ChannelTool

De basiswerking van dit Studio Plus effect is het leiden van het stereo-audiosignaal. Hiermee kunt u één van de linker- en rechterinvoerkanalen (of beide) aansluiten  op één van de uitvoerkanalen (of beide). Bovendien biedt ChannelTool speciale instellingen, zoals Fase omkeren en Spraak verwijderen – het “karaoke-effect”.

ChannelTool