Szószedet

A multimédiás terminológia számítógéppel és videózással kapcsolatos szakkifejezéseket tartalmaz. Az alábbiakban a legfontosabb kifejezések definíciói olvashatók. A kereszthivatkozások jelzése: &.

720p: Nagy felbontású (HD) videóformátum 1280×720 képpont felbontással és progresszív (nem sorváltós) képkockákkal.

1080i: Nagy felbontású (HD) videóformátum 1440×1080 képpont felbontással és sorváltós képkockákkal.

ActiveMovie: Microsoft szoftverfelület multimédiás eszközök vezérlésére Windows rendszerben. & DirectShow, DirectMedia

Adatátviteli sebesség: Annak a sebességnek a mérése, amellyel a rendszer az adatokat továbbítja a tárolóeszköz (például & CD-ROM vagy merevlemez) és a megjelenítőeszköz (például monitor vagy & MCI-eszköz) között. Az adott eszközöktől függően egyes adatátviteli sebességekkel jobb teljesítmény érhető el, mint másokkal.

Adatcím: A számítógépen minden elérhető mentési pozíció számozva (címezve) van. E címek segítségével foglalhatók le az egyes mentési pozíciók. Néhány cím meghatározott hardverösszetevők számára van kizárólagos használatra fenntartva. Ha két összetevő ugyanazt a címet használja, „címütközésről” beszélünk.

Adatsebesség: Egy adott időegység alatt átvitt adatmennyiség, például egy merevlemezről olvasott vagy arra írt bájtok száma másodpercenként, vagy a másodpercenként feldolgozott videoadatok mennyisége.

ADPCM: Az Adaptive Delta Pulse Code Modulation (adaptív differenciális impulzuskód-moduláció) rövidítése, a hangadatok digitális formátumban történő tárolásának egyik módszere. Ez a CD-I és & CD-ROM termékek gyártásához használt hangkódolási és –tömörítési eljárás.

Átmenet: A szomszédos videóklipek közötti vizuális kapcsolat, amely az egyszerű vágástól a látványos animációig sokféle lehet. A szokásos átmenetek, mint például a vágások, áttűnések, átúszások, elsötétedések és áttolások a film és videó vizuális nyelvének részét képezik. A segítségükkel tömören – és gyakran észrevehetetlenül – ábrázolhatók a különböző időszakaszok és a változó nézőpontok.

Áttűnés: Átmeneteffektus, amelynek alkalmazásakor a videó áttűnik az egyik jelenetből a következőbe.

AVI: Audio Video Interleaved (összefésült hang és videó), a digitális videó (és a & Video for Windows) szabványos formátuma.

Bájt: Egy bájt nyolc & bitnek felel meg. Egy bájttal pontosan egy alfanumerikus karaktert lehet megjeleníteni (azaz egy betűt vagy számot).

BIOS: A Basic Input Output System (alapszintű be- és kimeneti rendszer) rövidítése, amely a & ROM-ban, PROM-ban vagy & EPROM-ban mentett alapszintű be- és kimeneti parancsokra utal. A BIOS alapvető feladata a bemenet és a kimenet vezérlése. A rendszer indításakor a ROM-BIOS végrehajt néhány tesztet. & Párhuzamos port, IRQ, I/O

Bit: A „BInary digiT” (bináris számjegy) rövidítése, a számítógép memóriájának legkisebb eleme. A bitek többek között a képpontok színértékének tárolására használatosak. Minél több bit áll rendelkezésre az egyes & képpontok számára, annál nagyobb az elérhető színek száma. Például:

1 bit: minden képpont fekete vagy fehér.

4 bit: 16 szín vagy szürkeárnyalat jeleníthető meg.

8 bit: 256 szín vagy szürkeárnyalat jeleníthető meg.

16 bit: 65 536 szín jeleníthető meg.

24 bit: körülbelül 16,7 millió szín jeleníthető meg.

Bitkép: Sorokba rendezett képpontok együtteséből álló képformátum. & Képpont

CD-ROM: Háttértároló adathordozó digitális adatok, például digitális videó számára. A CD-ROM-ok olvashatók, de nem írhatók: A & ROM a Read-Only Memory (csak olvasható memória) rövidítése.

COM-port: A számítógép hátlapján található soros port, amelyen keresztül modem, rajzgép, nyomtató vagy egér csatlakoztatható a rendszerhez.

Csatorna: Az információk osztályozása egy adatfájlon belül a fájl egy adott jellemzőjének elkülönítésére. A színes képek például különböző csatornákat használnak a kép színösszetevőinek osztályozására. A sztereó hangfájlok csatornák segítségével azonosítjá
k a bal és jobb oldali hangszóróknak szánt hangokat.
A videofájlok a kép- és hangfájlokhoz használt csatornák kombinációit használják.

DCT: Discrete Cosine Transformation (diszkrét koszinusz transzformáció) – a & JPEG képadattömörítés és a kapcsolódó algoritmusok része. E módszer a fényerő- és színadatokat frekvencia-együtthatóként menti.

Decibel (dB): A hangerősség mértékegysége. A hangerő 3 dB-enként megduplázódik.

Digital8: Digitális videoszalag-formátum, amely & DV-kódolt hang- és videoadatok rögzítését teszi lehetővé & Hi8 szabványú szalagokra. A jelenleg csak a Sony által forgalmazott Digital8 kamerák és videomagnók a Hi8-as és a 8mm-es kazettákat egyaránt lejátsszák.

Digitális videó A digitális videó az adatokat & bitenként, fájlokban tárolja (eltérően az analóg adattárolóktól).

DirectMedia: A Microsoft rendszerkiterjesztése multimédiás alkalmazások számára Windows rendszerben. & ActiveMovie

DirectShow: A Microsoft rendszerkiterjesztése multimédiás alkalmazások számára Windows rendszerben. & ActiveMovie

DirectX: Számos rendszerkiterjesztést magában foglaló szoftvercsomag, amelyet a Microsoft a Windows 95 és annak utódrendszerei számára fejlesztett ki a videók és a játékok gyorsítása érdekében.

DMA: Direct Memory Access (közvetlen memória-hozzáférés).

DV: Digitális videoszalag-formátum digitális hang és videó 1 hüvelyk széles fémgőzölt szalagra. A mini-DV szalagokra legfeljebb 60 perc, míg a normál DV-szalagokra legfeljebb 270 perc tartalom rögzíthető.

ECP: Enhanced Compatible Port (továbbfejlesztett kompatibilitású port). Gyors kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé a & párhuzamos porton keresztül. & EPP

Egy képkocka: A & képkocka egy sor vagy sorozat része. Ha e sorozatot megfelelő sebességgel jelenítik meg, létrejön a „mozgó kép” illúziója.

Élsimítás: Bitképeken a töredezett élek kisimításának módszere. Ezt rendszerint az élek halványításával oldható meg úgy, hogy az él és a háttér színéhez viszonyított köztes színű pixeleket alkalmaznak, így az átmenet kevésbé lesz látható. Az élsimítás másik módszere a nagyobb felbontású kimeneti eszközök alkalmazása.

Elsődleges színek: Az RGB színmodell alapszínei: a piros, a zöld és a kék. Az alapszínek keverésével a legtöbb egyéb szín is megjeleníthető a számítógép-képernyőn.

Elúsztatás feketébe/feketéből Digitális effektus feketéből vagy feketébe történő elúsztatás létrehozására a jelenetek elején, illetve végén.

EPP: Enhanced Parallel Port (továbbfejlesztett párhuzamos port). Gyors kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé a & párhuzamos porton keresztül (Studio DV-hez ajánlott). & ECP

EPROM: Erasable Programmable Read-Only Memory (törölhető és programozható csak olvasható memória). Memórialapka, amely a programozása után tápellátás nélkül is megőrzi az adatokat. A memória tartalma ultraibolya fénnyel törölhető és újraírható.

Fájlformátum: Az adatok szerkezete egy számítógépfájlon belül, például kép vagy szövegszerkesztő-dokumentum. A fájlok formátumát rendszerint a fájlkiterjesztésük jelzi (például doc, avi vagy wmf).

Fehéregyensúly: Az elektronikus kamerákban ezzel szabályozhatók a három színcsatorna (piros, zöld és kék) erősítői annak érdekében, hogy egy kép fehér területei ne színeződjenek el.

Fekete szín rögzítése: Az az eljárás, amelynek során az inzertszerkesztés előkészítéséhez a teljes videoszalagra fekete videojelet és folyamatos kontrolsávot rögzítenek. Ha a videomagnó támogatja az időkód használatát, egyidejűleg folyamatos időkódot (adatsávot) is rögzítenek a szalagra.

Felbontás: A monitoron vízszintesen és függőlegesen megjeleníthető képpontok száma. Minél nagyobb a felbontás, annál több részlet jeleníthető meg. & Képpont

Fényerő: Más néven „luminancia”. A videó fényerejét jelzi.

FireWire: Az & IEEE-1394 soros adatprotokoll Apple Computer által védjegyezett elnevezése.

Frek
vencia:
Egy periodikus folyamat (például hanghullám vagy váltóáram) adott időegységenkénti ismétlődéseinek száma. Mértékegysége rendszerint az ismétlődések száma másodpercenként, illetve a Hertz (Hz).

GOP: Az & MPEG-tömörítés az adatfolyamot először számos képkockából álló képcsoportokra (Groups Of Pictures) osztja fel. Minden GOP három képkockatípust tartalmaz: I-képkockák, P-képkockák (képek) és B-képkockák.

GOP-méret: A GOP-méret határozza meg, hogy hány I-képkockát, B-képkockát és P-képkockát tartalmazzon egy & GOP. Példa: az aktuális GOP-méret 9 vagy 12.

Hardveres kodek: Tömörítési eljárás, amely speciális hardver segítségével hoz létre és játszik le tömörített digitális videóképsorokat. A hardveres kodekek használatával általában gyorsabb kódolás és jobb képminőség érhető el, mint a teljesen szoftver alapú kodekekkel. & Kodek, szoftveres kodek

HD: High Definition (nagy felbontású) videó. A legtöbb használatban lévő HD-formátum felbontása 1920×1080 vagy 1280×720 képpont. Az 1080 és a 720 képpontos szabványok között jelentős különbség van: a nagyobb formátum 2,25-tel több képpontot használ képkockánként. Ez a különbség lényegesen megnöveli az 1080-as felbontású tartalom feldolgozásával szemben támasztott követelményeket a kódolási időt, a dekódolási sebességet és a tárolókapacitást illetően. A 720 képpontos formátumok mind progresszívek. Az 1080-as formátum vegyesen tartalmaz progresszív és sorváltós típusú képkockákat. A számítógépek és azok megjelenítőeszközei eredendően progresszívek, míg a televíziós műsorszórás a sorváltós technológiákon és szabványokon alapul. A HD-terminológiában a progresszív módszert „p” betűvel, a sorváltós módszert „i” betűvel jelöljük.

HDV: DV-kazettán lévő nagy felbontású videó rögzítéséhez és lejátszásához használt formátum. A HDV a „DV”-kodek helyett az MPEG-2 módosított változatát használja. A HDV-nek két változata van: a HDV1 és a HDV2. A HDV1 1280×720 képpontos felbontást használ progresszív képkockákkal (720p). Az MPEG médiafolyam adatsebessége 19,7 Mbps/s. A HDV2 1440×1080 képpontos felbontást használ sorváltós képkockákkal (1080i). Az MPEG médiafolyam adatsebessége 25 Mbps/s.

Hi8: A & Video8 & S-Video technológiát használó továbbfejlesztett változata. A rögzítés fémszemcsés vagy fémgőzölt szalagra történik. Magasabb fényerőfelbontása és nagyobb sávszélessége élesebb képek rögzítését teszi lehetővé, mint a Video8 esetében.

HiColor: Képek esetében ez általában egy 16 bites (5‑6‑5) adattípust jelent, amely legfeljebb 65 536 színt tartalmazhat. A TGA fájlformátumok ezt a képtípust támogatják. Más fájlformátumok esetében a HiColor képet a megjelenítés előtt & TrueColor képpé kell átalakítani. Monitorok esetén a HiColor rendes körülmények között olyan 15 bites (5‑5‑5) videokártyákra utal, amelyek legfeljebb 32 768 szín megjelenítésére képesek. & Bit

Huffman-kódolás: A & JPEG és más adattömörítési módszerek által használt eljárás, amelynek során a ritkán előforduló értékek hosszú kódot, míg a gyakran előforduló értékek rövid kódot kapnak.

I/O: Input/Output (bemenet/kimenet).

IDE: Integrated Device Electronics (integrált eszközelektronika) – olyan csatolófelület merevlemezek számára, amely magán a meghajtón tartalmazza kombináltan az összes meghajtóvezérlő elektronikát, és nem a meghajtót a bővítőbuszhoz csatlakoztató kártyán.

Időkód: A videóképsorokban az időkód azonosítja az egyes képkockák pozícióját a egy adott kezdőponthoz képest (ez általában a jelenet kezdete). A szokásos formátum a következő: Ó:P:M:K (óra, perc, másodperc, képkocka), például „01:22:13:21”. A mechanikus szalagszámlálóktól eltérően (amelyek a szalag bármely pontján „lenullázhatók” vagy alaphelyzetbe állíthatók), az időkód videoszalagra írt elektronikus jel, amely a hozzárendelése után már nem módosítható.

IEEE-1394: Az Apple Computers által kifejlesztett, FireWire néven bevezetett, legfeljebb 400 Mbit/mp sebességű soros adatátviteli protokoll. A Sony ennek egy némileg módosított, i.LINK nevű változatát kínálja DV-jelek átvitelére, amelynek átviteli sebessége legfeljebb 100 Mbit/mp.

Illesztőprogram: A perifériák működtetéséhez szükséges információkat tartalmazó fájl. A videórögzítő-illesztőprogram például a videórögzítő kártyát működteti.

IRQ: Interrupt Request (megszakításkérés). A „megszakítás” rövid szünetet jelent a számítógép fő feldolgozási folyamatában, mely idő alatt végrehajthatók a karbantartási vagy háttérfeladatok. A megszakításokat hardver (például billentyűzet, egér) vagy szoftver is kérheti.

JPEG: Joint Photographic Experts Group (egyesült fényképészeti szakemberek csoportja), valamint a digitális képkockák & DCT-n
alapuló tömörítésének általuk kifejlesztett szabványa.

Kbájt (KB): Egy Kbájt (kilobájt) 1024 & bájtot tartalmaz. Itt a „K” 1024-et (210) jelent, és nem 1000-et, mint a metrikus előtagban.

Kép: A kép valaminek a reprodukciója vagy fényképe. A kifejezést gyakran használják olyan digitális fényképek esetében, amelyek képpontokból állnak, megjeleníthetők a számítógépek monitorán, és szoftverrel módosíthatók.

Képkivágás: A kép megjelenítendő területének megadása.

Képkocka: Egy kép egy videó- vagy animáció-képsorban. Teljes felbontású NTSC vagy PAL esetén egy képkocka két sorváltós mezőből áll. & NTSC, PAL, mező, felbontás

Képkockaméret: A videó- vagy animáció-képsorokban megjeleníthető legnagyobb képméret. Ha a képsorban megjeleníteni kívánt kép mérete nagyobb a képméretnél, ki kell vágni vagy méretezni kell.

Képkockasebesség: A képkockasebesség a videóképsor egy másodperc alatt lejátszandó képkockáinak számát határozza meg. Az & NTSC-videó képkockasebessége 30 képkocka másodpercenként. A & PAL-videó képkockasebessége 25 képkocka másodpercenként.

Képméretarány: Kép vagy grafika szélességének és magasságának aránya. A képméretarány rögzítése azt jelenti, hogy ha módosul az egyik érték, az rögtön tükröződik a másikban.

Képtömörítés: A digitális kép- és videófájlok tárolásához szükséges adatok mennyiségének csökkentésére szolgáló eljárás.

Kiegészítő szín: A kiegészítő színek a színértéket tekintve ellentétei az elsődleges színeknek. Egy színnek a kiegészítő színével való kombinálása a fehér színt adja eredményül. A pirosnak a ciánkék, a zöldnek a bíborvörös, a kéknek pedig a sárga a kiegészítő színe.

Klip: A Studio alkalmazásban minden olyan médiatípus, amely a Film ablak jelenetvázlatán vagy idővonalán megjelenik, beleértve a videóképeket, vágott videójeleneteket, képeket, hangfájlokat és lemezmenüket.

Kodek: A compressor/decompressor (tömörítő/kicsomagoló) összevonása – képadatokat tömörítő (becsomagoló) és kibontó(kicsomagoló) algoritmus. A kodekek szoftverben és hardverben is alkalmazhatók.

Kötegelt rögzítés: Automatizált folyamat, amely az & EDL (videószerkesztési döntések listája) rendszer segítségével adott klipeket megkeres a videoszalagon, és újrarögzíti azokat, rendszerint az eredetileg rögzített klipnél nagyobb adatsűrűséggel.

Kulcsképkockák: Néhány tömörítési eljárás, mint például az & MPEG, bizonyos képkockák – ezek a kulcsképkockák – videóadatait teljes mértékben a tömörített fájlban tárolják, míg a közbenső képkockákat csak részlegesen mentik. Kibontáskor e részleges képkockák a kulcsképkockákból állítják helyre az adataikat.

Kulcsszín: Olyan szín, amelynek le van tiltva a megjelenése annak érdekében, hogy egy háttérkép látható legyen. A leggyakrabban akkor használatos, amikor egy videóképsor átfedésbe kerül egy másikkal, és ahol a kulcsszín jelen van, ott megjelenhet a lefedett videó.

Kvantálás: A & JPEG képadat-tömörítési eljárás egyik alkotóeleme. A fontos részleteket nagy pontossággal, míg az emberi szem számára kevésbé fontos részleteket kevésbé pontosan megjelenítő módszer.

Lézerlemez: Analóg videót tároló adathordozó. A lézerlemezen lévő adatok nem módosíthatók.

LPT: & Párhuzamos port

Luminancia: & Fényerő

M1V: Csak videóadatokat tartalmazó MPEG-fájl (fájlkiterjesztése). & MPA, MPEG, MPG

Mbájt (MB): Egy Mbájt (megabájt) 1024 & Kbájt, azaz 1024×1024 bájt.

MCI: Media Control Interface (médiavezérlő felület). A Microsoft által kifejlesztett programozási felület hang- és videóadatok rögzítésére és lejátszására. Számítógépek külső videóforráshoz, például videomagnóhoz vagy lézerlemezjátszóhoz történő csatlakoztatására is használatos.

Megjelölt kezdő/befejező idő: A videószerkesztésben a megjelölt kezdő és befejező idők azoknak a kezdő és befejező időkódoknak felelnek meg, amelyek a projekthez hozzáadandó klipek különböző részeit azonosítják.

Méretezés: Kép átalakítása a kívánt méretre.

Mező: A & videóképkocka vízszintes sorokból áll, és két mezőre van osztva. A képkocka páros sorai képezik az 1. mezőt, a páratlanok a 2. mezőt.

Mintavételezési hiba: Egy kép pontatlan megjelenítése, aminek a kimeneti eszköz korlátozott felbontási képessége az oka. A mintavételezési hiba általában görbék és szögidomok esetében, töredezett élek formájában jelentkezik.

Moduláció: Adatok üres hordozójelre történő kódolása.

Motion-JPEG (M-JPEG): A Microsoft által meghatározott & Video for Windows formátum videóképsorok kódolására. A képkockák tömörítése egyenként, & JPEG tömörítéssel történik.

MPA: Csak hangadatokat tartalmazó MPEG-fájl (fájlkiterjesztése). & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Motion Picture Experts Group (mozgókép-szakértők csoportja), valamint a mozgókép-tömörítés általuk kifejlesztett szabványa. Az M-JPEG szabványhoz képest 75-80%-os adatcsökkenést biztosít azonos képminőség mellett.

MPG: Video- és hangadatokat egyaránt tartalmazó MPEG-fájl (fájlkiterjesztése). & M1V, MPEG, MPA

MPV: Csak videóadatokat tartalmazó MPEG-fájl (fájlkiterjesztése). & MPA, MPEG, MPG

Nem váltott soros: Képernyő-frissítési módszer, amely a teljes képet egyetlen mezőként, sorok kihagyása nélkül hozza létre. A nem váltott soros kép (a legtöbb számítógép-monitor képe ilyen) sokkal kevésbé vibrál, mint a váltott soros (a legtöbb TV-é ilyen).

NTSC: National Television Standards Committee (nemzeti televíziós szabványügyi tanács), valamint az általuk 1953-ban létrehozott színestelevízió-szabvány. Az NTSC-videó képkockánként 525 sort és másodpercenként 60 képmezőt jelenít meg. Észak- és Közép-Amerika, Japán és más országok televíziós szabványa. & PAL, SECAM

Összefésülés: A hang és a videó elrendezése a zökkenőmentes lejátszás, szinkronizálás vagy tömörítés érdekében. A szabványos & AVI formátum egyenlően osztja el a hangot és a videót.

Összemosás: Ezen eljárással – színmintákat alkalmazva – növelhető egy kép látható színeinek a száma.

Összetett videó: Az összetett videó a fényesség- és színességadatokat egy jelbe kódolja. A & VHS és a 8 mm-es formátum összetett videót vesz fel és játszik le.

PAL: Phase Alternation Line (fázisváltó vonal). Németországban kifejlesztett színestelevízió-szabvány, amelyet egész Európában használnak. A PAL-videó képkockánként 625 sort és másodpercenként 50 képet jelenít meg. & NTSC, SECAM

Párhuzamos port: A párhuzamos port egy 8 bites adatvonalon továbbítja az adatokat. Ez azt jelenti, hogy egyszerre nyolc & bit (egy & bájt) továbbítható. Ez sokkal gyorsabb adattovábbítást tesz lehetővé, mint a soros átvitel, de nagy távolságú átvitelre nem alkalmas. A párhuzamos portok gyakori elnevezése az „LPTn”, ahol az n egy szám (például „LPT1”). & Soros port

Pixel (képpont): A monitorkép legkisebb eleme. A szó a „picture element” (képelem) rövidítése.

Port: Elektronikus átviteli pont hang-, videó-, vezérlő és egyéb adatok két eszköz közötti átvitelére. & Soros port, Párhuzamos port

QSIF: Quarter Standard Image Format (negyedszabványú képformátum). 176×144 PAL- és 176×120 NTSC-felbontást biztosító MPEG-1 formátum. & MPEG, SIF

Raszter: A képernyő azon területe, amelyet az elektronsugár vízszintes sorok sorozatával pásztáz a bal felső sarokból kiindulva a jobb alsó sarok irányába (a néző szempontjából).

Redundancia: A képeknek ezt a sajátosságát a tömörítési algoritmusok használják ki. A felesleges információ mellőzhető a tömörítés során, és veszteség nélkül visszaállítható a kibontáskor.

RGB: Red, Gree
n and Blue (piros, zöld és kék): az additív színkeverés elsődleges színei. Az RGB azt a számítógép-technológiai módszert jelöli, amelyet a képpontok képadatainak kódolása során használnak. Minden képpont valamilyen kombinációban tartalmazza a három elsődleges színt.

ROM: Csak olvasható memória: Olyan memóriatároló, amely a programozása után tápellátás nélkül is megtartja az adatokat. & EPROM

SCSI: Small Computers System Interface (kis számítógéprendszerek illesztőfelülete). Az SCSI merevlemez-illesztőfelületet nagy adatátviteli sebessége miatt régóta alkalmazzák a nagy teljesítményű számítógépekben. Egyidejűleg nyolc SCSI-eszköz csatlakoztatható a számítógéphez.

SECAM: Séquentiel Couleur a Mémoire (szekvenciális szín memóriával). Franciaországban és Kelet-Európában használt színestévé-átviteli rendszer . A PAL-videóhoz hasonlóan a SECAM képkockánként 625 sort és másodpercenként 50 képet jelenít meg. & NTSC, PAL

SIF: Standard Image Format (szabványos képformátum). 352×288 PAL- és 352×240 NTSC-felbontást biztosító MPEG-1 formátum. & MPEG, QSIF

Sorkifejtő kódolás (RLE): Számos tömörítési eljárás – például a & JPEG – által használt technika. Az ismétlődő értékeket nem külön tárolja, hanem egy számlálóval jelzi, hogy egy adott érték hányszor fordul elő egymás után – a „futáshossz” alatt.

Soros port: A soros porton keresztül továbbított adatok feldolgozása & bitenként; azaz „sorban egymás után” történik. Az átviteli sebesség sokkal lassabb, mint a párhuzamos port esetében, ahol a párhuzamos adatvonalak több bit egyidejű küldését teszik lehetővé. A soros portok gyakori elnevezése a „COMn”, ahol az n egy szám (például „COM1”). & Párhuzamos port

Statikus videó Videóból kinyert állóképek.

S-VHS: A VHS továbbfejlesztett változata, amely az S-Video és a metálszemcsés szalag révén nagyobb fényerőfelbontást, tehát élesebb képeket biztosít, mint a VHS. & VHS, S-Video

S-Video: Az S-Video (Y/C) jelekben a fényerő (luminancia vagy „Y”) és szín (színesség vagy „C”) adatainak átvitele szétválasztva, több kábel segítségével történik, így elkerülhető a videó modulálása és demodulálása és az ezzel járó képminőség-romlás.

Szerkesztési döntések listája (EDL): Azon klipek és effektusok listája, amelyek a megadott sorrendben a kimeneti szalagra, lemezre vagy fájlba lesznek rögzítve. A Studio lehetővé teszi saját szerkesztési döntéseket tartalmazó listák létrehozását és szerkesztését a klipek és effektusok Film ablakban történő hozzáadásával, törlésével és átrendezésével.

Színmélység: A képpontok színadatait hordozó bitek száma. 1 bit – 21=2 szín, 8 bit – 28=256 szín, 24 bit – 224=16 777 216 szín.

Színmodell: A színek és a köztük lévő összefüggések matematikai leírása és definiálása. Minden színmodellnek megvannak a maga előnyei. A két leggyakrabban használt színmodell az & RGB és az & YUV.

Színtelítettség: Egy adott szín intenzitása.

Szoftveres kodek Tömörítési eljárás, amely speciális hardver használata nélkül hoz létre és játszik le tömörített digitális videóképsorokat. A képsorok minősége a teljes rendszer teljesítményétől függ. & Kodek, Hardveres kodek

Szűrők: Adatokat módosító eszközök speciális effektusok létrehozására.

Tömörítés: A fájlméret csökkentésére szolgáló módszer. A tömörítésnek két típusa van: a veszteségmentes és a veszteséges tömörítés. A veszteségmentes módszerrel tömörített fájlok módosítás nélkül visszaállíthatók eredeti állapotukba. A veszteséges tömörítés során adatok vesznek el, ami némileg rontja a képminőséget. A minőségvesztés a tömörítés mértékétől függően elhanyagolható, de jelentős is lehet.

TrueColor: Az elnevezés olyan képre utal, amelynek színfelbontása „életszerű”. A gyakorlatban a TrueColor rendes körülmények között 24 bites RGB színt jelent, amely az elsődleges színek (piros, zöld és kék) körülbelül 16,7 millió kombinációját teszi lehetővé. & Bit, HiColor

TWAIN-illesztőprogram: A TWAIN szabványos szoftver-illesztőfelület, amely lehetővé teszi, hogy a grafikus és rögzítőprogramok grafikus adatokat szolgáltató eszközökkel kommunikáljanak. HA a TWAIN-illesztőprogram telepítve van, az adott grafikus alkalmazás rögzítési funkciójának segítségéve
l közvetlenül a videóforrásból lehet képeket betölteni a programba.
Az illesztőprogram csak 32 bites programokat támogat, és 24 bites üzemmódban rögzíti a képeket.

Vágólap: Az összes Windows-program által használt ideiglenes tárolóhely, amelyen adatok tárolhatók a kivágási, másolási és beillesztési műveletek során. A vágólapra helyezett bármilyen új adat azonnal lecseréli a vágólapon lévő adatot.

Váltott soros: Televíziós rendszerek által használt képernyő-frissítési módszer. A & PAL rendszerű TV-kép két váltott soros, egyenként 312½ sort tartalmazó félképből (& mezőből) tevődik össze. Az & NTSC rendszerű TV-kép két, egyenként 242½ sort tartalmazó félképből tevődik össze. A váltakozva megjelenített mezőkből jön létre az egyesített kép.

VCR: Videomagnó.

VHS: Video Home System (otthoni videorendszer). Népszerű videoszabvány otthoni videomagnók használatához. A fél hüvelykes szalagon tárolt „összetett” jelek mind a fényerő-, mind a színadatokat tartalmazzák.

Video CD: & MPEG tömörített videót használó CD-ROM-szabvány.

Video for Windows: Microsoft Windows rendszerkiterjesztés, amely digitális videoképsorokat rögzít fájlokba, amelyek azt követően lejátszhatók.

Video8: 8 mm-es szalagot használó analóg videorendszer. A Video8 felvevők összetett jeleket hoznak létre.

Videodekódoló: A digitális adatokat analóg videojelekké alakítja át.

Videófrissítési sebesség: Az a frekvencia, amellyel a videojel megjelenik a képernyőn. Minél nagyobb a videófrissítési sebesség, annál jobb a képminőség, és annál kevésbé észrevehető a vibrálás.

Videokódoló: Az analóg videojeleket digitális adatokká alakítja át.

VISCA: Egyes eszközöknél használt protokoll külső videóforrások számítógépről történő vezérlésére.

WAV: A digitalizált hangjelek népszerű fájlformátuma (fájlkiterjesztés).

Y/C: Az Y/C színjel, amely két összetevőt tartalmaz: fényerőadatokat (Y) és színadatokat (C).

YUV: Videojel színmodellje, ahol az Y a fényerőadatok, az U és a V a színadatok hordozója.

Zárt GOP: & GOP

Szószedet