A Hangerő és balansz eszköz

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance A Hangerő és balansz eszközA Hangerő és balansz eszköz az idővonalon végzett hangmódosításoknál szélesebb körű módosítási lehetőségeket kínál, melyek egyetlen helyen, kényelmesen elérhetők. Az eszköz emellett lehetővé teszi a sztereó és a Surround balansz beállítását is. Az eszköz kezelése hasonló a hagyományos keverőpultokéhoz.

A funkció elérhetősége: A Surround formátumú hangok lejátszását csak a Studio Plus támogatja.

Pinnacle Studio image002 A Hangerő és balansz eszköz

A Hangerő és balansz eszköz külön szintbeállítást tesz lehetővé minden egyes hangsávhoz: eredeti hang (a képen balra), átfedő hang, hangeffektus és alámondás, valamint háttérzene (jobbra). Az átfedő hang szabályzói csak akkor jelennek meg, ha átfedésben lévő videó- és hangsávokat nyitott meg a Film ablakban.

A balanszszabályzó, amely az eszköz jobb oldali részén található, alkalmas bármely klip – vagy kliprészlet – hangjának pozicionálására akár sztereó (egydimenziós), akár Surround (kétdimenziós) üzemmódban. Az üzemmódot a szabályzó feletti legördülő listából választhatja ki.

Pinnacle Studio 294 track volume panel A Hangerő és balansz eszközMinden hangsáv saját szintszabályzókészlettel rendelkezik. Az eredeti hangsávhoz tartozó készlet baloldalt látható.

Az egyedi szabályzók és kijelzők között található a sávelnémító gomb Œ. Amikor ez a gomb lenyomott helyzetben van, a sáv hangklipjei nem lesznek felhasználva a filmben. A sávelnémító gomb ikonjának van egy másik rendeltetése is: ez mutatja, hogy a szabályzók mely sávra vonatkoznak. A három (illetve megjelenített átfedősáv esetén négy) szabályzókészlet csak ennek alapján különböztethető meg.

A sávszint forgatógomb  a teljes sáv hangerejének növelésére, illetve csökkentésére szolgál. Ezáltal a forgatógomb hatással van a sáv összes klipjének hangerő-módosítási vonalaira, a görbe alakjára viszont nincs. A hangerő növeléséhez kattintson a forgatógombra, majd húzással fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban (a maximális hangerő két óránál található). A hang halkításához az óramutató járásával ellentétes irányban kell elforgatnia a gombot (a minimum hat óránál van).

Pinnacle Studio 295 track volume knobs A Hangerő és balansz eszköz

Szintszabályzó forgatógomb teljesen kikapcsolva, alapértelmezett állásban és teljes hangerőn (balról jobbra)

A csúszka – vagyis a felerősítő Ž – az aktuális sáv viszonylagos hangerejét állítja decibelenkénti (dB) pontossággal. A 0 dB jelzés annak a hangerőszintnek felel meg, amelyen a klipet rögzítették. Az aktuális szintet számszerűen jelzi a program, egy külön területen .

A hangerő-szabályozó csúszka helyzete a film aktuális pozíciójában érvényes lejátszási hangerőszintet mutatja, az eredeti szinthez viszonyítva. A szintet a csúszka felfelé vagy lefelé húzásával módosíthatja. Ha a sáv aktuális időindexénél nem található klip, a csúszka „szürkítve” jelenik meg (azaz le van tiltva). Ha a sáv el van némítva, a csúszka szürke, és a legalsó helyzetben van. A hangerő-szabályozó állításának hatására a hangsávhoz egy, A hang igazítása az idővonalon című részben ismertetett hangerő-beállítási pontot ad hozzá a program.

A sáv lejátszáskori hangerejét megjelenítő görbe – más néven burkológörbe – a teljes sáv hangszintjéből és a sáv egyes pontjaiban érvényes viszonylagos szintből áll össze. Ez a kombinált szint, melyet a hangklipeknél a hangerő-módosítási vonalak ábrázolnak grafikusan, a szintmérőn látható. A szintmérő világítva mutatja az aktuális időindexnél érvényes szintet. A hang „levágásának” – azaz annak a kellemetlen hangnak, amely akkor keletkezik, ha a digitális jel tartományán kívül eső hangerőszintet próbál beállítani – elkerülése érdekében biztosítania kell, hogy a mérő szintje soha ne érje el teljesen a maximumot. A levágás előfordulását a levágásjelzőn figyelheti; ez a jelző levágás esetén rövid ideig világít.

Az hangosítógombokkal a hang felhangosítható a film aktuális pontjától vagy lehalkítható a film aktuális pontjáig. Ellenőrzésképpen figyelje meg a klip hangerejének változását ábrázoló vonalat, amikor a gombokra kattint. A halkítás vagy hangosítás időtartama nullától ötvenkilenc másodpercig terjedhet, és a Projektbeállítások beállításpanelen (Beállítás Ø Projektbeállítások) található Hang fel/lehúzása területen állítható be. A hang fel- és lehúzása nem használható a klipek végéhez túl közel.

A balanszszabályzó

A szabályzónak három üzemmódja van, melyek közül a szabályzó feletti legördülő lista segítségével választhat: sztereó, Surround és beszéd. Az üzemmódot bármikor megváltoztathatja,
amikor csak kívánja – akár egy hangklipen belül is.

Pinnacle Studio image005 A Hangerő és balansz eszköz

A funkció elérhetősége: Surround hang csak a Studio Plus verzióban használható.

Bármelyik üzemmód is legyen aktív, az egyes sávok pozícióját a film egyes pontjaiban a hangszóró (vagy „korong”) ikon jelzi. Az ikon megegyezik a megfelelő sávhoz tartozó elnémításjelzőn láthatóval.

Sztereó módban a sáv pozícióját a korongnak a két fő hangszóró között történő balra vagy jobbra húzásával állíthatja:

Pinnacle Studio image006 A Hangerő és balansz eszköz

Az eredeti hang sztereó keverés közepére helyezése úgy, hogy a hangeffektusok sávja (bal) és az átfedő sáv (jobb) ellentétes oldalon helyezkedik el. Ebben a példában a zenesáv ikonja (a középponttól jobbra) „szellemképes”, azt jelezve, hogy a sávot elnémították, vagy hogy nincs klip a sávon ebben az időpontban.

Surround módban az egyes sávokat nem csak jobbra-balra („balansz”) hanem előre-hátulra („elúsztatás”) is pozicionálhatja. Az egyes sávok a négy sarokhangszóró által definiált téglalap alakú hallgatási területen belül egymástól függetlenül helyezhetők el.

A beszéd üzemmód hasonló elven alapul, de tartalmaz egy, a hallgatási terület előtt elhelyezkedő középső hangszórót is. A klip hangjának egy részének a középső hangszóróra küldése stabilizálja a hang érzékelt helyét a Surround formájú hanganyagoknál, ugyanakkor a hangforrás elhelyezése két dimenzióban szabadon variálható, akárcsak a szokásos Surround mód esetében.

Pinnacle Studio image007 A Hangerő és balansz eszköz

Surround és beszéd üzemmód: a bal oldali képen, Surround módban a zenesáv a hallgatási mező hátulsó részén van elhelyezve, az ugyanazon időindexnél található eredeti hangsáv beszéd üzemmódban a jobb oldali képen látható. A beszéd üzemmód az eredeti hangra fókuszál azáltal, hogy a középső hangszórót is megszólaltatja.

A hangsáv ikonjának helyzetét a balanszszabályzóban kétféle módon állíthatja: az adott sáv ikonjára kattintva és azt a kívánt pozícióba húzva, vagy pedig a szabályzó alsó és jobb szélén lévő háromszög alakú helymeghatározó gombok húzásával. A balanszszabályzó alján található helymeghatározó gomb az aktuálisan kijelölt klip hangkimenetének balra, illetve jobbra való áthelyezésére, a jobb oldali gomb pedig az előtérbeli-háttérbeli pozíció állítására szolgál.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons A Hangerő és balansz eszköz

Húzza el közvetlenül a sáv ikonját (bal oldali kép), vagy a helymeghatározó gombot (jobb oldali kép)

A hangerő- és balanszgörbék megjelenítése

A projekt minden hangklipje megjelenít egy, a hangerőt, a bal-jobb balanszot vagy az elülső-hátulsó balanszot mutató görbét. A hangklip jobb gombbal előhívható helyi menüjének parancsaival kiválaszthatja, hogy a három vonaltípus közül melyik legyen látható (lásd: „A hangklipek felépítése“).

A görbék módosítási pontok segítségével közvetlenül az idővonalon módosíthatók.

A Hangerő és balansz eszköz