Jelenetek egyesítése és részekre osztása

Miután megtekintette a felhasznált jeleneteket, szükség szerint egyesítheti egymással vagy kisebb egységekre oszthatja őket. Ez egyszerűen elvégezhető.

Az Albumban lévő jelenetek egyesítése:

1.      Jelölje ki az egyesítendő jeleneteket.

2.      Válassza ki az Album Ø Jelenetek egyesítése parancsot.

A program ekkor egyetlen jelenetbe egyesíti a kijelölt jeleneteket.

E módszerrel csak egymással szomszédos, kijelölt jelenetek egyesíthetők. Emellett a jelenetek minden esetben az Albumban elfoglalt helyüknek megfelelő sorrendben egyesülnek, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben lettek kijelölve. (Az Album elemei balról jobbra, illetve sorai fentről lefelé haladnak.) Az egyesítést a Ctrl+Z billentyűkombinációval vagy a visszavonás gombra kattintva vonhatja vissza.

Ha a kijelölt jelenetek nem mindannyian egymás szomszédjai, akkor a program minden egymással szomszédos jelenetsorozatot egy jelenetté állít össze, az így létrejött jeleneteket azonban nem egyesíti egymással.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Jelenetek egyesítése és részekre osztása

Az ábrázolt művelet több kijelölt jelenetet (fekete kerettel jelölve) egyesít két hosszabb jelenetté. A 4. jelenet, bár ki van jelölve, nem szomszédos a többi kijelölt jelenettel, ezért a művelet nem érinti.

Az Albumban lévő jelenetek részekre osztása:

1.      Jelölje ki a felosztani kívánt jeleneteket.

2.      Válassza ki az Album Ø Jelenetek tovább osztása parancsot.

Ekkor megjelenik a Kijelölt jelenetek tovább osztása párbeszédpanel.

Pinnacle Studio image002 Jelenetek egyesítése és részekre osztása

3.      Adja meg a részjelenetek hosszát a kívánt érték beírásával.

A legkisebb megengedett részhossz egy másodperc. A videónak a felosztás után fennmaradó része az utolsó jelenethez lesz illesztve.

4.      Kattintson az OK gombra.

Ekkor megjelenik egy folyamatjelző sáv, megtörténik a jelenet felosztása, és a létrejött új jelenetek az Albumba kerülnek. Az egyesítést a Ctrl+Z billentyűkombinációval vagy a visszavonás gombra kattintva vonhatja vissza.

Az új jelenetek ezután tovább oszthatók szükség szerint, egészen a minimális egy másodperces hossz eléréséig.

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Jelenetek egyesítése és részekre osztása

A művelet három kijelölt jelenetet oszt fel öt másodperces részekre. A függőleges színes sávok jelzik a jeleneteken belüli öt másodperces szakaszokat. A jobb oldalon látható részklipek egyenlőtlen hosszúsága annak köszönhető, hogy az egyes jelenetekből a felosztás után fennmaradó szakasz az eredeti jelenet utolsó részjelenetéhez adódik; éppen emiatt marad a példa 2. jelenete változatlan az osztási művelet után.

Jelenetek egyesítése és részekre osztása