A hangklipek felépítése

Az idővonalon látható hangklip-ikon több részből tevődik össze. Az egyes klipek határait függőleges sávok jelzik, a tényleges hanganyagot pedig egy hullámforma-diagram jelöli:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs A hangklipek felépítése

Három szomszédos klip hullámforma-diagramja (részlet)

A hullámforma-diagram megjelenéséből következtethetünk a hang jellegére: a halk hangok hullámformája keskeny, a középvonaltól való kitérése kicsi, míg az erős hangok hullámformájának csúcsai és hullámminimumai nagyobbak, majdnem a klip széleiig érnek. A folytonos hangokat – például a motorzajt – számos, sűrű impulzus alkotja, a szaggatott hangok viszont csenddel (itt a hullámforma vízszintes vonal) elválasztott rövid impulzusokból állnak.

Igazítási vonalak

A narancssárga hangerővonal a sávon és klipen végzett hangerő-módosítások grafikus megjelenítése. Ha nem módosította a hangerőt, a vonal körülbelül a klip magasságának háromnegyedénél, egyenesen fut végig a klipen. Ez a „nulla erősítésű” (0 dB) szint, ahol a klip eredeti hangereje sem növelésre, sem csökkentésre nem került.

Ha a teljes szám hangerejét növeli vagy csökkenti, a hangerővonal vízszintes marad, de nulla erősítésű alapvonal felett vagy alatt helyezkedik el.

Amennyiben a klipen belül végez hangerő-módosításokat, a vonal lejtős szakaszokból áll, amelyek találkozásainál hangerő-módosítási fogópontok találhatók.

Pinnacle Studio image002 A hangklipek felépítése

A hullámforma-diagrammal vagy a balansz és az elúsztatás igazítási vonalaival (lásd lejjebb) ellentétben a hangerő-módosítási vonal logaritmikus léptékű. Mivel az érzékelt hangerő az audiojel erősségével logaritmikusan arányos, az igazítási vonal ily módon pontosabban képezi le azt, amit Ön valójában hall. Egy emelkedő vonalszakasz például folyamatos, egyenletes hangerő-növekedést jelent (a kezdőpontbeli szinttől a végpontbeli szintig).

A zöld színű sztereóegyensúly-vonal és a piros elülső-hátulsó balansz- („elúsztatási”) vonal a hangerővonalhoz hasonlóan működik, eltekintve attól, hogy a semleges helyzet a klip függőleges középpontja, illetve hogy az igazítás léptéke lineáris.

A sztereóegyensúly-vonal megemelése a hangmezőt a hallgató személytől balra tolja, lesüllyesztése pedig jobbra. Hasonlóképp az elúsztatási vonal megemelésének hatására a hangérzet távolabb, süllyesztésével pedig közelebb kerül.

Megjegyzés: A klip elúsztatási vonala csak akkor látható, ha a Hangerő és balansz eszköz Surround módban van. A vonal igazításának hatása csak olyan rendszereknél ellenőrizhető előzetesen, ahol a Surround formátumú hanganyagok lejátszása lehetséges.

Azt, hogy a három igazítási vonal közül melyik legyen éppen látható, a hangklip jobb gombbal megjeleníthető helyi menüjében állítható be.

Pinnacle Studio image003 A hangklipek felépítése

A funkció elérhetősége: Surround hang csak a Studio Plus verzióban használható.

A hangklipek felépítése