Scènes combineren en onderverdelen

Nadat u een voorbeeld van uw scènes hebt bekeken, wilt u sommige daarvan mogelijk combineren in grotere of onderverdelen in kleinere eenheden. Deze aanpassingen kunt u zeer eenvoudig maken.

Zo combineert u scènes in het album:

1.      Selecteer de te combineren scènes.

2.      Selecteer Album Ø Scènes combineren.

De geselecteerde scènes worden tot een scène gecombineerd.

Alleen geselecteerde aangrenzende scènes kunnen worden gecombineerd. Bovendien worden ze samengevoegd in de volgorde waarin ze in het album staan, onafhankelijk van de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. (albumvolgorde gaat over rijen en dan naar beneden in de pagina.) Klik om dit terug te draaien op Ctrl+Z of klik op de knop Ongedaan maken.

Zijn de scènes die u hebt geselecteerd niet allemaal buren, dan wordt elke set aangrenzende scènes gecombineerd, maar de  verschillende sets worden niet met elkaar gecombineerd.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Scènes combineren en onderverdelen

Verscheidene geselecteerde scènes (zwart) worden tot twee langere scènes samengevoegd. Aangezien scène 4 nergens aan grenst, wordt deze niet gebruikt

Zo verdeelt u scènes onder in het album:

1.      Selecteer de onder te verdelen scènes.

2.      Selecteer Album Ø Scènes verdelen.

Het dialoogvenster Geselecteerde scènes opsplitsen verschijnt.

Pinnacle Studio image002 Scènes combineren en onderverdelen

3.      Kies de lengte van de onderverdeelde scènes door een waarde in te typen.

De kleinst toegestane onderverdeling is een seconde. Alle video die na het onderverdelen overblijft, wordt aan de laatste scène toegevoegd.

4.      Klik op OK.

Een voortgangsbalk verschijnt, de scène wordt onderverdeeld en er worden nieuwe scènes aan het album toegevoegd. Klik om dit terug te draaien op Ctrl+Z of klik op de knop Ongedaan maken.

U kunt deze scènes indien gewenst nog verder onderverdelen tot de minimale duur van een seconde.

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Scènes combineren en onderverdelen

Drie geselecteerde scènes worden onderverdeeld in een duur van vijf seconden. De verticale strepen geven onderverdelingen van vijf seconden in elke scène aan. De oneven cliptijden rechts vinden plaats omdat resterende tijd na onderverdeling aan de definitieve onderverdeelde scène wordt toegevoegd; daarom wordt scène 2 dan ook niet gewijzigd door de onderverdelingbewerking.

Scènes combineren en onderverdelen