Audio-effecten

Pinnacle Studio 300 audio tool icon   effects Audio effectenU kunt alle audioclips in uw project aanpassen met de plug-in audio-effecten van Studio. U opent deze effecten via het gereedschap Audio-effecten, het zesde gereedschap in de Audiogereedschapskist. De werking van dit gereedschap is identiek aan die van het gereedschap Video-effecten. Zie dat onderwerp voor een complete beschrijving.

Evenals bij video-effecten is uw bibliotheek van audio plug-ins uitbreidbaar. Elk audio-effect dat de populaire standaard VST gebruikt, kan in Studio op dezelfde manier worden gebruikt als de effecten die bij het programma geleverd zijn.

Pictogrammen voor audio-effecten

Pinnacle Studio 301 audio effect timeline icons Audio effectenIn de modus Tijdlijn worden alle speciale effecten die u hebt toegepast op een audio- of videoclip aangeduid met kleine pictogrammen aan de onderkant van de clip. Deze corresponderen met de categorieën die worden weergegeven in de browser Nieuw effect toevoegen in de gereedschappen Audio-effecten en Video-effecten. 

U kunt het desbetreffende gereedschap openen om de parameters aan te passen door op een van de pictogrammen te dubbelklikken.

In deze illustratie is het effect Ruisonderdrukking op beide audioclips toegepast. Het sterpictogram onder de videoclip toont dat een of meer van de effecten in de groep “Leuke effecten” erop is toegepast.

Over de effecten

Het krachtige filter Ruisonderdrukking is beschikbaar in alle versies van Studio.

Studio Plus beschikt over een extra groep audio-effecten. Volledige documentatie over de parameters voor de Plus effecten is te vinden in de contextgevoelige on-line help; deze is toegankelijk door op de knop help Pinnacle Studio 301 effects help button Audio effecten linksboven in het parameterpaneel van het effect te klikken of door op de toets F1 te drukken wanneer het paneel is geopend.

Er is een speciale categorie voor het Studio Plus effect Snelheid; dit effect is momenteel uniek omdat het tegelijkertijd werkt voor video en audio.

ð Ruisonderdrukking

ð Plus effecten

Audio-effecten