Esityspainikkeet

Player näyttää jomman kumman kahdesta esityspainikesetistä riippuen siitä, minkä esitystilan valitset.

Kun katsot elokuvaasi tavallisena videona, käytät perusesityspainikkeita. Jos elokuvassasi on levyvalikkonavigointi, voit katsoa sitä DVD-esityspainikkeiden avulla optisena levynä, jossa näytöllä on vuorovaikutteiset valikot. Molemmat toiminnot esitellään alla.

Pinnacle Studio 013 full screen button EsityspainikkeetKoko näytön kokoinen esikatselu: Tämä heti esikatseluikkunan oikean yläkulman yläpuolella oleva painike siirtää sinut koko näytön kokoiseen esikatseluun. Toiminto on käytössä molemmilla toistotavoilla. Yhden monitorin järjestelmässä täysikokoisen näytön käyttö päättyy, kun elokuvasi päättyy tai kun tuplanäpäytät näyttöä tai kun painat Esc-näppäintä. Katso Video preview -vaihtoehdot Video and Audio Preferences -paneelissa saadaksesi tietoa useamman monitorin järjestelmille sopivista asetuksista.

Video preview -vaihtoehdot Video and audio preferences -vaihtoehtopaneelissa mahdollistavat täysikokoisen esikatselun ohjaamisen kakkosnäyttöruutuun, jos järjestelmässäsi on sellainen. Studio Plussassa voit halutessasi lähettää esikatselun samanaikaisesti ulkoiseen laitteeseen.

Toiston vakio-ohjaimet

Nämä painikkeet ohjaavat esitystoimintoja Playerissä

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause EsityspainikkeetToisto/Tauko: Toisto-painike esittää elokuvan alkaen senhetkisestä sijaintipaikasta. Kun esikatselu alkaa, Toisto-painikkeesta tulee Tauko-painike. Kun esitys on pysäytettynä, se Albumin kohtaus tai Movie-ikkunan leike, jonka kohdalla esitys pysäytettiin, pysyy valittuna. Myös [Välilyönti]-näppäintä voi käyttää esityksen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start EsityspainikkeetMene alkuun -painike: Tämä painike pysäyttää toiston ja hyppää takaisin esikatseltavan materiaalin ensimmäiseen ruutuun.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind EsityspainikkeetKelaus taaksepäin, kelaus eteenpäin: Näillä painikkeilla voit kelata elokuvaa kumpaan tahansa suuntaan kaksi, neljä tai kymmenen kertaa nopeutettuna. Voit käyttää painikkeita jonkin tietyn videonpätkän etsimiseen. Eri nopeuksien välillä pääset liikkumaan napsauttamalla painikkeita toistuvasti.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop EsityspainikkeetLuuppi: Tällä painikkeella voit toistaa valittuja videoleikkeitä Movie-ikkunassa jatkuvana silmukkana. Tämä toiminto on erityisen kätevä lisätehosteita ja -siirtymiä valitessa ja editoidessa. Näpäytä mitä tahansa esityspainiketta silmukan pysäyttämiseksi. Luuppi-painikkeeseen syttyy valo, kun toiminto on aktiivinen. Luuppi-toiminto jatkuu, vaikka muuttaisit toiston nopeutta.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog EsityspainikkeetJog -näppäimet: Tämä ohjauspari siirtää elokuvaasi eteen- tai taaksepäin ruutu kerrallaan. Siirtyäksesi sekunneittain, minuuteittain tai tunneittain ruutujen sijasta, valitse laskimesta vastaava kenttä (katso alla). Käytä sitten jog –näppäimiä kohtauksen muuttamiseen.

Playerin osoitin

Playerin osoittimen avulla liikut nopeasti eteen- ja taaksepäin tallettamassasi materiaalissa tai valmiissa työssäsi. Osoittimen paikka vastaa kulloinkin esillä olevan ruudun paikkaa koko materiaalissa (ei siis vain kulloisessakin kohtauksessa) tai valmiissa elokuvassa (ei siis vain kulloisessakin leikkeessä). Osoitinpalkki vastaa aina koko materiaalin koko pituutta.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Esityspainikkeet

Liikuttaessasi osoitinta näet esikatseluikkunasta ruudun, jonka kohdalla osoitin on. Jos olet aktivoinut äänenryömittämis-painikkeen Movie-ikkunassa, kuulet myös katkelmia elokuvasi äänestä osoitinta liikuttaessasi.

Esikatselu-ikkunan kyky pysyä osoittimen vauhdissa riippuu tosin tietokoneesi nopeudesta. Jos liikutat osoitinta hitaasti, esikatselu toimii hyvin. Tietokoneesi nopeudesta riippuen esikatselu alkaa kuitenkin jossain vaiheessa hyppiä ruutujen yli, jos liikutat osoitinta nopeammin. Esikatselun sulavuus vähenee myös, jos osoitetun materiaalin kokonaismitta kasvaa.

Laskuri

Pinnacle Studio image008 EsityspainikkeetLaskuri (counter) näyttää aktiivisen toiston sijainnit tunneissa, minuuteissa, sekunneissa ja ruuduittain. Laskurin avulla voit valita tietyn ruudun katsottavaksi tai mistä ruudusta toisto aloitetaan. Näpäytä haluamaasi kenttää ja näppäile siihen uusi arvo. Siirtyäksesi eri kentälle, näpäytä uudestaan tai käytä Left – ja Right -nuolinäppäimiä.

Voit muuntaa valitun kentän arvoa myös laskurin viereisillä jog -näppäimillä tai Up- ja Down- nuolinäppäimillä.

Äänen hallinta -liukukosketin

Pinnacle Studio 016 player volume slider Esityspainikkeet

Tämä liukukosketin kontrolloi äänenvoimakkuutta esikatselun aikana. Ääntä voi kontrolloida myös äänikortin kautta käyttäm
ällä järjestelmän äänityökalua. Äänenvoimakkuuden muuttaminen tässä tilassa ei vaikuta valmiin elokuvan ääneen, joka tehdään Studion Make Movie -tilassa.

Pieni kovaäänisen kuva liukukoskettimen oikessa päädyssä toimii mykistyspainikkeena esityksen aikana.

DVD-esityspainikkeet

Pinnacle Studio 017 player dvd controls EsityspainikkeetTässä ohjaimessa on neljä ylempänä esiteltyä peruspainiketta (Toisto/Tauko, Kelaus taaksepäin, Kelaus eteenpäin, Siirry alkuun) sekä DVD-soitinohjain, jonka toiminta on kuvattu täällä.

Esityspainikkeet