Tekststijlknoppen

Pinnacle Studio 260 text styling controls Tekststijlknoppen

De knoppen in dit cluster, rechtsboven in het bewerkingsvenster van de Titeleditor, zien er bekend uit voor mensen die tekstverwerkingssoftware gebruiken. De knoppen worden toegepast op zowel de momenteel geselecteerde tekst evenals alle nieuwe tekst die kan worden ingevoerd totdat de instellingen weer worden gewijzigd.

Links staan drie knoppen voor de lettertypestijl, die respectievelijk de stijlen vet (bold), cursief (italics) of onderstrepen (underline) vertegenwoordigen.

Misschien is het verrassend, maar de stijlknop onderstrepen – en dit is de enige knop die dit kan – kan op elk type object worden toepast, niet alleen tekst (probeer het gerust eens uit!). Hierdoor kunt u de onderstreepte markeringsstijl bij knoppen gebruiken die van grafische objecten zijn gemaakt: rechthoeken, ellipsen en afbeeldingen.

Pinnacle Studio image002 TekststijlknoppenDe vierde knop opent een pop-out menu van tekstopmaakopties. In tegenstelling tot de andere knoppen in dit cluster die het uiterlijk van afzonderlijke tekens regelen, zijn de opties in dit menu van toepassing op alle tekst in een willekeurig tekstvak.

De drie opties voor het uitlijnen – Links, Midden en Rechts – beïnvloeden de plaatsing van de tekst binnen het vak zelf binnen het venster Bewerken, wat de functie van het menu Uitlijnen  is Pinnacle Studio 261 object justification menu button Tekststijlknoppen).

Passend verkleinen, Passend vergroten, Woordafbreking aan en Woordafbreking uit zijn opties die bepalen hoe uw tekst wordt behandeld wanneer de grootte van een tekstvak wijzigt. Met Woordafbreking aan, de standaard voor een nieuw tekstvak, resulteert het wijzigen van het vak in het opnieuw opmaken van de tekst – met woordafbreking – naar de nieuwe breedte van het vak (terwijl de resulterende hoogte van de tekst weer de hoogte van het vak bepaalt). Woordafbreking uit  verwijdert alle “zachte” regelafbrekingen (regelafbrekingen toegevoegd voor woordafbreking), maakt vervolgens het vak zo breed mogelijk om de tekst te bevatten. De modus Woordafbreking wordt automatisch ingeschakeld wanneer u nog meer tekens in het tekstvak typt.

Met Passend vergroten wordt de tekst tijdens het wijzigen van de grootte gewijzigd om beide boxafmetingen te volgen. Met Passend verkleinen blijft de tekst in zijn oorspronkelijke grootte tenzij het vak kleiner gemaakt wordt. In dat geval wordt de grootte van de tekst gewijzigd als bij Passend vergroten. Geen van beide Passend-opdrachten wijzigt de line divisions /lijnverdelingen van de tekst.

De vervolgkeuzelijst voor lettertypen en de tekengrootte selecteren voltooien de groep van tekststijlknoppen.

Tekststijlknoppen