Geen video of video van slechte kwaliteit in het venster Opnamevoorbeeld

Antwoord-ID 14008

Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor het wegvallen van video of een slechte weergavekwaliteit in het venster Opnamevoorbeeld. Als u met een dergelijk probleem te maken krijgt, werk dan de volgende lijst met mogelijke correctiestappen door totdat het probleem is opgelost:

·     Minimale eisen: Controleer of de gebruikte computer voldoet aan de minimale systeemeisen voor Studio zoals beschreven in het gedeelte Aan de slag in uw gebruikershandleiding. Houd er rekening mee dat sommige functies (zoals het bewerken van HD-video) hogere eisen stellen dan andere.

·     Werk de software van Studio bij: Controleer op de website van Pinnacle of er updates voor Studio beschikbaar zijn door in het programma op het menu Help Ø Software-updates te klikken.

·     Controleer of het opnameapparaat wordt gedetecteerd: Verzeker u ervan dat uw opnameapparaat correct wordt gedetecteerd door dit te controleren in Windows Apparaatbeheer. Als het correct is geïnstalleerd, wordt het opnameapparaat weergegeven in Apparaatbeheer. Als het niet wordt vermeld of er een foutsymbool bij het apparaat staat (een geel uitroepteken), raadpleeg dan Antwoord-ID 13932 in de Pinnacle online kennisdatabase.

·     Optie Opnamevoorbeeld: Controleer of de optie Opnamevoorbeeld is ingeschakeld in het optievak Opnamebron.

·     Optie Invoer videorecorder: Als de video in het voorbeeldvenster van zeer slechte kwaliteit is bij het opnemen van een apparaat van Pinnacle (Studio 500-USB, Studio 700-USB of MovieBox Deluxe), dan is er waarschijnlijk geen vinkje geplaatst in het selectievakje bij de optie Invoer videorecorder. Controleer dit in het optievak Opnamebron.

·     Hardwareacceleratie van de grafische kaart: Probeer de hardwareacceleratie van de grafische kaart te verlagen. Sluit Studio en klik in Configuratiescherm van Windows op het pictogram van de grafische kaart. Klik op de knop om het dialoogvenster met de geavanceerde instellingen te openen. Op het tabblad Problemen oplossen van dit dialoogvenster vindt u meestal een horizontale schuifknop waarmee de instelling van de hardwareacceleratie/versnelling van de grafische kaart kan worden aangepast (deze aanpassing is niet bij alle drivers mogelijk). Als de instelling beschikbaar is, probeer hem dan een stapje te verlagen. Start vervolgens Studio opnieuw en controleer of de prestaties zijn verbeterd. Als dit niet het geval is, sluit u Studio weer en schuift u de knop iets meer naar links. Herhaal deze stappen totdat het probleem is opgelost of u alle instellingen voor de hardwareacceleratie hebt geprobeerd. 

·     Werk de drivers bij: Controleer of u over de laatste drivers beschikt voor de geluids- en videokaart. U vindt deze op de website van de fabrikant.

·     Pas de beeldscherminstellingen aan: Soms kan het gebeuren dat na het selecteren van hogere instellingen van de grafische kaart het videovoorbeeldvenster van Studio niet meer naar verwachting functioneert. Sluit Studio en open het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm in Windows Configuratiescherm.  Probeer de instellingen voor Beeldschermresolutie en of Kleurkwaliteit aan te passen. Probeer verschillende resoluties, zoals 800×600 of 1024×768, met 32-bits kleuren. Start Studio telkens nadat u de instellingen hebt gewijzigd en controleer of de prestaties in het voorbeeldvenster zijn verbeterd. 

·     Gebruik één monitor: Gebruik in plaats van meerdere monitoren nu slechts één monitor en controleer of de prestaties verbeteren.

·     Voer het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX uit: Open het dialoogvenster Uitvoeren van Windows (Windows+R), typ “dxdiag” en druk op Enter. U controleert op fouten in het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX in het gedeelte Opmerkingen op de diverse tabbladen van het hulpprogramma. Als er een probleem is, neem dan voor assistentie contact op met de verkoper van het apparaat dat een probleem vertoont.

·     Achtergrondprocessen: Probeer de belasting van uw systeem te verlagen door processen die achtergrond worden uitgevoerd en niet nodig zijn uit te schakelen.

·     Stop virusscanners en andere doorlopende scanprogramma’s: Hoewel deze software een zeer belangrijke rol heeft, kan virusscansoftware de prestaties belemmeren bij inten
sieve videobewerkingen. Probeer dit uit door de virusscanner uit te schakelen en te kijken of dit helpt. (Om ervoor te zorgen dat uw systeem in goede staat blijft, raadt Pinnacle u aan de verbinding met internet te verbreken terwijl uw virusscanner is uitgeschakeld.)

Andere kandidaten voor uitschakeling zijn populaire indexeringsprogramma’s en diensten zoals Google Desktop Search, Yahoo Desktop Search en Adobe Photoshop Album Importer. 

·     Verhoog de prioriteit van Studio: In sommige gevallen kan het nuttig zijn om de prioriteit van het programma Studio in Windows Taakbeheer te verhogen. In de lijst met processen klikt u met de rechtermuisknop op Studio.exe en selecteert u Prioriteit instellen. Stel de prioriteit in op “Hoger dan normaal” of “Hoog”. Klik op Ja wanneer Taakbeheer u vraagt de wijziging te bevestigen; probeer hierna opnieuw op te nemen in Studio. Als de prioriteitswijziging een ongewenst resultaat heeft, stelt u de prioriteit weer in op “Normaal”. 

·     Installeer Studio opnieuw: Als geen van de bovenstaande stappen heeft geholpen, verwijdert u Studio en installeert u het programma opnieuw.

Geen video of video van slechte kwaliteit in het venster Opnamevoorbeeld