

Valokuvien ja grafiikoiden editointi

Leikkeen ominaisuudet -työkalussa on bittikartoitettujen kuvien editointiin useita tärkeitä kuvaprosessointitehtäviä:

·    Zoomaa kuviasi ja leikkaa tarpeettomat osat pois niin, että huomio kiinnittyy kuvan keskeisimpään osaan;

·    Käännä kuvaa 90 astetta kerrallaan, niin voit käyttää myös potrettikuvia;

·    Poista punaiset silmät, joita kuvissa näkyy, jos kuvattava kohde on katsonut suoraan kameraan juuri salaman välähtäessä;

·    Studio Plussassa voit panoroimalla ja zoomaamalla tehdä animaatioita, joissa korkearesoluutioiset kuvat näytetään juohevasti toisiinsa yhdistettyjen lähikuvien ja suurennosten jatkumona. Kyseinen tekniikkaa yhdistetään tunnettuun dokumenttiohjaajaan Ken Burnsiin.

Pinnacle Studio image002 Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi

Leikkeen ominaisuudet -työkalussa on valokuville tarkoitetut panorointi- ja zoomausohjaimet haluttuun alueeseen keskittymistä varten. Studio Plussassa panorointi- ja zoomaustoiminnot voidaan animoida luomaan tehoste, jossa kuvan keskus siirtyy alueesta toiseen. Panorointi- ja zoomaustoimintojen animointia voidaan käyttää muissa versioissa päivittämällä ohjelma Studio Plussaksi.

Pinnacle Studio image003 Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointiJos kuvaa tarvitsee kääntää 90 astetta “maisemakuvan” aikaansaamiseksi (suurempi leveys kuin korkeus), aloita näpäyttämällä jotain kuvankääntöpainikkeista. Tarpeen vaatiessa näpäytä painiketta uudelleen, kunnes leike on haluamasi suuntainen.

Jos haluat rajata kuvan uudelleen, näpäytä suoraan työkalun esikatseluikkunaa ja vedä kuva oikeaan paikkaansa pitämällä hiiren painiketta alhaalla. Päätä toiminto vapauttamalla hiiren painike. Käytä seuraavaksi Zoom-liukua suurentamaan tai pienentämään kuvan kokoa haluntunlaiseksi. Säädä sijaintia ja suurennusta näillä painikkeilla, kunnes kuva on rajattu ja kehystetty halaumallasi tavalla.

Reset-painike poistaa kaikki sijaintiin ja zoomaukseen tekemäsi muutokset ja palauttaa kuvan alkuperäisen rajauksen.

Pinnacle Studio image004 Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointiPunasilmäisyyden vähennystoiminto auttaa säilyttämään luonnollisen ilmeen myös sellaisissa kuvissa, joissa kohteen silmät ovat värjäytyneet punaisiksi. (Ongelma johtuu salamavalon heijastumisesta silmän verkkokalvolta, kun kuvattava kohde katsoo suoraan kameraan.)

Aktivoidaksesi punasilmäisyyden vähennyksen näpäytä punasilmäisyysryhmän vasenta painiketta. Painike pysyy alhaalla, kun sitä on kerran näpäytetty. Näpäytä nyt kuvan esikatselua hiiren vasemmalla näppäimellä sen kohdan vasemmasta yläkulmasta, josta punasilmäisyyttä on tarkoitus vähentää. Pidä näppäintä alaspainettuna ja rajaa haluamasi alue vetämällä hiirtä alas oikealle. Kun vapautat hiiren painikkeen, ohjelma poistaa välittömästi punasilmäisyyden rajaamallasi alueella.

Punasilmäisyyden vähennysalueen rajaaminen ei yleensä ole kovin tarkkaa. Itse asiassa pelkkiä silmiä suuremman alueen rajaaminen saattaa antaa paremman tuloksen. Jos punasilmäisyys ei poistu ensimmäisellä yrittämällä, yritä uudelleen erikokoisella rajausalueella.

Studion punasilmäisyyden vähennyksen algoritmi antaa erinomaisia tuloksia monenlaisten valokuvien kanssa työskennellessä. Jotkut valokuvat soveltuvat kuitenkin prosessoitaviksi toisia paremmin.

Jos haluat peruuttaa punasilmäisyyden vähentämisen, näpäytä punasilmäisyysryhmän oikeanpuoleista painiketta.

Animoitu panorointi ja zoomaus Studio Plussassa

Jos sinulla on Studio Plus tai jos hankit aktivointiavaimen näpäyttämällä activate-painiketta panorointi- ja zoomausohjaimessa, voit luoda tehokkaita animaatioita valokuvistasi ja graafisista kuvistasi. Käytä tämän tekniikan kanssa mahdollisimman korkean resoluution kuvia, sillä niitä voi suurentaa enemmän kuvan laadun heikkenemättä huomattavasti.

Pinnacle Studio image005 Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointiAloita animoidun panoroinnin ja zoomauksen
luominen näpäyttämällä aktiivisen leikkeen animointi päälle Animate from start to end -ruudusta. Tämä aktivoi Set start ja Set end -valintapainikkeet, joista Set start on aluksi valittuna. Käytä panoroinnin ja zoomauksen ohjaimia rajataksesi sen, mitä tahdot nähdä leikkeen alussa. Lopuksi painat Set end -painiketta valitaksesi leikkeen loppukuvan rajauksen.

Leikettä esitettäessä Studio luo välissä olevat ruudut yhdistääkseen valitsemasi alku- ja loppukohdat sulavaksi animaatioksi.

Ylläoleva menettelytapa kuvaa yksinkertaisinta tapaa tehdä animaatio panoroimalla ja zoomaamalla. Tehokas käyttö mahdollistaa:

·    Liikkumisen kokonaisesta valokuvasta yksityiskohtaiseen näkymään jostakin henkilöstä tai asiasta. Tehoste vaikuttaa samalta kuin zoomaus videota kuvatessa ja sitä voidaan käyttää valmistelemaan katsojaa sarjaan lähikuvia samasta henkilöstä tai aiheesta. Sillä voidaan myös valmistella katsojaa muihin samasta kohtauksesta peräisin oleviin lähikuviin.

·    Liikkumisen yksityiskohdasta koko kuvan laajuiseen näkymään, kuten zoomatessa poispäin videokameralla. Tällä tavalla katsoja palautetaan alkuperäiseen asiayhteyteen ja ehkä lopetetaan elokuvan kappale tai episodi.

·    Panoroinnin yli laajan kuvan, jotta yksityiskohtiin voisi keskittyä yksi kerrallaan. Tätä tekniikkaa käytetään antamaan katsojalle ahaa-elämys, kun dramaattinen tai humoristinen yksityiskohta vihdoin tulee kuvaan.

Monimutkaiset panoroi ja zoomaa -animaatiot

Panoroinnin ja zoomauksen liittäminen moniin saman kuvan kopioihin peräjälkeen antaa vaikutelman katsojan viemisestä ohjatulle matkalle. Lisäksi voit kertoa tarinaa, joka avautuu vähitellen, samaan aikaan kun huomio kiinnittyy yksityiskohtaan toisensa jälkeen.

Tarinankertominen on ehkä haastavaa, mutta tarinasi viimeistely Studion avulla on hyvin yksinkertaista. Valitse vain ensimmäisen leikkeen aloituskohta, ensimmäinen kameranliike (panorointi tai zoomaus) ja kopioi tämä niin usein kuin haluat ja muuta kunkin leikkeen loppuasetukset.

Uuden leikkeen alkurajaus kannattaa valita edellisen leikkeen loppurajaukseen sopivaksi, jotta osiot yhdistyvät sulavasti. Näpäytä toisen ja sitä seuraavien leikkeiden kohdalla Match previous clip -painiketta jatkuvuuden aikaansaamiseksi.

Saadaksesi elokuvan viipymään hetken kussakin yksityiskohdassa, liitä kuvan ei-animoitu kopio kahden liikekohdan väliin. Yhdistä nämä paikallaanpysyvät leikkeet jatkumoon tavalliseen tapaan Match previous clip -painikkeella.

Pinnacle Studio 220 pz demo Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi

Panorointi ja zoomaustoimintoja käytetään tässä englantilaisen taiteilijan William Hogarthin satiirisessa maalauksessa “An Election Entertainment” kiinnittämään huomio neljään yksityiskohtaan. Viides näkymä näyttää kuvasta niin suuren osan kuin ruudulle mahtuu ilman mustien reunojen muodostumista. Työkalu tekee siirtymistä automaattisesti sulavia panoroimalla ja zoomaamalla tarpeen mukaan samanaikaisesti.

Panorointi- ja zoomaustoimintojen animointi avainkehysten avulla

Studio Plussan käyttäjillä on myös toinen mahdollisuus panorointi- ja zoomaustoimintojen animoinnissa: avainkehys-toiminto. Tämä toiminto mahdollistaa usean panorointi- ja zoomausliikkeen käytön yhdessä leikkeessä, sen sijaan että liikesarja rakentuisi usean leikkeen ketjusta, jonka jokaisessa leikkeessä olisi vain yksi liike.

Panorointi ja zoomaus -tehosteen rajapinta

Vaihtoehtona panorointi- ja zoomaustoiminnon määrittämiselle Clip properties (leikkeen ominaisuudet) -työkalulla voit näppäillä raja-asetukset numeerisesti Pan and zoom -videotehosteella.  Tämä vaihtoehtoinen rajapinta löytyy Videotehosteet-työkalusta. Voit myös yhdistää nämä kaksi menetelmää ja käyttää ensin työkalun graafista rajapintaa aloitusasetusten määrittelyyn, minkä jälkeen voit hienosäätää asetuksia numeerisilla tehostemuuttujilla.

Panorointi ja zoomaus -tehoste löytyy Fun Effects (Hauskat tehosteet) -ryhmästä. Panorointi- ja zoomaustoiminnon muuttuja-asetukset ovat täsmälleen samat kuin työkalurajapinnassa: voit käyttää liukuja määrittääksesi zoomauksen sekä pysty- ja vaakasijainnin. Työkalurajapinnan “punasilmäisyyden poisto” -ohjaimissa ei sen sijaan ole vastaavia muuttuja-asetuksia.

Vihje: Studio Plussan käyttäjät voivat käyttää avainkehys-toimintoa Panorointi ja zoomaus -esitysten luomiseen tehosteiden muuttuja-asetuksilla.

Pinnacle Studio image007 Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi

Panorointi ja zoomaus -tehosteen muuttuja-asetukset.

Kuvaleikkeiden ominaisuuksien editointi