Tijdlijnweergave

Pinnacle Studio 090 timeline view button TijdlijnweergaveTijdlijnweergave toont de posities en duur van clips in verhouding tot de Tijdschaal. Deze weergave geeft ook tot acht sporen weer waarop u verschillende typen clips kunt plaatsen:

·     Pinnacle Studio 090 timeline track icon   video TijdlijnweergaveVideo plus schermvullende schijfmenu’s, titels en afbeeldingen: Het spoor video bevat het primaire beeldmateriaal in uw productie. Zie Videoclips, Stilstaande beelden en Schijfmenu’s voor meer informatie.

·     Pinnacle Studio 090 timeline track icon   audio TijdlijnweergaveOorspronkelijke (of “synchrone”) audio: Het spoor oorspronkelijke audio bevat de audio die samen met de video van uw camera was opgenomen. U kunt de audioclips op dit spoor manipuleren om verschillende effecten te bereiken met behulp van invoegbewerkings- en splitsbewerkingstechnieken. Zie Invoegbewerking en Splitsbewerking voor meer informatie.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon   overlay TijdlijnweergaveOverlayvideo en -audio: In Studio Plus kunt u video en beelden die op het spoor overlay zijn geplaatst, gebruiken in combinatie met de functies Beeld-in-beeld en Kleurwaarde-instelling om uw videoproducties een professioneel uiterlijk te geven. Deze functies zijn vergrendeld in andere versies van Studio; bij gebruik verschijnt er een “watermerk” op de uitvoer. U kunt altijd een upgrade naar Studio Plus aanschaffen als u deze geavanceerde mogelijkheden wilt gebruiken. De oorspronkelijke audio voor overlay-video wordt opgeslagen op het bijbehorende  audiospoor. Zie Bewerken van twee sporen in Studio Plus voor details over het spoor overlay.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon   title+overlay TijdlijnweergaveTitel en grafische overlays: Afbeeldingen die op het spoor titel zijn geplaatst, worden als overlays op de hoofdvideo weergegeven met transparante achtergronden. Zie Stilstaande beelden en Schijfmenu’s voor meer informatie.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon   sound effects TijdlijnweergaveGeluidseffecten en voice-overs: De audioclips op dit spoor worden gemixt met het spoor oorspronkelijke audio en het spoor achtergrondmuziek om de voltooide soundtrack voor uw film te maken. Zie Geluidseffecten en muziek voor alle informatie.

·     Achtergrondmuziek: Pinnacle Studio 092 timeline track icon   music TijdlijnweergaveDe achtergrondmuziek voor uw films kan worden gemaakt op elke gewenste duur met het gereedschap Achtergrondmuziek of geïmporteerd met het gereedschap CD-audio. Uw soundtrack kan ook gebruik maken van mp3 en andere muziekbestanden.

·     Pinnacle Studio 092 timeline track icon   menus TijdlijnweergaveSchijfmenu’s, hoofdstukmarkeringen en terug-naar-menukoppelingen: Dit is een extra spoor dat boven het spoor video verschijnt wanneer de film tenminste een schijfmenu bevat. Zie Schijfmenu’s voor informatie.

Pinnacle Studio image009 Tijdlijnweergave

Omdat veel bewerkingshandelingen alleen in  de weergave Tijdlijn kunnen worden uitgevoerd, moet u het selecteren wanneer uitgebreid, gedetailleerd of geavanceerd bewerken is vereist.

Spoor vergrendelen

Het spoor video heeft normaal gesproken voorrang over alle anderen voor trimmen of verwijderen. Dit heeft verschillende consequenties:

·     Trimt u een videoclip,  dan worden simultaan op andere sporen lopende clips ook getrimd.

·     Verwijdert u een videoclip, dan wordt het gebruikte tijdsegment ook verwijderd uit alle parallelle clips.

·     Clips die geheel binnen een film vallen worden ook verwijderd.

Dit gedrag kunt u indien nodig omzeilen met een functie waarmee u elk spoor afzonderlijk van de anderen kunt vergrendelen, en het daarbij uitsluit van het bewerken van de handelingen en afspeelhandelingen.

Pinnacle Studio image010 TijdlijnweergaveU kunt klikken op de hangslotknoppen langs de  rechterrand van het venster Film om het  vergrendelen van het bijbehorende spoor in of uit te schakelen. Met het vergrendelen van sporen krijgt Studio de functies invoegbewerking en  splitsbewerking (zie Videoclips).

Sporen dempen en verbergen

Pinnacle Studio image011 TijdlijnweergaveDe audiosporen kunnen afzonderlijk worden  aangesproken met de knoppen Dempen aan de rechterkant van het venster Film. Deze knoppen hebben dezelfde functie als dempingsknoppen in het gereedschap Volume en balans.

Pinnacle Studio image012 TijdlijnweergaveDe equivalente bewerking voor videosporen voert u uit  met de knoppen verbergen. U kunt deze knoppen gebruiken om de video van een spoor tijdelijk uit uw project weg te laten. Dit is met name handig om te kijken wat er echt gebeurt bij het bewerken van overlayvideo in Studio Plus.

Plaatsingsinformatie

Studio biedt u verschillende soorten informatie over uw acties in de weergave van Tijdlijn.

De statuslijn: Het gebied statuslijn links in de titelbalk geeft berichten weer terwijl u clips bekijkt en andere handelingen uitvoert.

Plaatsingssymbolen: Sleept u een clip naar de positie op de tijdlijn, dan geeft Studio informatie om u te vertellen of de huidige plaatsing van de clip geldig is. De vorm van de muisaanwijzer en de kleuren van de verticale lijnen geeft aan wat u wel en niet kunt doen.

Als u bijvoorbeeld probeert een geluid op het videospoor te plaatsen, verandert de kleur van de plaatsingssymbolen van groen naar rood en verandert de muisaanwijzer van “kopiëren” naar “onbeschikbaar”.  De statuslijn geeft aan dat er alleen scènes, titels, foto’s, menu’s en overgangen op het videospoor aanwezig zijn.

Groene plaatsingslijnen met de aanwijzer “kopiëren” Pinnacle Studio 095 plus sign Tijdlijnweergave betekenen dat een bewerking geldig is. Rode plaatsingslijnen met de muisaanwijzer “niet-beschikbaar” X, geven aan dat deze niet geldig is.

Pinnacle Studio image014 Tijdlijnweergave

Clipmarkeringen

Het overzichtelijke systeem van de clipmarkeringen van Studio vereenvoudigt de navigatie binnen een project, met name binnen een lang en complex project.

Op de titelbalk van het venster Film vindt u knoppen voor de clipmarkeringen. In een nieuw project is de enige zichtbare knop in de groep de knop markering toevoegen. De resterende knoppen verschijnen pas wanneer de eerste markering is geplaatst.

Pinnacle Studio image015 Tijdlijnweergave

In een nieuw project is de enige zichtbare clipmarkering de knop Markering toevoegen Œ. Klik op deze knop (of druk op de toets ‘M’) om een markering te maken op de positie van de schuifregelaar van de Tijdlijn.

Pinnacle Studio image016 Tijdlijnweergave

Zodra er een markering is toegevoegd, verandert de knop Markering toevoegen in Markering verwijderen en verschijnen de resterende knoppen . U ziet markeringtab ‘01’ bij de positie van de schuifregelaar Ž.

Pinnacle Studio image017 Tijdlijnweergave

Naarmate er meerdere markeringen worden toegevoegd, worden de Vorige markering en Volgende markering indien nodig ingeschakeld . Studio hernummert de markeringen om ze op volgorde te houden , maar als u een naam hebt aangegeven, dan blijft deze ongewijzigd .

Een clipmarkering vertegenwoordigt een bepaald frame in een bepaalde clip. Zelfs wanneer die clip binnen het project wordt verplaatst, of getrimd, blijft de ankerlocatie ongewijzigd. De markering zelf kan echter worden verplaatst, zelfs naar een andere clip, door hem met de muis te slepen.

De knoppen van de clipmarkeringen:

·     Pinnacle Studio image018 TijdlijnweergaveMarkering toevoegen, Markering verwijderen: In de weergave Ti
jdlijn wordt de knop markering toevoegen ingeschakeld zodra er een clip wordt geselecteerd, op voorwaarde dat er nog geen markering op de positie van de schuifregelaar staat. Als er een markering aanwezig is, verschijnt de knop markering verwijderen hiervoor in de plaats.

·     Pinnacle Studio image019 TijdlijnweergaveVorige markering, Volgende markering: Met deze knoppen kunt u door de markeringen in uw project lopen. Anders dan de knoppen markering toevoegen en markering verwijderen zijn deze knoppen beschikbaar in alle weergaven van het venster Film, niet alleen in de weergave Tijdlijn.

·     Titel clipmarkering: Als er een clipmarkering op de positie van de schuifregelaar op de Tijdlijn staat, dan worden het nummer en de naam ervan weergegeven in dit tekstvak (anders is het vak niet te bewerken). Het weergegeven markeringsnummer wordt automatisch toegewezen en kan niet worden gewijzigd, maar de optionele naam kan naar wens worden aangepast.

Pinnacle Studio image020 Tijdlijnweergave

·     Titellijst clipmarkeringen: Klik op de pijlknop rechts van de titel van de clipmarkering om deze lijst te openen. De lijst toont het nummer en de naam van iedere markering in uw project. Selecteer een markering om de schuifregelaar van de Tijdlijn naar de bijbehorende positie te verplaatsen.

Pinnacle Studio image021 Tijdlijnweergave

Let op: Zodra u meerdere markeringen in uw project gebruikt, is het beheer ervan eenvoudiger als u ze zinvolle namen geeft. De namen zijn echter optioneel en, zoals hierboven aangegeven, Studio helpt een handje door de lijst automatisch in de juiste tijdsvolgorde te houden.

Tijdlijnweergave