Fouten of crashes tijdens de installatie

Antwoord-ID 13122

Fouten tijdens de installatie van Studio kunnen verschijnen als een dialoogvenster met de titel “CRC Error”, “Feature Transfer Error” of “I/O Error”. In andere omstandigheden kan de installatieprocedure crashen of vastlopen. Neem in al deze gevallen één voor één de volgende stappen totdat het probleem is opgelost:

·     Inspecteer de schijven: Controleer de oppervlakken van de schijven op vuil, vlekken en vingerafdrukken. Maak de schijf indien nodig schoon met een zachte doek. Gebruik geen papieren doeken of ander materiaal dat kan schuren of de schijf kan bekrassen. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand. Maak geen draaiende bewegingen. Zodra de schijf schoon is, voert u de installatie opnieuw uit.

Als de schijf is beschadigd met diepe krassen of barsten en de installatie daarom niet kan worden uitgevoerd, neem dan contact op met de ondersteuning van Pinnacle voor vervanging.

·     Probeer een ander station: Als u over een tweede optisch station of een compatibel type beschikt, probeer dan vanaf dit station te installeren.

·     Optimaliseer het opstarten: Als u bekend bent met het hulpprogramma msconfig, volg dan de procedure om programma’s te verwijderen uit de lijst programma’s die worden gestart bij het opstarten van Windows en van invloed kunnen zijn op de Windows installer.

·     Installeer vanaf de harde schijf: Bij deze procedure start u op in de Veilige modus van Windows; kopieer de inhoud van Studio installatieschijf naar uw harde schijf en voer de installatie vervolgens vanaf de harde schijf uit. Raadpleeg Antwoord-ID 13122 op de Pinnacle website voor het laatste advies met betrekking tot deze aanpak.

Fouten of crashes tijdens de installatie