Titelachtige knoppen

Pinnacle Studio 250 title type buttons Titelachtige knoppenDe vier knoppen in dit cluster staan aan de linkerkant van het scherm boven het venster Bewerken van de Titeleditor. Er kan maar een knop tegelijk geselecteerd zijn. Selecteer de eerste knop als u een stilstaande titel maakt. De tweede maakt een afrollende titel, waarin de titeltekst en afbeeldingen op het scherm omhoog gaan terwijl de titel wordt weergegeven, net als met de aftiteling aan het einde van een film. De derde maakt een kruipende titel waarin de titel wordt weergegeven als een enkele regel tekst die van rechts naar links over het scherm loopt net als de beursgegevens bij een programma met economisch nieuws.

Beschikbaarheid: afrollende en kruipende titels worden alleen ondersteund in Studio Plus.

De vierde knop wordt gebruikt voor het maken van schijfmenu’s, die u kunt beschouwen als “titels met knoppen”. In feite is een menu net als iedere andere titel behalve wat twee attributen betreft:

·     Een menu heeft tenminste een knop. Een titel heeft geen knoppen. Voegt u een knop toe aan een titel dan wordt deze een menu en de laatste knop uit een menu verwijderen maakt daar een titel van. Op hetzelfde idee voortgeborduurd: klikt u op de knop Menu terwijl u een titel bewerkt, dan voegt Studio automatisch een knop aan de titel toe.

·     Een menu kan geen afrollende of kruipende tekst bevat. Titeleditor staat niet toe dat u aan menuknoppen een afrollende of kruipende titel toevoegt.

Gezien het feit dat schijfmenu’s alleen kunnen worden gebruikt op het hoofdvideospoor van de Tijdlijnweergave in het venster Film, is de knop voor het maken van schijfmenu’s niet beschikbaar wanneer er een titel van een van de andere sporen wordt gemaakt of bewerkt.

Titelachtige knoppen