Het gereedschap Beeld-in-beeld

Beeld-in-beeld (vaak afgekort tot “BIB”) – het invoegen van een extra videobeeld binnen het hoofdbeeld – is een veelzijdig effect dat vaak in professionele tv-producties wordt gebruikt.

Pinnacle Studio 180 pip demo Het gereedschap Beeld in beeld

Beeld-in-beeld met optionele rand, schaduw en afgeronde hoeken (links). Splitseffecten, zoals de verticale split rechts, zijn voorbeelden van de veelzijdige mogelijkheden van het BIB-gereedschap.

Om Beeld-in-beeld te gebruiken, begint u op de normale manier door een aantal videoclips in de tijdlijn van het Filmvenster te slepen. Plaats de clips die u als achtergrondvideo wilt gebruiken op het spoor video. De clip op de voorgrond – de BIB-clip – komt op het overlay-spoor onder de hoofdclip.

Let op: Als u het scherm wilt splitsen, bijvoorbeeld zoals rechts te zien is in de bovenstaande illustratie, maakt het niet uit welke van de twee clips op welk spoor komt te staan.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Het gereedschap Beeld in beeldNu de clips op hun plaats staan, selecteert u de voorgrondclip en opent u het gereedschap voor Beeld-in-beeld en Kleurwaarde-instelling. Dit is het zevende gereedschap in de gereedschapskist van het Filmvenster. We verwijzen meestal afzonderlijk naar de twee onderdelen van het gereedschap, namelijk de gereedschappen Beeld-in-beeld (Picture-in-Picture) en de Kleurwaarde-instelling (Chroma Key).

Pinnacle Studio image003 Het gereedschap Beeld in beeld

Het gereedschap Beeld-in-beeld en Kleurwaarde-instelling is eigenlijk twee soorten gereedschappen in één. Omdat ze onafhankelijk worden gebruikt, behandelen we ze als afzonderlijke gereedschappen. Deze illustratie toont de BIB-kant van het gereedschap. Klik op de tab Kleurwaarde-instelling om over te schakelen.

Knoppen van het gereedschap Beeld-in-beeld

Het grootste gedeelte van de linkerkant van het BIB-gereedschap is een interactief lay-outgebied waar u de afmetingen, plaatsing en bijsnijdingen van de overlay-video kunt bekijken en aanpassen. De aanpassingen die u verricht, zijn in de Player tijdens het werken te zien.

Het lay-outgebied bestaat uit twee modi die u selecteert via de keuzerondjes Schaal en Bijsnijden.

Schaalmodus: het grijze, geblokte gedeelte van het lay-outgebied vertegenwoordigt het transparante gedeelte van het overlay-beeld, waardoor onderliggende video kan worden bekeken. Normaal gesproken staat dit bij BIB voor het grootste gedeelte van het scherm. De overlay is klein genoeg om te voorkomen dat de hoofdvideo onzichtbaar wordt. U kunt het BIB-beeld op drie manieren aanpassen:

·     Klik op het BIB-beeld en sleep het in het lay-outgebied om het een nieuwe positie in het hoofdvideobeeld te geven.

·     Gebruik de middelste bedieningspunten aan de randen van het BIB-beeld om de afmetingen willekeurig te wijzigen.

·     Gebruik de bedieningspunten op de hoeken van het BIB-beeld om het formaat aan te passen, maar de verhoudingen in stand te houden (“aspect ratio”).

Bijsnijdenmodus: in deze modus vertegenwoordigt het lay-outgebied het gehele overlay-beeld, ongeacht de feitelijke afmetingen die in de modus Formaat zijn ingesteld. De rechthoek die door de bedieningsknoppen worden gedefinieerd, geeft aan welke gedeelte van het beeld zichtbaar is. Buiten het zichtbare gebied is het beeld semi-transparant en schijnt het geblokte patroon erdoorheen.

Net zoals in de Formaatmodus kunt u met de bedieningsknoppen aan de zijkant de kniprechthoek naar wens aanpassen. Als u de bedieningsknoppen in de hoeken gebruikt, blijft de aspect ratio, de verhouding, bewaard.

Pinnacle Studio image004 Het gereedschap Beeld in beeld

Het BIB-gereedschap in de modi Schaal (L) en Bijsnijden (R).

Instelling: kies een naam voor de instelling om in één keer alle BIB-instellingen op de vooraf bepaalde waarden in te stellen. U kunt een instelling kiezen als een eerste benadering van de gewenste instellingen en deze later handmatig aanpassen om precies het gewenste resultaat te krijgen.

Transparantie: gebruik deze schuifknop als u wilt dat de onderliggende video door de overlay zichtbaar is. Door de schuifknop naar rechts te verplaatsen, wordt overlay – met zijn rand en schaduw – steeds transparanter.

Pinnacle Studio image005 Het gereedschap Beeld in beeldRand: met deze knoppen bepaalt u de kleur, breedte en transparantie van de rand die rondom het overlay-beeld wordt getekend. Stel de breedte in op nul (schuifknop geheel naar links) als u helemaal geen rand wilt.

Via de schuifknop Zachtheid bepaalt u de mate van vervaging aan de buitenrand. Verplaats de schuifknop naar links voor een harde rand of naar rechts om de rand over te laten lopen in de achtergrondvideo. Plaats een vinkje in het selectievakje Afgeronde hoeken als u de hoeken van de BIB-rechthoek wilt afronden.

Pinnacle Studio image006 Het gereedschap Beeld in beeldSchaduw: met deze knoppen stelt u de kleur, breedte, hoek en transparantie in van het slagschaduweffect dat de illusie geeft dat het overlay-beeld boven de achtergrondvideo zweeft. Stel de breedte (met de schuifknop Afstand) op nul in als u niet wilt dat de schaduw zichtbaar is.

Het cirkelvormige knopvak voor het instellen van de schaduw biedt u acht keuzen voor het plaatsen van de schaduw in verhouding tot het beeld.

Beeld-in-beeld inschakelen: via dit selectievakje kunt u het BIB-effect in- en uitschakelen.

Toepassen op nieuwe clips: deze optie is handig wanneer uw dezelfde B
IB-instellingen voor een aantal verschillende clips wilt instellen. Als er een vinkje bij deze optie staat, wordt BIB automatisch toegepast op iedere nieuwe clip die u op het overlay-spoor sleept. Hierbij worden dezelfde instellingen gebruikt als de laatste keer dat het gereedschap geopend was.

De interface van het BIB-effect

Als u de BIB-parameterinstellingen liever numeriek dan grafisch instelt, dan kunt u een andere interface gebruiken van het gereedschap Video-effecten. U kunt de beide methoden ook combineren door de grafische interface van het BIB-gereedschap te gebruiken om de eerste instellingen aan te geven en deze later via de numerieke effectparameters precies in te stellen.

De beschikbare parameterinstellingen van het effect Beeld-in-beeld zijn vrijwel identiek aan die van het gereedschap BIB:

Pinnacle Studio image007 Het gereedschap Beeld in beeld

Parameterinstellingen voor het effect Beeld-in-beeld.

Positie: met de schuifknoppen Horizontaal en Verticaal bepaalt u de positie van het midden van het BIB-beeld ten opzichte van het midden van het achtergrondbeeld.

Formaat: met de schuifknoppen Breedte en Hoogte bepaalt u het formaat van het BIB-beeld als een percentage van de oorspronkelijke afmetingen. Desgewenst kunt u via Knippen het uiteindelijke formaat van het BIB-beeld op het scherm nog verder verkleinen.

Knippen: via de vier schuifknoppen in deze groep kunt u een percentage van het originele PIP-videobeeld weghalen. Hierdoor is het mogelijk onnodige gedeeltes van het beeld te verwijderen en op het hoofdonderwerp te focussen.

Video: met de schuifknop Transparantie bepaalt u de gewenste mate waarin de achtergrondvideo door het BIB-overlay schijnt.

Rand: de parameters in deze groep zijn gelijk aan de instellingen Rand van het BIB-gereedschap. U kunt de kleur, de dikte, de transparantie en de zachtheid van de randen van de overlay instellen. Desgewenst kunt u de optie voor afgeronde hoeken selecteren. Als bonus biedt de effectinterface afzonderlijke knoppen voor Breedte en Hoogte om de randdikte in te stellen in plaats van de enkele instelling van het gereedschap.

Schaduw: net zoals in de groep Rand zijn deze parameters hoofdzakelijk gelijk aan de instellingen van het PIP-gereedschap, behalve dat de parameters Horizontale offset en Verticale offset iets meer flexibiliteit bieden bij het positioneren van de schaduw in vergelijking tot de instellingen Afstand en Hoek van het gereedschap.

Het gereedschap Beeld-in-beeld