Perustehosteet

Tämä osio kuvaa neljää Standard RTFX -ryhmään kuuluvasta viidestä tehosteesta Studion tehosteselaimen yläosassa. Viidettä tehostetta, Panorointi ja zoomaus, käsitellään otsikon Panorointi- ja zoomaustehosteen rajapinta alla.

Auto color correction (Automaattinen värinkorjaus), Noise reduction (Kohinanvähennys) ja Stabilize (Tasoitus) luokitellaan puhdistustehosteiksi, jotka auttavat korjaamaan lähdevideon epäkohtia, kuten kohinaa ja kameran tärinää.

Huomaa: Studion videonpuhdistustehosteet ovat yleiskäyttöisiä suodattimia, joiden tarkoituksena on vähentää kaikkein tavallisimpia ongelmia laajassa ja vaihtelevassa materiaalissa. Ne eivät ole ihmelääke. Tuloksesi vaihtelevat materiaalista sekä ongelmien vakavuudesta ja luonteesta riippuen.

ð Automaattinen värinkorjaus

ð Kohinanvähennys

ð Tasoitus

ð Nopeus

Perustehosteet