Avainkehystys

Studion videotehosteiden muuttujat asetetaan yleensä videoleikkeen ensimmäisen ruudun kohdalle ja ne jatkuvat muuttumatta leikkeen loppuun. Tämä on jokaisen leikkeeseen lisäämäsi tehosteen oletustoiminto.

Pinnacle Studio image001 Avainkehystys

Tavallisesti tehosteen muuttuja-arvot eivät muutu sen videoleikkeen aikana, johon tehoste on lisätty.

Keyframing (Avainkehystys tai avainkuvatoiminto) eli kyky muuttaa muuttuja-arvoja sulavasti videoleikkeen aikana avaa elokuvissasi lukemattoman määrän uusia tehosteidenkäyttömahdollisuuksia.

Huomautus saatavuudesta: Tässä kuvattu avainkehystoiminto on käytössä vain Studio Plussassa.

Jokainen avainkehys varastoi täyden sarjan tehosteen muuttuja-arvoja ja määrää, minkä leikkeen ruudun kohdassa nämä arvot lisätään kokonaan.

Pinnacle Studio image002 Avainkehystys

Avainkehysten avulla voit lisätä uusia muuttuja-arvojen sarjoja kautta leikkeen, niin usein kuin haluat.

Avainkehysten välissä numeeriset muuttuja-arvot säätyvät automaattisesti joka ruudun kohdalla niin, että avainkehysten arvot yhdistyvät toisiinsa sulavasti.

Pinnacle Studio 145 keyframing   3 frame demo Avainkehystys

Yllä kaavioesimerkki avainkehysten käytöstä. Zoomauksen (Z), vaakasijainnin (H) ja pystysijainnin (V) arvot on määrätty leikkeen alussa avainkehyspisteellä 1, kolmannesmatkassa avainkehyspisteellä 2 ja lopussa avainkehyspisteellä 3. Arvot muuttuvat sulavasti välissä olevien ruutujen matkalla.

Useimmat tehosteet tukevat avainkehystystä. Muutamat eivät, koska niissä ei joko ole muuttuja-arvoja tai koska avainkehystys ei suoraan sovi niiden luonteeseen, kuten esimerkiksi Speed-tehosteen kohdalla.

Kohtausten avainkehystys

Jokaisessa leikkeeseen lisätyssä tehosteessa voi periaatteessa olla yhtä monta avainkehystä kuin siinä on ruutuja. Käytännössä avainkehyksiä tarvitaan yleensä vain muutama.

Pinnacle Studio 145 keyframing   two frames Avainkehystys

Kaksi avainkehyspistettä riittää muuttuja-arvojen sulavaan muutokseen yhdestä asetuksesta toiseen koko leikkeen matkalla.

Avainkehystoiminto antaa sinun kontrolloida hienovaraisesti sitä tapaa, jolla tehoste vaikuttaa leikkeeseen. Se tekee esimerkiksi tehosteen sisään- ja uloshäivytyksestä erittäin helppoa.

Pinnacle Studio 146 keyframing   ease in out Avainkehystys

Neljän avainkehyspisteen avulla voit sulavasti tuoda yhden tai useampia muuttuja-arvoja leikkeen alkuun ja häivyttää ne tasaisesti leikkeen lopussa.

Pinnacle Studio 146 keyframing   slideshow Avainkehystys

Toinen tapa luoda panorointi- ja zoomausesitys on käyttää Pan-and-Zoom-tehostetta yhdessä pysäytyskuvaleikkeessä. Kaksi avainkehystä, joissa on täsmälleen samat muuttuja-arvot, määrittävät jokaisen osan alun ja lopun – kuinka monta sitten tarvitaankin – esityksen aikana.

Avainkehystys