Een opgenomen videobestand openen

De standaardlocaties voor uw videobestanden zijn de standaardmap voor opname in Windows en de map Mijn video’s. Als u het onderdeel Videoscènes in de modus Bestanden bekijkt, verschijnen deze beide locaties altijd in het vervolgkeuzemenu bovenaan het Album.

U kunt tevens andere mappen op de harde schijf kiezen om opgeslagen videobestanden te openen. In Studio kunt u naar de map gaan waarin uw films zijn opgeslagen door op de pictogrammen te klikken in de modus Bestanden van het Album. Het is ook mogelijk een bestand rechtstreeks te selecteren via de knop Zoeken naar bestand in de modus Bestanden of de modus Scènes. Zowel de huidige als de voorafgaande mappen worden weergegeven – indien ze afwijken van de twee standaardlocaties – zodat er vier verschillende tegelijkertijd in de lijst kunnen verschijnen.

Onder Windows XP bevindt de standaardopnamemap zich in de documentenmap “all users” van Windows. De echte naam van de opnamemap is Mijn video’s, maar de Verkenner van Windows (en Studio) geven het gewoonlijk een andere naam, Gedeelde video (Web video). Dit onderscheidt het van Mijn video’s in de persoonlijke documentenmap van de gebruiker.

Pinnacle Studio image001 Een opgenomen videobestand openen

Voor details over modi en weergaveopties bij het werken met videoscènes in het Album, zie Het onderdeel Videoscènes.

Een map openen

De inhoud van mappen wordt weergegeven in de modus Bestanden van het Album. Zowel de submappen als de digitale videobestanden in de huidige map worden weergegeven.

Pinnacle Studio image002 Een opgenomen videobestand openen

Er zijn drie manieren om een map te openen:

·     Met het onderdeel Videoscènes in de modus Bestanden, selecteert u de bestandsnaam in de vervolgkeuzelijst of dubbelklikt op een weergegeven map.

·     Klik op de knop hoofdmap Pinnacle Studio 057 album parent button Een opgenomen videobestand openen in de modus Bestanden of de modus Scènes.

·     Klik op de knop hoofdmap Pinnacle Studio 057 album folder button Een opgenomen videobestand openen en gebruik het dialoogvenster Openen om een digitaal videobestand te zoeken in de modus Bestanden of de modus Scènes. Wanneer Studio het videobestand opent, gaat u naar de modus Bestanden om de inhoud van de hoofdmap weer te geven.

Een bestand openen

Als u een videobestand opent, worden er pictogrammen (thunbnails) weergegeven die de scènes in het bestand vertegenwoordigen:

Pinnacle Studio image005 Een opgenomen videobestand openen

Er zijn drie manieren om een digitaal videobestand te openen:

·     Selecteer de bestandsnaam in het vervolgkeuzemenu wanneer het onderdeel Videoscènes in de modus Scènes staat.

·     Dubbelklik op een bestand in de modus Bestanden.

·     Klik op de knop Zoeken naar bestand Pinnacle Studio 058 album folder button Een opgenomen videobestand openen en gebruik het dialoogvenster Openen om een digitaal videobestand van een ondersteund type op uw harde schijf te zoeken.

Scèneherkenning en pictogrammen

Als u een videobestand opent, wordt het Album gevuld met de verwijderde scènes van het bestand. Elke scène word gekenmerkt door een pictogrambeeld – een pictogram van het eerste beeld van de scène. Misschien is het eerste beeld niet geschikt als pictogram voor de scène, daarom laat Studio u indien gewenst een andere kiezen.

Zo wijzigt u pictogrammen in het album:

1.      Selecteer de scène die moet worden gewijzigd.

2.      Gebruik de player om het beeld te vinden dat u voor de pictogram wilt gebruiken.

3.      Klik op de menuopdracht  Album Ø Pictogram instellen.

Hoogte-/breedteverhoudingen van video

De meeste digitale videobestanden geven formaatinformatie waardoor Studio de hoogte-/breedteverhouding van het beeld van 4:3 of 16:9 automatisch kan herkennen. Geeft het bestand geen informatie over hoogte-/breedteverhouding, dan gaat Studio over naar het standaardformaat 4:3.

Met de opdrachten Hoogte-/Breedteverhouding (H-/B-verh.) 4:3 en Hoogte-/Breedteverhouding (H-/B-verh.) 16:9 in het menu Album kunt u handmatig instellen welke hoogte-/breedteverhouding u nodig hebt. Deze opdrachten verschijnen ook in het contextmenu voor video in het album. Met deze opdrachten worden de originele frames verlengd naar het nieuwe formaat. Als u bijvoorbeeld de hoogte-/breedteverhouding van een 4:3 film instelt op 16:9, dan verschijnen mensen en objecten breder in verhouding tot hun lengte/hoogte.

Dit is een andere methode dan de frameformaatconversie die plaatsvindt wanneer u een scène met de “tegenovergestelde” hoogte-/breedteverhouding aan een filmproject toevoegt. In dat geval wordt de scène in beide richtingen gelijkmatig geschaald, zodat hij binnen het doelframe past. Niet-gebruikte gedeelten worden zwart weergegeven.

Pinnacle Studio 060 aspect ratio examples Een opgenomen videobestand openen

(L) Origineel 4:3 frame; (C) Hetzelfde frame met zwarte banen bij toevoegen aan 16:9 project; (R) Hetzelfde frame nadat de opdracht Hoogte-/Breedteverhouding (H-/B-verh.)16:9 is gebruikt.

Let op: U kunt het frameformaat van het filmproject, dat na het maken van het project niet meer kan worden gewijzigd, voor nieuwe projecten instellen in het optiepaneel Projectinstellingen.

Een opgenomen videobestand openen