Anatomie van een audioclip

Een audioclippictogram op de tijdlijn bevat verschillende onderdelen. De grenzen van de clip worden door verticale balken aangeduid. De eigenlijke inhoud van de audio wordt aangegeven door de golfvormgrafiek:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Anatomie van een audioclip

Uittreksel van een golfvormgrafiek van drie aangrenzende clips

Het uiterlijk van de golfvormgrafiek verraadt iets over het karakter van het geluid. Een rustig geluid heeft een smalle golfvorm, die dicht bij de middelste lijn van de clip ligt. Een luid geluid heeft een golfvorm met grotere pieken en dalen die bijna de randen van de clip bereiken. Een continu geluid, zoals de motor van een auto, heeft veel dicht op elkaar komende impulsen. Een staccato geluid heeft korte impulsen die worden gescheiden door stiltes waar de golfvorm een horizontale lijn is.

Aanpassingslijnen

De oranje volumelijn geeft een grafische weergave van de volumewijzigingen die u in de track en de clip hebt aangebracht. Hebt u het volume helemaal niet aangepast, dan loopt de lijn recht door het midden van de clip op ongeveer driekwart van de hoogte van de clip. Dit is het niveau “zero gain” of nulversterking (0 dB), waar het oorspronkelijke volume van de clip noch verhoogd noch verlaagd is.

Hebt u het volume van de gehele clip verhoogd of verlaagd, dan is de lijn nog steeds horizontaal, maar hoger of lager dan het basisniveau nulversterking.

Hebt u tot slot volumeaanpassingen binnen de clip, dan bestaat de lijn uit hellende segmenten die elkaar ontmoeten bij aanpassingshandvatten voor volume.

Pinnacle Studio image002 Anatomie van een audioclip

In tegenstelling tot de golfvormgrafiek of de aanpassingslijnen voor balans en fade (zie hieronder) wordt de aanpassingslijn voor het volume logaritmisch geschaald. Waargenomen volume varieert logaritmisch met de sterkte van een audiosignaal. Met deze functie kan de aanpassingslijn daarom nauwkeurig modelleren wat u daadwerkelijk hoort. Een naar boven hellend lijnsegment produceert bijvoorbeeld een gladde, strakke fade-up van het start- tot het eindniveau.

De groene stereobalanslijn en de rode voor-achter balanslijn werken op een soortgelijke manier als de volumelijn, behalve dat in beide gevallen de neutrale positie het verticale midden van de clip is en de aanpassingsschaal is lineair.

Het omhoog brengen van de stereobalanslijn plaatst de uitvoer van de audioclip verder naar links van de luisteraar, terwijl het verlagen ervan de clip verder naar rechts van de luisteraar plaatst.. Op soortgelijke wijze brengt het verhogen van de fade-lijn de clip weg van de luisteraar en het verlagen ervan verplaatst de clip naar de luisteraar toe.

Let op: U kunt de fade-lijn van een clip alleen bekijken en bewerken wanneer het gereedschap Volume en balans in de modus surround staat. U kunt het effect van het aanpassen van de lijn alleen beluisteren op systemen waarop surround sound kan worden afgespeeld.

Om te selecteren welke van de drie aanpassingslijnen momenteel wordt weergegeven, gebruikt u het contextmenu van de audioclip:

.Pinnacle Studio image003 Anatomie van een audioclip

Beschikbaarheid: surround sound wordt alleen ondersteund in Studio Plus.

Anatomie van een audioclip