Instellingen voor het maken van banden

Studio herkent de hardware die u hebt geïnstalleerd automatisch en configureert het Band maken weergavedoel dienovereenkomstig.

Pinnacle Studio image001 Instellingen voor het maken van banden

Om de filmuitvoer (band maken) naar een DV-apparaat om te leiden, biedt Studio de mogelijkheid de opdrachten voor het starten en beëindigen met de hand uit te voeren resp. automatisch naar de DV-camcorder te sturen.

Ga als volgt te werk om automatisch een film naar het DV-apparaat te sturen:

1.      Klik in de hoofdmenubalk van Studio op de knop Film maken.

Het gebied boven het filmvenster verandert in de werkomgeving voor het maken van een film.

2.      Klik op het tabblad Band.

3.      Klik op de knop Instellingen. Het dialoogvenster Band maken verschijnt nu.

4.      Activeer voor het initialiseren van de automatische functie het controlevakje De opname automatisch starten of stoppen. Met deze instelling is het niet nodig om de opname in stap 6 handmatig te starten.

Bij de meeste DV-apparaten treedt er een kleine vertraging op tussen het ontvangen van de opdracht en de tijd dat er feitelijk met de bandopname wordt begonnen. In Studio wordt dit omschreven als opnamevertraging, waarbij de aard van de vertraging van apparaat tot apparaat verschilt; experimenteer met uw eigen apparaat.

5.      Klik op OK.

6.      Klik op Maken.

Studio berekent nu uw film en vraagt u vervolgens om op de knop afspelen op de Player te klikken. Als u de optie voor automatisch starten (stap 4) niet hebt geselecteerd, moet u het opnameapparaat handmatig starten voordat u op de knop afspelen klikt; anders verstuurt Studio zelf de opnameopdracht. Daarbij wordt het eerste beeld van de film (zonder audiodeel) gedurende de tijd van de in het optieveld Opnamevertraging aangegeven vertragingswaarde naar het DV-apparaat gestuurd. Het apparaat heeft nog genoeg tijd om de band in positie te brengen en met de opname te beginnen.

Aanwijzing: mocht bij het afspelen van de band blijken dat het eerste deel van de videofilm niet mee werd opgenomen, dan moet de instelling in het veld onder de optie Opnamevertraging overeenkomstig worden verhoogd. Als u film begint met een stilstaand beeld van het eerste beeld (alsof het een foto is), dan dient u de instelling te verlagen.

Aanwijzing: wanneer het wenselijk is tijdens de vertragingstijd een zwart beeld naar het opnameapparaat te sturen, plaats dan vóór het startbeeld van de film een titel zonder inhoud (een lege titel is een zwart beeld). Plaats een dergelijke titel na het laatste beeld om een zwart beeld aan het eind van de film te plaatsen.

Analoge uitvoer

Als u uitvoert naar een analoog apparaat, is de optie Composiet of S-video beschikbaar indien dit door uw hardware wordt ondersteund.

Pinnacle Studio image002 Instellingen voor het maken van banden

Uitvoer naar het scherm

Een van de opties in het vervolgkeuzemenu Video in het vak Afspeelapparaten is “VGA-scherm”. Met deze optie wordt u voltooide project weergegeven op uw monitor in plaats van op een extern apparaat.

Instellingen voor het maken van banden