Instellingen van Windows Media-bestand maken

Op het tabblad Windows Media-bestand maken kunt u de instellingen aanpassen voor het maken van Windows Media Player-bestanden.

Pinnacle Studio image001 Instellingen van Windows Media bestand maken

Titel, Auteur, Copyright: met de gegevens in deze drie velden worden Windows Media-clips geïdentificeerd. De betreffende informatie is in het bestand geïmplementeerd en kan in de regel niet worden ingezien.

Beschrijving: met de gegevens in dit veld kunnen Trefwoorden voor de clip worden meegegeven. De lengte van 256 tekens mag daarbij niet worden overschreden. Dit soort beschrijvingen wordt door zoekmachines op het internet gebruikt voor clipidentificatie.

Classificatie: geef een waardering in dit vak als nuttige informatie voor de kijker.

Profiel: hier kan, rekening houdend met het computerplatform dat door de doelgroep wordt gebruikt en de daarmee samenhangende performance, de kwaliteit van de film worden ingesteld. De daarmee correlerende audio- en videoparameters worden steeds onder het vervolgkeuzeveld getoond. Met de optie Aangepast kunt u de instellingen precies afstellen door een keuze te maken in een lijst met mogelijke combinaties.

Pinnacle Studio image002 Instellingen van Windows Media bestand maken

Markeringen voor Media Player: U hebt de optie Windows Media “bestandsmarkeringen” in het filmbestand op te nemen. Met deze markeringen kunnen kijkers rechtstreeks naar het begin van een gemarkeerde clip gaan door de naam van de gewenste clip in een lijst te kiezen.

·     Geen markeringen: het filmbestand wordt gemaakt zonder markeringen.

·     Markeringen voor elke clip: er worden automatisch markeringen gegenereerd voor elke clip in het bestand. Als u de clip geen aangepaste naam hebt gegeven, wordt er een standaardnaam gegenereerd op basis van de projectnaam.

·     Markeringen voor geselect. clips: er worden alleen markeringen gegenereerd voor clips die u een aangepaste naam hebt gegeven.

Instellingen van Windows Media-bestand maken