Het venster Film

Het venster Film, waar u uw film maakt van de onbewerkte materialen in het album, neemt de onderste helft van het scherm in de modus Bewerken van Studio in beslag. Om het venster Film te bereiken, moet u eerst naar de modus Bewerken overschakelen indien u zich daar nog niet bevindt:

Pinnacle Studio image001 Het venster Film

De titelbalk van het venster Film bevat verschillende belangrijke knoppen en schermen. De knoppen van de gereedschapskist links van de titelbalk openen de videogereedschapskist en de audiogereedschapskist, die hier worden besproken.

Rechts van de gereedschapskistknoppen bevindt zich een tekstvak waar de bestandsnaam van het project wordt weergegeven. Status- en waarschuwingsberichten worden indien nodig ook in dit vak weergegeven.

De volgende knoppen dienen voor clipmarkeringen, een soort bladwijzers in de clips van uw project. In een nieuw project is de knop Markering toevoegen de enige zichtbare knop voor clipmarkeringen. Als u de eerste markering toevoegt, verschijnen er meerdere knoppen.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Het venster Film

De knop Markering toevoegen (boven) maakt een nieuwe clipmarkering op de positie van de schuifregelaar op de Tijdlijn. Zodra u een markering aan uw project hebt toegevoegd, verschijnen er knoppen voor het benoemen en selecteren ervan (onder). Zie Clipmarkeringen voor uitgebreide informatie.

Nog verder naar rechts ziet u de knoppen Audio scrubbing, Clip splitsen en Clip verwijderen, drie knoppen weergaveselectie (zie Weergaven van het Filmvenster) en een compacte versie van de uitvoermeter van het gereedschap Volume en balans.

Pinnacle Studio image003 Het venster Film

Knop audio scrubbing

Pinnacle Studio 085 scrub audio button Het venster FilmStandaard wordt er alleen tijdens de weergave een voorbeeld van de audio van uw project weergegeven. De functie audio scrubbing van Studio, die u in- en uitschakelt met de luidsprekerknop, biedt tevens een audiovoorbeeld tijdens het scrubben door de film.

Audio scrubbing maakt het montagewerk eenvoudig als u de montage op het geluid afstemt.

Knop Clip/scène splitsen – het scheermes

Pinnacle Studio 085 razor blade button Het venster FilmKlik op deze knop om de momenteel geselecteerde clip in het venster Film of de momenteel geselecteerde scène in het album te splitsen.

Er gaat geen informatie verloren. Is het item een scène uit het album, dan wordt het op het aangegeven punt in twee kleinere scènes opgesplitst. Is het item een clip in het venster Film, dan wordt het gedupliceerd en automatisch tot het splitspunt getrimd.

De knop Scheermes kunt u samen met de knoppen voor spoorvergrendeling in de weergave Tijdlijn van het venster Film gebruiken om speciale bewerkingen zoals invoegbewerkingen en bewerkingen uit te voeren waarin de audio voor de video komt of erachteraan komt.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Het venster Film

Een clip splitsen: De plaatsing van de bewerkingslijn in de oorspronkelijke clip bepaalt het splitspunt. Past u het gereedschap scheermes toe, dan dupliceert Studio de clip en trimt het gedeelte na het splitspunt in het eerste exemplaar en tot het splitspunt in de tweede kopie

Knop Clip verwijderen – de prullenbak

Pinnacle Studio 086 trash can button Het venster FilmMet deze knop verwijdert u de momenteel geselecteerde inhoud in alle weergaven van het Filmvenster. Wanneer videoclips in de het hoofd video-spoor van uw project worden gewist, wordt het gat dat anders in uw film zou ontstaan standaard opgevuld. Hiertoe worden clips op andere sporen verwijderd of ingekort om ervoor te zorgen dat alles op elkaar blijft afgestemd.

Als u clips op andere sporen wist, worden de gaten hiertussen niet standaard automatisch verwijderd, zodat de timing van andere clips niet wordt beïnvloed.

Als u de op de toets Ctrl drukt terwijl u op de knop verwijderen klikt of op de toets Delete drukt, wordt het standaardgedrag voor het huidige spoor omgedraaid. Dit betekent het volgende: op het hoofdvideospoor blijft er na drukken op Ctrl+Delete een gat achter wanneer er een clip wordt verwijderd, terwijl op andere sporen het gat wordt opgevuld. In geen van beide gevallen worden andere sporen beïnvloed.

U hebt eveneens toegang tot verwijderingbewerkingen via het contextmenu voor clips op de Tijdlijn (dit menu verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt).

Pinnacle Studio image008 Het venster Film

De verwijderingopties van de rechtermuisknop voor clips op de Tijdlijn zijn voor clips op het hoofdvideospoor (L) anders dan voor de andere sporen (R). De menu’s bevatten de contextafhankelijke toetsencombinaties.

Plaatsen: bewerkingslijn, schuifregelaars

De huidige positie is het beeld dat in de Player wordt weergegeven als u aan een clip werkt in het venster Film. In de weergave Tijdlijn wordt het aangeduid door de bewerkingslijn. U kunt de huidige positie wijzigen door de schuifregelaar van de tijdlijn (waaraan de bewerkingslijn hangt) of de schuifregelaar van de player te verplaatsen.

Pinnacle Studio image009 Het venster Film

Is
het gereedschap Clipeigenschappen open, dan is er een derde schuifregelaar, de trimschuifregelaar, beschikbaar. Hiermee kunt u de huidige positie binnen de clip tijdens het trimmen aanpassen

ð Weergaven van het Filmvenster

ð De gereedschapskisten

Het venster Film