Sanasto

Multimediaterminologia sisältää sekä tietokone- että videoterminologiaa. Alta löydät määritelmät kaikkein tärkeimmille termeille. Ristiviittaukset on merkitty &-symbolilla.

720p: Teräväpiirron (HD) videoformaatti, jossa on 1280 x 720 -resoluutio ja progressiiviset (ei-lomitetut) ruudut.

1080i: Teräväpiirron (HD) videoformaatti, jossa on  1440 x 1080 -resoluutio ja lomitetut ruudut.

ActiveMovie: Microsoftin tekemä ohjelmarajapinta, joka kontrolloi Windowsin alla olevia multimedialaitteita. & DirectShow, DirectMedia

ADPCM: Lyhenne sanoista Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Menetelmä äänitiedon varastoimiseksi digitaalisessa muodossa. CD-I- ja CD-ROM-tuotannossa käytettävä koodaus- ja pakkausmetodi. & CD-ROM-tuotanto.

Aikakoodi: Kertoo ruudun sijainnin videojaksossa suhteessa alkupisteeseen (tavallisesti leikkeen alku). Koodin normaali muoto on Tunteja:Minuutteja:Sekunteja:Ruutuja (esim. 01:22:13:21). Toisin kuin nauhan laskuri (joka voidaan nollata tai aloittaa alusta missä tahansa nauhan kohdassa), aikakoodi on videonauhaan kirjoitettu pysyvä elektroninen signaali.

Ajuri: Tiedosto, joka sisältää oheislaitteiden käyttämiseen tarvittavat tiedot. Esimerkiksi Studion ”capture driver” operoi Studiossa materiaalin siirtoon tarvittavaa alustaa.

Avainruudut: Videotiedostojen pakkaamisessa apuna käytettävä menetelmä: Tietyt ruudut nimetään avainruuduiksi, joiden videodata tallennetaan pakkauksen aikana kokonaan. Kahden avainruudun välillä olevien ruutujen data tallennetaan vain osittain. Kun pakkaus puretaan, näistä ruuduista puuttuvat tiedot täydennetään avainruutujen pohjalta. & MPEG.

Avainväri: Väri, joka on tukahdutettu niin, että taustakuva näkyy läpi. Käytetään useimmiten, kun kaksi videojaksoa asetetaan toistensa päälle, jolloin alimpana oleva video näkyy ylemmän läpi avainväri-kohdissa.

AVI: Lyhenne sanoista Audio Video Interleaved, digitaalisen videon (ja Windows-videon) standardiformaatti. & Windows-video

BIOS: Lyhenne sanoista Basic Input Output System. Perustavat In- ja Output-komennot on tallennettu & ROM:iin, PROM:iin tai & EPROM:iin. BIOS:in tärkeä tehtävä on kontrolloida sisään tulevaa ja ulos menevää tietoa. Kun järjestelmä on käynnistetty, ROM-BIOS suorittaa joitakin testejä. & Rinnakkaisliitäntä, IRQ, I/O.

Bitti: Lyhenne sanoista “BInary digiT, tietokoneen muistin pienin yksikkö. Bittejä käytetään muun muassa kuvan pikseleiden väriarvojen tallentamiseen. Mitä useampia bittejä kukin & pikseli sisältää, sitä useampi väri on mahdollinen. Esimerkiksi:

1 bitti: kukin pikseli on joko musta tai valkoinen.

4 bittiä: 16 väriä tai harmaan sävyä.

8 bittiä: 256 väriä tai harmaan sävyä.

16 bittiä: 65 536 väriä.

24 bittiä: noin 16,7 miljoonaa väriä.

Bittikartta (Bitmap): Riveihin järjestetyistä pisteistä tai ”pikseleistä” tehty kuvaformaatti.  & Pikseli

CD-ROM: Digitaalisen tiedon, kuten digitaalisen videon suurvarasto. CD-ROM:eja voi lukea, mutta niille ei voi kirjoittaa (äänittää). & ROM-lyhenne tulee sanoista Read-Only Memory.

Codec: Kuvatietoa pakkaava ja purkava algoritmi. Codeceja (koodekkeja) voidaan käyttää joko ohjelmistoissa tai laitteissa.

COM-portti: Tietokoneen takapuolella sijaitseva sarjaportti, jonka kautta modeemi, piirturi, tulostin tai hiiri liitetään järjestelmään.

DCT: Lyhenne sanoista Discrete Cosine Transformation. Osa & JPEG-kuvatiedon pakkaamista ja siihen liittyviä algoritmejä. Kirkkaus- ja väritieto tallennetaan taajuuskertoimena.

Desibeli (dB): Äänenvoimakkuuden mittayksikkö. Kolmen desibelin lisäys kaksinkertaistaa äänenvoimakkuuden.

Digital8: Digitaalinen videonauhaformaatti, joka nauhoittaa & DV-koodattua ääni- ja videodataa & Hi8-nauhoille. Tällä hetkellä sitä myy vain Sony. Digital8-videokamerat ja VCR-laitteet voivat esittää sekä Hi8- ja 8mm-kasetteja.

Digitaalinen video: Digitaalinen video varastoi tietoa & bitti bitiltä tiedostoon (vastakohtana analogiselle tallennusvälineelle).

DirectMedia: Microsoftin tekemä järjestelmänlaajennus Windowsin multimediasovelluksille. & ActiveMovie.

DirectShow: Microsoftin tekemä järjestelmänlaajennus Windowsin multimediasovelluksille. & ActiveMovie.

DirectX: Microsoftin Windows 95:lle ja sen seuraajille video- ja pelikiihdyttimeksi kehittämä useamman järjestelmänlaajennuksen joukko.

Ditterointi: Kuvassa näkyvien värien lisääminen värimallien avulla.

DMA: Lyhenne sanoista Direct Memory Access.

DV: Digitaalinen videonauhaformaatti digitaalisen äänen ja videon nauhoittamiseksi ¼-tuumaiselle metallihöyrytetylle nauhalle. Mini DV -kaseteille mahtuu enintään 60 minuuttia, tavallisille jopa 270 minuuttia.

ECP: Enhanced Compatible Port. Mahdollistaa kiihdytetyn kaksisuuntaisen tiedonsiirron & rinnakkaisliitännän kautta. & EPP

Editointilista: Määrätyssä järjestyksessä oleva leikkeiden ja tehosteiden lista, joka nauhoitetaan ulostulonauhalle, levylle tai tiedostoon. Studiossa luot ja editoit omaa editointilistaasi lisäämällä, poistamalla ja uudelleenjärjestämällä leikkeitä Movie-ikkunassa.

Ei-lomittaisuus (Non-interlaced): Kuvan päivitysmetodi, jossa täydellinen kuva luodaan ilman että kuvanmuodostuslinjoja jää pois. Ei-lomittainen kuva (kuten useimmat tietokonemonitorit) välkkyy paljon vähemmän kuin lomittainen kuva (useimmat televisiot).

EPP: Lyhenne sanoista Enhanced Parallel Port. Mahdollistaa kiihdytetyn kaksisuuntaisen tiedonsiirron & rinnakkaisliitännän kautta. Suositellaan Studio DV:lle. & ECP

EPROM: Lyhenne sanoista Erasable Programmable Read Only Memory. Muistisiru, joka ohjelmoinnin jälkeen säilyttää tiedon ilman virtalähdettä. Muistin sisältö voidaan pyyhkiä ultraviolettivalolla ja siruun voidaan kirjoittaa uudelleen.

FireWire: Apple-tietokonevalmistajan tavaramerkki & IEEE-1394-väylästandardille.

GOP: & MPEG-pakkaamisessa tietovirta jaetaan ensin GOP:eiksi kutsuttuihin osiin (Groups Of Pictures), jotka sisältävät useampia ruutuja. Yksi GOP sisältää kolmentyyppisiä ruutuja: I-ruutuja, P-ruutuja (kuvat) ja B-ruutuja.

GOP:in koko: GOP:in koko määrittelee, kuinka monta I-, B-, tai P-ruutua (kuvaa) yhteen & GOP:iin sisältyy. Nykyisin käytetään GOP-kokoja 9 tai 12.

HD: High Definition- eli teräväpiirtovideo. Useimmat käytössä olevat teräväpiirtoformaatit ovat joko resoluutiota 1920 x 1080 tai 1280 x 720. 1080- ja 720-standardien välillä on huomattava ero: suurempi formaatti käyttää 2,25 pikseliä enemmän ruutua kohti. Tämä ero lisää 1080-sisällön prosessoinnin vaatimuksia vaikuttamalla koodausaikaan, koodauksen purkunopeuteen ja säilytykseen. 720-formaatit ovat kaikki progressiivisia. 1080-formaatissa on sekä progressiivisia että lomitettuja ruututyyppejä. Tietokoneet ja niiden näytöt ovat luonteeltaan progressiivisia, kun taas television lähetystoiminnot ovat perustuneet lomitettuihin tekniikoihin ja järjestelmiin. Teräväpiirrosta puhuttaessa viittaamme progressiiviseen tyyppiin kirjaimella “p” ja lomitettuun kirjaimella “i” (interlaced).

HDV: Teräväpiirtovideon DV-nauhaa käyttävään nauhoitukseen ja toistoon tarkoitettu formaatti tunnetaan “HDV”-formaattina. “DV”-koodekin sijaan HDV käyttää MPEG-2-mallia. HDV:tä on kahta tyyppiä: HDV1 ja HDV2. HDV1:ssä on 1280 x 720 -resoluutio ja progressiiviset ruudut (720p). MPEG-siirtovirta on 19,7 megabittiä sekunnissa. HDV2:ssa on 1440 x 1080 -resoluutio ja lomitetut ruudut (1080i). MPEG-siirtovirta on 25 megabittiä sekunnissa.

Hi8: & Video8:n kehittyneempi versio, joka käyttää metallihiukkas- tai metallihöyrytettyä nauhaa ja sille nauhoitettua & S-Videota. Korkeamman luminanssiresoluution ja leveämmän kaistaleveyden ansiosta kuvat ovat terävämpiä kuin & Video8-kuvat.

HiColor: Kuvista puhuttaesa tämä tarkoittaa tavallisesti 16-bittistä (5-6-5) datatyyppiä, joka pitää sisällään jopa 65 536 väriä. Tämäntyyppisiä kuvia tukevat TGA-tiedostomuodot. Muita tiedostomuotoja varten HiColor-kuvat täytyy ensin kääntää & True Color -muotoisiksi. Näytöistä puhuttaessa HiColor tarkoittaa tavallisesti 15-bittisiä (5-5-5) näytön adaptereja, jotka voivat näyttää jopa 32 768 väriä.  & Bitti

Huffman-koodaus: Tekniikka, jota käytetään & JPEG- ja muissa tiedonpakkausmenetelmissä ja jossa harvoin esiintyvillä arvoilla on pitkä koodi ja usein esiintyvillä arvoilla lyhyt.

Häivytys sisään/häivytys ulos: Digitaalinen tehoste, jossa kuva tai ääni nousee asteittain mustasta leikkeen alussa tai häipyy asteittain mustaan leikkeen lopussa.

I/O: Input (sisäänmeno)/Output (ulostulo).

IDE: Lyhenne sanoista Integrated Device Electronics: Kovalevyrajapinta, joka yhdistää kaiken levyä kontrolloivan elektroniikan itse levyllä, ei siis liittäjässä, joka yhdistää levyn laajennusväylään.

IEEE-1394: Tämä FireWire-nimellä esitelty Apple-tietokonevalmistajan kehittämä sarjasiirtoprotokolla siirtää korkeintaan 400 Mbittiä/sek. Sony tarjoaa DV-signaalien siirtämiseen hieman muunneltua i.LINK-nimistä versiota, jonka siirtonopeus on korkeintaan 100 Mbittiä/sek.

IRQ: Lyhenne sanoista Interrupt Request. “Interrupt” on tietokoneen päävirrassa tapahtuva hetkellinen katkos, jonka aikana kone suorittaa omia toimintojaan tai käyttää taustalla toimivia ohjelmia. Katkoja voivat vaatia niin laitteet (esim. näppäimistö ja hiiri) kuin ohjelmistotkin.

JPEG: Lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group. JPEG on kehittänyt samannimisen digitaalisten ruutujen pakkaamisstandardin, joka perustuu & DCT:hen

Juoksunpituuskoodaus (RLE): & JPEG:n ja monien muiden pakkausmetodien käyttämä pakkaustekniikka. Toistuvia arvoja ei tallenneta yksittäin, vaan käyttämällä laskuria, joka kertoo, montak
o kertaa arvot toistuvat peräkkäin, siis miten pitkä ”juoksu” on.

Kanava: Kanavat ovat tiedostossa olevia luokitteluja, jotka kokoavat koko tiedoston tietojen jonkin aspektin. Esimerkiksi värikuvat käyttävät eri kanavia luokitellakseen kuvan värikomponentit. Stereo audio -tiedostot käyttävät kanavia tunnistaakseen vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen tarkoitetut äänet. Videotiedostot käyttävät kuva- ja äänitiedostojen käyttämien kanavien yhdistelmiä.

Kenttä: Videon & ruutu koostuu horisontaalisista linjoista ja se on jaettu kahteen kenttään. Kaikki videoruudun parittomat linjat kuuluvat kenttään 1 ja parilliset kenttään 2.

Kilotavu (kB): Yksi kilotavu (kB)vastaa 1024 & tavua. “K” merkitsee numeroa 1024, ei siis numeroa 1000, kuten metrijärjestelmässä.

Kirkkaus: Myös “luminanssi”. Osoittaa videon kirkkauden.

Komposiittivideo (Yhdistetty video): Komposiittivideo koodaa kirkkaudesta (luminanssi) ja värikylläisyydestä (krominanssi) kertovat tiedot yhteen signaaliin. & VHS ja 8mm ovat komposiittivideota nauhoittavia ja esittäviä formaatteja.

Kuva: Jäljennös tai kuva jostakin. Termiä käytetään usein digitalisoiduista kuvista, jotka koostuvat pikseleistä ja joita voidaan näyttää tietokoneen näytöllä sekä manipuolida kuvankäsittelyohjelmilla.

Kuvan pakkaaminen: Menetelmä, jolla vähennetään digitaalisten kuva- tai videotiedostojen tallentamisen viemää tilaa.

Kuvanopeus: Määrittelee, kuinka monta videojakson ruutua esitetään sekunnissa. & NTSC-videon kuvanopeus on 30 ruutua sekunnissa, & PAL-videon 25.

Kvantisointi: Osa & JPEG-kuvadatan pakkausmenetelmää, jossa merkittävät yksityiskohdat esitetään täsmällisesti ja ihmissilmälle vähemmän merkittävät yksityiskohdat vähemmän tarkasti.

Laitteisto-codec: Pakkausmetodi, joka käyttää erityisiä laitteita pakattujen videojaksojen luomiseen ja esittämiseen. Saattaa tarjota nopeamman koodauksen ja kuvalaadun kuin ohjelmisto-codec. & Codec, ohjelmisto-codec

Laserlevy: Analogisen videon tallentamiseen käytettävä väline. Levyllä olevaa tietoa ei voi muokata.

Laskostuminen (Aliasing): Tulostuslaitteen rajoituksista johtuva kuvan epätarkka esitys. Tavallisesti laskostuminen näkyy rosoreunoina pyöreissä ja kulmikkaissa muodoissa.

Leike: Mikä tahansa Movie-ikkunan Kuvakäsikirjoitus- tai Aikajana-näytöllä oleva mediatyyppi: videokuva, leikattu videokohtaus, kuva, äänitiedosto ja levyvalikko.

Leikepöytä: Kaikkien Windows-ohjelmien yhteinen väliaikainen varastointialue, jolla säilytetään tietoa leikkaamisen, kopioimisen ja liimaamisen aikana. Leikepöydälle asettamasi uusi tieto korvaa välittömästi sillä aikaisemmin olleen tiedon.

Leikkeiden siirtäminen ryhmässä: Automaattinen prosessi joka käyttää & editointilistaa paikallistaakseen tietyt leikkeet videonauhalta ja siirtääkseen ne uudelleen tietokoneelle – yleensä parempilaatuisina kuin aikaisemmalla siirtokerralla.

Limittäisyys (Interleave): Äänen ja kuvan järjestäminen tavalla, joka pehmentää toistoa ja synkronisointia tai pakkausta. Perus & AVI-formaatti jaottelee samalla lailla äänen ja kuvan.

Lomittaisuus (Interlaced): Televisiojärjestelmien käyttämä ruudunpäivitysmetodi. & PAL-televisiokuva koostuu kahdesta lomittain olevasta kuvapuoliskosta (& kentästä), joista kummassakin on 312½ juovaa. & NTSC-televisiokuva koostuu kahdesta kuvapuoliskosta, joissa kummassakin on 242½ juovaa. Kentät näytetään niin, että kuva sekoittuu.

LPT: & Rinnakkaisliitäntä

Luminanssi: & Kirkkaus

M1V: MPEG-tiedosto, joka sisältää vain videodataa. & MPA, MPEG, MPG

Mark In / Mark Out: Videon editoinnissa ”mark in” ja ”mark out” -ajat ovat ne aikakoodin kohdat, joiden sisälle jäävä kuvaleikkeen osa tulee mukaan itse elokuvaan.

MCI: Lyhenne sanoista Media Control Interface. Microsoftin ääni- ja kuvatiedon esittämiseksi kehittämä ohjelmointirajapinta, jota käytetään myös tietokoneen yhdistämiseksi ulkopuoliseen videolähteeseen, kuten VCR-laitteeseen tai laserlevyyn.

Megatavu (MB): Yksi Megatavu (MB) vastaa 1024 & Kilotavua (kB), siis 1024 x 1024 tavua.

Modulaatio: Tiedon koodaus tyhjällä kantoaaltosignaalilla.

Motion-JPEG (M-JPEG):  Microsoftin täsmentämä & Windows-video-formaatti videojaksojen koodaamiseen. Kullekin ruudulle käytetään erikseen & JPEG-pakkaamista.

MPA: MPEG-tiedosto, joka sisältää vain äänidataa. & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Motion Pictures Experts Group ja heidän kehittämänsä liikkuvien kuvien pakkaamisen standardi. Verrattuna M-JPEG:iin siinä on 75-80% datasta, mutta sama visuaalinen laatu.

MPG: MPEG-tiedosto, joka sisältää sekä video- että äänidataa. & M1V, MPA, MPEG

MPV: MPEG-tiedosto, joka sisältää vain videodataa. & MPA, MPEG, MPG

Mustan nauhoittaminen (Pohjaaminen): Prosessi, jolla videonauha valmistellaan nauhoittamista varten: Nauhalle nauhoitetaan katkeamattomasti tyhjää. Se saa aikaan läpi koko nauhan kulkevan kontrolliraidan. Jos nauhuri tukee aikakoodia, samalla nauhoittuu jatkuva aikakoodi (tästä käytetään myös termiä “striping”).

NTSC: National Television Standards Committee. Myös NTS-komitean vuonna 1953 luoma väritelevisiostandardi, joka käyttää 525 juovaa ja 60 kuvakenttää sekunnissa. NTSC:tä käytetään Pohjois- ja Keski-Amerikassa, Japanissa ja useissa muissa maissa.  & PAL, SECAM

Ohjelmisto-codec: Pakkausmetodi digitaalisia videojaksoja varten, joita halutaan katsella ilman erityislaitteita. Jaksojen laatu riippuu koko järjestelmän toiminnasta. & Codec, laitteisto-codec

Osoite: Kaikki mahdolliset tallennuspaikat tietokoneella on numeroitu (eli niille on annettu osoite). Tallennuspaikat täytetään näiden osoitteiden avulla. Jotkut osoitteet on varattu vain tiettyjen laitteen osien käyttöön. “Address conflict” syntyy, jos kaksi osaa käyttää samaa osoitetta.

Pakkaaminen: Metodi, jonka avulla tiedostojen kokoa pienennetään. On olemassa kahdenlaista pakkaamista: sellaista, joka ei kadota tietoa (lossless) ja sellaista, jossa tietoa katoaa (lossy). Ensimmäisellä tavalla pakatut tiedostot voidaan palauttaa ennalleen ilman muutoksia. Jälkimmäinen taas hävittää tietoa. Laadun menetys voi olla joko huomaamatonta tai selkeää, riippuen pakkaamisen voimakkuudesta.

PAL: Lyhenne sanoista Phase Alternation Line. Saksassa kehitetty väritelevisiostandardi, joka käyttää 625 juovaa ja 50 kuvakenttää sekunnissa. Hallitseva tv-standardi Euroopassa.  & NTSC, SECAM

Perusvärit: RGB-värimallin pohjana olevat värit: punainen, vihreä ja sininen. Vaihtelemalla näiden värien sekoitusta näytöllä on mahdollista luoda useimmat muut värit.

Pikseli: Lyhenne sanoista picture element. Pikselit ovat monitorin kuvan pienimpiä elementtejä.

Portti: Elektroninen siirtopiste äänen, kuvan ja kontrolli- tai muun datan siirtoa varten kahden laitteen välillä. & Sarjaportti, Rinnakkaisliitäntä.

QSIF: Quarter Standard Image Format. MPEG-1-formaatti, joka kuvaa 176 x 144 -resoluutiota PAL:issa ja 176 x 120 -resoluutiota NTSC:ssä. & MPEG, SIF

Rajaaminen: Näytettävän alueen valitseminen kuvasta.

Rasteri: Videonäytön alue, joka peitetään pyyhkimällä näytön elektronisäde sarjalla horisontaalisia linjoja vasemmalta ylhäältä oikealle alas (katsojan perspektiivistä).

Resoluutio: Näytöllä horisontaalisesti ja vertikaalisesti esitettävien pikseleiden enimmäismäärä. Mitä korkeampi resoluutio, sitä enemmän yksityiskohtia voidaan näyttää. & Pixel

Reunojen pehmentäminen (Anti-aliasing): Metodi, jolla bitmap-kuvien pykäläisiä reunoja saadaan pehmennettyä. Tämä tehdään yleensä varjostamalla reunat pikseleillä, joiden väri asettuu kohteen ja taustan värien välille. Näin siirtymästä tulee vähemmän näkyvä. Toinen reunojen pehmentämistapa on käyttää korkeampiresoluutioisia tulostuslaitteita.

RGB: Lyhenne sanoista Red, Green ja Blue, eli ns. perusväreistä, joita sekoittamalla kaikki muut värit luodaan. RGB tarkoittaa tietokoneteknologiassa käytettyä metodia, jossa kuvatieto koodataan pikseleiksi, joista kukin koostuu jonkinlaisesta perusvärien yhdistelmästä.

Rinnakkaisliitäntä: Rinnakkaisliitäntädata siirretään 8-bittisellä datalinjalla. Tämä tarkoittaa, että kerralla voidaan siirtää 8 & bittiä (1 & tavu). Tällainen siirtäminen on paljon nopeampaa kuin sarjasiirto, mutta sitä ei voi käyttää, kun välimatka on pitkä. Rinnakkaisliitännät on usein nimetty tapaan ”LPTn”, missä n on numero (esim. ”LPT1”). & Sarjaportti

Ristikuva: Siirtymätehoste, jossa videokuva häipyy yhdestä kohtauksesta ja nousee toiseen.

ROM: Lyhenne sanoista Read Only Memory. Muistivarasto, joka kerran ohjelmoituna ei tarvitse virtalähdettä säilyttääkseen tiedot. & EPROM

Ruutu: Yksittäinen kuva videolla tai animaatiojaksossa. Jos käytetään täyttä NTSC- tai PAL resoluutiota, ruutu koostuu kahdesta päällekkäisestä kentästä.  & NTSC, PAL, kenttä, resoluutio

Ruutukoko: Suurin mahdollinen koko, jossa videon tai animaatiojakson kuvatieto voidaan esittää. Jos jaksoon aiottu kuva on ruutukokoa suurempi, se täytyy rajata tai skaalata sopivaksi.

Sarjaportti: Sarjaportin kautta tietoa siirretään 1& bitti kerrallaan, siis sarjassa. Niinpä siirtäminen on paljon hitaampaa kuin rinnakkaisportin kautta, jossa rinnakkaiset datalinjat mahdollistavat useiden bittien siirtämisen samanaikaisesti. Sarjaportit on nimetty tapaan COMn, jossa n on numero (esim. ”COM2”). & Rinnakkaisportti

SCSI: Lyhenne sanoista Small Computers System Interface. Jotkut korkeatehoiset PC:t käyttivät pitkään SCSI:tä kovalevyrajapintana, koska sen päivitysnopeus on niin korkea. Tietokoneeseen voi olla yhtä aikaa kytkettynä kork
eintaan kahdeksan SCSI-laitetta.

SECAM: Lyhenne sanoista Sequential Couleur à Mémoire. Ranskassa ja Itä-Euroopassa käytettävä väritelevision siirtojärjestelmä. Kuten PAL:issa, SECAM:issa on 625 juovaa ruutua kohden ja 50 kuvakenttää sekunnissa. & NTSC, PAL

SIF: Standard Image Format. MPEG-1-formaatti, joka vastaa PAL:issa resoluutiota 352 x 288 ja NTSC:ssä resoluutiota 352 x 240. & MPEG, QSIF

Siirtonopeus: Tietyssä ajassa siirretyn tiedon määrä, esimerkiksi kovalevyltä luettujen tai sinne talletettujen bittien määrä sekuntia kohden tai prosessoidun kuvatiedon määrä sukuntia kohden.

Siirtymä: Visuaalinen yhteys peräkkäisten videoleikkeiden välillä. Siirtymä voi olla melkein mitä tahansa yksinkertaisen suoran leikkauksen ja monimutkaisen animoidun tehosteen väliltä. Tavallisimmat siirtymät, kuten leikkaukset, häivytykset, ristikuvat, pyyhkäisyt ja liu’ut ovat osa elokuvan tai videon kuvakieltä. Ne voivat välittää ajan kulkua tai näkökulman muutosta yksinkertaisesti – ja usein alitajuisesti.

Sivusuhde: Kuvan tai grafiikan leveyden suhde sen korkeuteen. Sivusuhteen pitäminen määriteltynä merkitsee sitä, että toisen arvon muuttaminen vaikuttaa välittömästi myös toiseen.

Skaalaaminen: Kuvan sovittaminen halutun kokoiseksi.

Still-video: Videolta poimitut pysäytyskuvat (“jäädytetyt ruudut”).

Suljettu GOP: & GOP

Suodattimet: Työkalut, jotka muuttavat tietoa tuottaakseen erikoistehosteita.

S-VHS: VHS:n kehittyneempi versio, joka käyttää S-Videota ja metallihiukkasnauhaa korkeamman luminanssiresoluution aikaansaamiseksi. Tuloksena on terävämpi kuva kuin VHS:ssä. & VHS, S-video

S-Video: S-Videon (Y/C)-signaalit kuljettavat tietoa kirkkaudesta (luminanssi tai “Y”) ja väristä (krominanssi tai “C”). Tiedot välitetään erikseen useita johtimia pitkin. Näin vältetään videon moduloituminen ja demoduloituminen sekä niistä aiheutuva kuvan laadun heikkeneminen.

Tavu: Yksi tavu vastaa kahdeksaa & bittiä. Yhdellä tavulla voi näyttää yhden numero- tai kirjainmerkin.

Tiedonsiirtonopeus: Nopeus, jolla tieto kulkee tallennusvälineen (esim. & CD-ROM:in tai kovalevyn) ja esityslaitteen (esim. monitorin tai & MCI-laitteen) välillä. Käytettävistä laitteista riippuen joillakin nopeuksilla voidaan saavuttaa parempia tuloksia kuin toisilla.

Tiedostomuoto: Tiedon järjestely tietokoneen tiedostossa, kuten kuvassa tai tekstinkäsittelydokumentissa. Tiedoston muoto eli formaatti näkyy useimmiten tiedostonimen lopussa ”tiedostolaajennoksena” (esim. doc, avi tai wmf)

Toistumistiheys, taajuus: Toistojen lukumäärä periodisessa prosessissa (esimerkiksi ääniaalto tai vaihtojännite) ajan yksikköä, normaalisti sekuntia tai hertsiä (Hz), kohden.

TrueColor: Kuva, jossa on niin paljon väriresoluutiota, että se vaikuttaa ”aidolta”. TrueColor viittaa yleensä 24-bittiseen perusväriin, joka takaa jopa 16,7 miljoonaa punaisen, vihreän ja sinisen väriyhdistelmää. & Bit, HiColor

TWAIN-ajuri: TWAIN on standardoitu ohjelmistorajapinta grafiikka- ja/tai siirto-ohjelmien ja graafista tietoa tukevien laitteiden välistä kommunikaatiota varten. Jos TWAIN-ajuri on asennettu, grafiikkasovelluksen siirtotoimintoa voidaan käyttää kuvien lataamiseksi videolähteestä suoraan ohjelmaan. TWAIN-ajuri tukee vain 32-bittisiä ohjelmia ja siirtää kuvia 24-bitin muodossa.

Valkotasapaino: Elektronisessa kamerassa kolmen värikanavan (punainen, vihreä ja sininen) vahvistimet on tasapainotettu keskenään siten, että kohteen valkoisilla alueilla ei esiinny tahatonta värivivahdetta.

Vastaväri: Vastavärit ovat pääväreihin verrattuna arvoiltaan vastakkaisia. Jos vastavärit yhdistetään keskenään, tulokseksi saadaan valkoista. Esimerkiksi punaisen, vihreän ja sinisen vastavärit ovat syaani, magenta ja keltainen.

VCR: Lyhenne sanoista Video Cassette Recorder.

VHS: Lyhenne sanoista Video Home System. Kotivideolaitteiden yleisesti kuvien ja äänen nauhoittamiseen ja toistoon käyttämä järjestelmä. Kirkkautta ja väriä koskevista tiedoista koostuvat ”komposiittisignaalit” tallennetaan puolen tuuman nauhalle.

Video CD: CD-ROM-standardi, joka käyttää & MPEG-pakattuja videoita.

Video8: 8mm-nauhaa käyttävä analoginen videojärjestelmä. Video8-nauhurit luovat komposiittisignaaleja.

Video-kooderi: Muuttaa analogiset signaalit digitaaliseksi tiedoksi.

Videon skannaustaajuus: Taajuus, jolla videon signaali skannataan kuvanäytölle. Mitä korkeampi videon skannaustaajuus, sitä korkeampi kuvan laatu ja sitä vähemmän huomattavaa värinää.

Video-dekooderi: Muuttaa digitaalisen tiedon analogisiksi signaaleiksi.

VISCA: Tiettyjen laitteiden käyttämä protokolla, joka kontrolloi ulkopuolista videolähdettä tietokoneelta.

Värikylläisyys: Värin voimakkuus.

Värimalli: Värimallin avulla värit ja niiden suhteet toisiinsa voidaan kuvata ja määrittää matemaattisesti. Jokaisella värimallilla on omat vahvuutensa. Kaksi yleisintä värimallia ovat & RGB ja & YUV.

Värisyvyys: Yhdelle pikselille väritietoa antavien bittien lukumäärä. 1-bittinen värisyvyys merkitsee 21=2 vär
iä, 8-bittinen värisyvyys 28=256 väriä ja 24-bittinen värisyvyys 224=16 777 216 väriä.

WAV: Suosittu tiedostomuoto digitoiduille äänisignaaleille.

Windows-video: Microsoft Windows -järjestelmän laajennus, joka pystyy nauhoittamaan digitaalisia videojaksoja kovalevylle ja esittämään niitä sieltä.

Y/C: Y/C on värisignaali, joka koostuu kahdesta komponentista: Y = kirkkausinformaatio, C = väri-informaatio.

Ylimäärä: Pakkausalgoritmit käyttävät tätä kuvan ominaisuutta. Ylimääräinen tieto voidaan poistaa pakkaamisen aikana ja tallettaa ilman muutoksia purkutulokseen.

Yksittäinen ruutu: Yksittäinen & ruutu on osa sarjaa tai jaksoa. Kun sarja katsotaan tarpeeksi suurella nopeudella, syntyy illuusio “liikkuvasta kuvasta”.

YUV: Videosignaalin värinmuodostusmalli, jossa Y toimittaa kirkkausinformaation ja U sekä V väri-informaation.

Sanasto