Regelaar (Leveller)

Dit effect helpt een gebruikelijk probleem met het opnemen van audio voor videoproducties te compenseren: de imbalans in het opgenomen volume van verschillende elementen in de oorspronkelijke audio. Uw commentaar terwijl u de video filmt kan bijvoorbeeld op zo’n hoog niveau zijn opgenomen dat het andere geluiden op de locatie overstemt.

De truc in het gebruik van de Regelaar is het vinden van een doelvolume ergens tussen de harde en zachte audio in de oorspronkelijke clip in. Onder dat volume werkt Regelaar als een expander en voorhoogt deze het oorspronkelijke niveau met een vaste verhouding. Boven het doelvolume doet Regelaar dienst als compressor en vermindert daarbij het oorspronkelijke niveau. Met een zorgvuldige aanpassing van de parameters kan de interne balans van de audio aanzienlijk worden verbeterd.

Regelaar (Leveller)