De audiosporen van de tijdlijn

De tijdlijn van het venster Film bevat diverse audiosporen:

Spoor oorspronkelijke audio: Dit bevat de audio die samen met uw videoclips is opgenomen. Soms wordt dit “synchrone” audio genoemd omdat het simultaan met het spoor video wordt opgenomen.

Overlay audiospoor: de oorspronkelijke audio van videoclips op het spoor overlay.

Spoor geluideffect en voice-over: Geluidseffecten en voice-overs zijn de typische inhoud op dit spoor. Geluidseffecten worden in uw project gebracht vanuit het gedeelte Geluidseffecten van het album. Voice-overs worden met het gereedschap Voice-over gemaakt.

Achtergrondmuziekspoor: Gebruik dit spoor om mp3- of wav-audiobestanden, achtergrondmuziek van ScoreFitter gegenereerd door Studio en muziek (of andere inhoud) van audio-compact disks (CD’s) toe te voegen. Audiobestanden worden geïmporteerd via het gedeelte Muziek van het album. Maak ScoreFitter-clips met het gereedschap Achtergrondmuziek en CD-audioclips met het gereedschap CD-audio.

Pinnacle Studio image001 De audiosporen van de tijdlijn

De audiosporen in Tijdlijn: oorspronkelijke audio, geluidseffect en voice-over, en achtergrondmuziek. Een vierde audiospoor verschijnt wanneer het spoor overlay zichtbaar is; dit bevat de oorspronkelijke audio van video op dat spoor.

Audiosporen omwisselen

Hoewel de audiosporen hun gespecialiseerde rollen hebben, zoals boven beschreven, regelen deze voornamelijk de keuze van het spoor waar nieuwe clips zullen verschijnen. Oorspronkelijke audio zal altijd op het spoor oorspronkelijke audio worden gezet wanneer een nieuwe videoclip binnenkomt. Nieuwe voice-overs zullen altijd op het spoor geluidseffecten en voice-overs worden geplaatst en nieuwe CD-audio en ScoreFitter-clips zullen aan het spoor achtergrondmuziek worden toegevoegd.

Zodra een clip echter is gemaakt, kunt u het naar een ander audiospoor verplaatsen als dat voor u handig is: elk spoor kan namelijk elk type audioclip herbergen. Hierdoor krijgt u de flexibiliteit om bijvoorbeeld twee geluidseffecten tegelijk te gebruiken, door gewoon een van hen op het spoor achtergrondmuziek te plaatsen.

Het enige audiospoor met een speciale status is oorspronkelijke audio. Standaard worden audioclips op dit spoor parallel met de inhoud van het spoor video op dezelfde tijdindex bewerkt. Om de oorspronkelijke audio als een afzonderlijke clip te behandelen voor bijknippen, of om de oorspronkelijke audio naar een ander audiospoor te slepen terwijl de video intact blijft, of om andere geluidclips op een oorspronkelijk audiospoor te slepen, vergrendelt u het spoor video (door op het hangslotpictogram aan de rechterkant van het venster Film te klikken). Klik hier voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

De audiosporen van de tijdlijn