Opgenomen video bekijken

Afzonderlijke of meerdere scènes in het geopende opgenomen videobestand kunt u op elke moment bekijken.

Zo bekijkt u opgenomen video vanaf een geselecteerde scène:

1.      Klik op het pictogram van de scène in het album.

De player geeft het eerste beeld van de geselecteerde scène weer.

2.      Klik op de knop Afspelen in de player.

De player speelt nu de geselecteerde scènes en alle daaropvolgende scènes af. De voortgang wordt op drie manieren aangegeven.

·     De scènes worden achter elkaar gemarkeerd terwijl ze worden afgespeeld.

·     De schuifregelaar van de player geeft het huidige afspeelpunt in verhouding tot de gehele film weer.

·     Geven scènepictogrammen een voortgangsbalk weer tijdens het bekijken van het voorbeeld. Terwijl u verder gaat met het bekijken van uw opgenomen video, gaat de voortgangsbalk van het ene pictogram naar het volgende.

Pinnacle Studio 061 scene icon progress Opgenomen video bekijken

Een voorbeeld bekijken van digitale videobestanden

Als er een videobestand wordt geselecteerd in de mode Bestanden van Album, dan kunt u de Player gebruiken om een voorbeeld van de video te bekijken zonder het bestand in het Album te openen.

Pinnacle Studio image002 Opgenomen video bekijken

Opgenomen video bekijken