Studio juuttuu renderoinnin aikana

Vastaus nro 6386

Tämänkaltaisessa ongelmassa Studio juuttuu renderoinnin (videosi tulostuksen valmistelun Make Movie -tilassa) aikana. Jotta saisit selville tiettyyn tapaukseen sopivan ratkaisun, kokeile vianetsinnän toimenpiteitä sen mukaan, mikä seuraavista vikatyypeistä kuvaa ongelmaasi parhaiten:

·    Tapaus 1: Renderointi keskeytyy heti alettuaan.

·    Tapaus 2: Renderointi keskeytyy projektissa sattumanvaraisesti. Jos renderointia yritetään useamman kerran, se ei yleensä pysähdy samassa kohdassa.

·    Tapaus 3: Renderointi keskeytyy aina projektin samassa kohdassa, riippumatta siitä, kuinka monta kertaa sitä yritetään. Tällä vikatyypillä on useampia mahdollisia syitä.

Tapaus 1: Renderointi keskeytyy heti

Jos renderointi juuttuu heti Create-painikkeen näpäyttämisen jälkeen, järjestelmässäsi on jonkinlainen kokoonpanollinen ongelma. Yritä renderoida ohjelman mukana tullutta testivideota. Jos tämä ei onnistu, ongelma on varmasti järjestelmään liittyvä, sillä me emme ole pystyneet tuottamaan renderointiongelmaa testitiedoston kanssa sisäisten testiemme aikana.

Mahdollisia ratkaisuja:

·    Poista ja asenna Studio uudelleen.

·    Poista muut ohjelmat, jotka saattavat häiritä Studiota (muut editointiohjelmat, muut videokoodekit, jne.).

·    Kokeile renderointia Studiossa muille tiedosto- tai levytyypeille. Yritä luoda MPEG 1- ja MPEG 2 ‑tiedostoja ja AVI-tiedosto DV-formaatissa. Pystytkö luomaan VCD- ja DVD-levyjä? Ongelman tunnistus ja ratkaisu helpottuvat, kun tiedät, mikä toimii ja mikä ei.

·    Varmista, että olet asentanut kaikki saatavilla olevat Windows-huoltopaketit.

·    Asenna Windows uudelleen itsensä päälle (eli poistamatta Windowsia ensin). Windows XP:ssä tätä toimenpidettä kutsutaan nimellä Repair (korjaus).

Tapaus 2: Renderointi keskeytyy sattumanvaraisesti

Jos renderointi juuttuu satunnaisissa paikoissa, jopa samassa projektissa, vian saattavat aiheuttaa taustatoiminnat, virran hallinta tai lämpöongelma tietokoneessa.

Mahdollisia ratkaisuja:

·    Tutki, onko kovalevylläsi virheitä ja kokoa (defragment) hajanaiset tiedostot.

·    Lopeta kaikki taustatoiminnot, kuten virusohjelmat, sisältöä luetteloivat ohjelmat ja modeemit.

·    Sammuta kaikki virran hallintaan liittyvät toiminnot.

·    Asenna tietokoneeseen tuuletin.

Tapaus 3: Renderointi keskeytyy aina samassa kohdassa

Jos renderointi keskeytyy aina samassa kohdassa tiettyä projektia, tarkista onko muissa projekteissa sama ongelma. Jos ei, saattaa olla että ongelmallinen projekti on turmeltunut. Jos kuitenkin löydät saman vian muistakin projekteista, yritä löytää ongelmia yhdistävä tekijä.

Tämäntyyppinen ongelma on paljon helpompi ratkaista, jos löydät tietyn palasen (esim. leikkeen), joka aiheuttaa renderoinnin keskeytymisen. Jos poistat ongelman kohteen tai leikkaat sitä, renderointi saattaa onnistua, joskin joissakin tapauksissa vika saattaa vain ilmestyä muualla projektissa.

Muita mahdollisia ratkaisuja ja selviytymiskeinoja:

·    Etsi projektin leikkeistä turmeltuneita ruutuja. Ne voivat olla harmaita, mustia, osittain tai kokonaan vääristyneitä ruutuja. Jos löydät niitä, leikkaa turmeltuneet ruudut leikkeestäsi. Voit myös yrittää siirtää materiaalin uudelleen.

·    Kokoa kovalevylläsi olevat sirpaleiset tiedostot defragmenter-ohjelmalla.

·    Varmista, että videolle tarkoitetulla kovalevyllä on runsaasti vapaata tilaa (mieluiten kymmeniä gigatavuja). Renderointi saattaa käyttää paljon tilaa ja voi häiriintyä, jos tilaa on liian vähän.

·    Jos sinulla on erillinen kovalevy, jolle siirrät materiaalia, muista siirtää aputiedostojen kansio kyseiselle kovalevylle.

·    Kopioi kohta, jossa renderointi keskeytyy ja liitä se uuteen projektiin. Ota mukaan 15-30 sekuntia materiaalia virheen molemmin puolin. Yritä renderoida tämä ote AVI-tiedostoon, ja jos onnistut, korvaa sillä alkuperäisen projektin turmeltunut osio.

·    Jos olet luomassa DVD-levyä tai muuta optista levyä, poista projektista kaikki valikot ja renderoi loput AVI-tiedostoon. Jos tämä onnistuu, luo uusi projekti, tuo AVI-tiedosto ja lisää valikot. Renderointi kuluttaa tällä tavoin vähemmän resursseja ja onnistuu aiempaa todennäköisemmin.

Studio juuttuu renderoinnin aikana