Commentaarweergave

In de standaardweergave van de modus Scènes van het onderdeel Videoscènes, de Thumbnail-weergave, wordt iedere scène vertegenwoordigd door een pictogram (thumbnail) in de vorm van een frame. Om meer informatie over de scène te bekijken, schakelt u over op de Commentaarweergave via een van de methodes beschreven onder Weergaveopties.

In de commentaarweergave worden bewerkbare bijschriften voor album-scènes weergegeven. Het gebruik van deze  bijschriften is aan u: het kunnen zoektermen of  scènenamen zijn of tekstcommentaar die de inhoud van de scène beschrijft. Het standaardbijschrift wordt gegenereerd uit het reeksnummer en de duur van de scène (bijvoorbeeld “Scène 3, 7:21”).

Pinnacle Studio image001 Commentaarweergave

Klikt u op een videoscène, dan verschijnt er een plaatshoudend tekstvak waarin u de aangepaste naam of het commentaar kunt invoeren.

Pinnacle Studio image002 Commentaarweergave

Scènes op naam selecteren

Via een verwante optie kunt u videoscènes selecteren door naar zoektermen in het commentaar te zoeken. Gebruik Album Ø Scène selecteren op naam om dit dialoogvenster te openen:

Pinnacle Studio image003 Commentaarweergave

Voer een zoekterm in het tekstvak in en klik op OK om alle albumscènes te markeren waarvan het bijschrift de zoekterm bevat. De standaardbijschriften worden niet doorzocht – alleen diegenen welke u hebt aangepast.

Pinnacle Studio image004 Commentaarweergave

Commentaarweergave