Setup-opties

U gebruikt de instellingen om de werking van de diverse bedieningsonderdelen van Studio aan te passen. De standaardwaarden zijn geschikt voor de meeste situaties en hardware. Desgewenst kunt u deze instellingen aanpassen op uw werkmethode of uw specifieke apparatuurconfiguratie.

Over Studio setup-opties

De setup-opties van Studio zijn verdeeld over twee dialoogvensters met diverse tabbladen.

Het dialoogvenster Hoofdopties beschikt over vier tabbladen met opties voor de modi Opslaan en Bewerken. Open dit dialoogvenster en activeer het tabblad door een van de opdrachten in de eerste groep in het menu Setup te selecteren.

Pinnacle Studio image001 Setup opties

Het dialoogvenster Opties Film maken beschikt over drie tabbladen, één voor ieder van de drie mediatypes: schijf, bestand en band. U opent dit dialoogvenster door een van de opdrachten van in de tweede groep van het menu Setup te selecteren.

Pinnacle Studio image002 Setup opties

De optie-instellingen in Studio zijn zowel van toepassing op huidige als toekomstige Studio sessies.

ð Instellingen voor opnamebron

ð Instellingen voor het opnametype

ð Projectinstellingen

ð Video- en audio-instellingen

ð Instellingen van Schijf maken

ð Instellingen Bestand maken

ð Instellingen van RealVideo-bestand maken

ð Instellingen van Windows Media-bestand maken

ð Instellingen voor het maken van banden

Setup-opties