Felosztásos szerkesztés

A „felosztásos szerkesztés” során egy klip videó- és hangsávját külön vágják meg úgy, hogy az egyikbe való átmenet a másikba való átmenet előtt történjen.

Megjegyzés: A Studio Plus verzióban az átfedő videó- és hangsávon is végrehajthatók az itt bemutatott kettéosztási műveletek analóg módszerek használatával.

Az „L-vágás” esetén a videó megelőzi a vele szinkronban lévő hangot; „J-vágás” során a hang indul előbb.

Tipp: A gyorsabb és pontosabb vágás érdekében hasznos lehet, ha a Klip tulajdonságai eszköz nyitva van az itt leírtak elvégzésekor. Az eszköz megnyitásához kattintson duplán az egyik videóklipre, mielőtt megkezdi a munkát.

Az L-vágás

Az L-vágásban az új videóra való átváltás a hangra való váltás előtt jön.

Képzeljen el egy olyan videós oktatóanyagot, amelyben a videó rendszeresen átvált a beszélőről, hogy a témát illusztráló utazási vagy természeti képeket jelenítsen meg.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Felosztásos szerkesztés

Egyszerre váltott hang és videó.

Ahelyett, hogy a hangot és a képet egyszerre váltaná át, dönthet úgy, hogy a narrátor hangja átnyúljon a következő jelenet elejére. Így a közönség számára nyilvánvaló, hogy az új jelenet a narrátor magyarázatának illusztrálására szolgál.

A vágás elnevezésének magyarázata, hogy a videó- és a hangklip közötti határok L alakot formáznak.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Felosztásos szerkesztés

A hang a videó után van megvágva. Az ábrán látható az így kapott „L” alak.

Ezt a módszert sokféleképpen fel lehet használni. Gyakran alkalmazzák, ha a második klip képanyaga az első klip hanganyagát illusztrálja.

L-vágás végrehajtása:

1.      Állítsa be úgy az idővonalat, hogy könnyen megszámlálhassa az átfedni kívánt képkockákat vagy másodperceket.

2.      Jelölje ki a bal oldali klipet és vágja meg a szélét addig a pontig, ahol a hangnak véget kell érnie.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Felosztásos szerkesztés

3.      Zárolja a hangsávot. Most húzza ugyanazon klip videósávjának jobb szélét balra addig a pontig, ahol a következő klip videóját kezdeni szeretné.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Felosztásos szerkesztés

4.      Miközben a hangsáv még mindig zárolva van, húzza a második klip videóját balra, amíg el nem éri az eredeti klipet.

Ha a második klip elején nincs elegendő képanyag a vágáshoz, először annak videó- és hangsávjából ki kell vágnia valamennyit, majd újra próbálkozni.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Felosztásos szerkesztés

5.      Oldja fel a hangsáv zárolását.

A videó most a második klipre vált a hangsáv előtt. Képanyag lett levágva az első klip végéről, és hanganyag lett kivágva a második klip elejéről.

A J-vágás

A J-vágásban az új hang a videó váltása előtt lép be. Ez akkor lehet hasznos, ha a második klip hanganyaga felkészíti a nézőt a jelenet képeire.

A videós oktatóanyag példájához visszatérve tegyük fel, hogy most visszaváltunk az előadóra a közbeiktatott jelenet után. Ha az előadás következő részének hangja néhány pillanattal azelőtt elindul, hogy az előadóterem megjelenne, a váltás kevésbé hirtelen lesz.

Ez alkalommal a kliphatárok a J betűt formázzák:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Felosztásos szerkesztés

A hang a kép előtt lép be. Az ábrán látható az így kapott „J” alak.

J-vágás végrehajtása:

1.      Állítsa be úgy az idővonalat, hogy könnyen megszámlálhassa az átfedni kívánt képkockákat vagy másodperceket.

2.      Mint ezelőtt, vágja vissza a bal oldali klip jobb szélét – mind a videót, mind a hangot – az átfedési időközig.

3.      Zárolja a hangsávot. Most húzza vissza ugyanazon klip videósávjának jobb oldali szélét az előző helyére.

4.      Oldja fel a hangsáv zárolását.

A második klip hangja most a videósáv előtt lép be.

Megjegyzés: Az L-vágás és a J-vágás a fent leírtaktól eltérően is végrehajtható. A J-vágás például mego
ldható úgy is, hogy a jobb oldali klipet a videó kívánt kezdőpontjáig megvágja, zárolja a videósávot, majd a hangsávot balra húzza, hogy átfedje a bal oldali klip hangsávját.

Felosztásos szerkesztés