Sneltoetsen

De termen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag in deze tabel verwijzen naar de pijltoetsen.

Belangrijkste interface van Studio

Spatiebalk

Weergeven en stoppen

J

Snel terug (meerdere keren indrukken voor snellere weergave)

K

Weergeven pauzeren

L

Snel vooruit (meerdere keren indrukken voor snellere weergave)

X of Ctrl+Omhoog

1 beeld naar voren

Y of Ctrl+Omlaag

1 beeld naar achteren

A of I

Markeren in

S of O

Markeren uit

Ctrl+Links

Knippen in punt -1 beeld

Ctrl+Rechts

Knippen in punt +1 beeld

Alt+Links

Knippen uit punt -1 beeld

Alt+Rechts

Knippen uit punt +1 beeld

Alt+Ctrl+Links

Rollend knippen in punt -1 beeld (ook knippen na clip)

Alt+Ctrl+Rechts

Rollend knippen uit punt +1 beeld

G

Markeer in en markeer uit wissen

D

Ga naar markeer in (in knipfunctie)

F

Ga naar markeer uit (in knipfunctie)

E of Home

Ga naar begin

R of End

Ga naar einde

Links

Selecteer vorige clip

Rechts

Selecteer volgende clip

Delete

Wis geselecteerde clip(s)

Insert

Splits clip bij positie schuifregelaar

Page up

Ga naar volgende pagina in venster Film

Page down

Ga naar vorige pagina in venster Film

Numeriek toetsenbord +

Inzoomen Tijdlijn

Numeriek toetsenbord -

Uitzoomen Tijdlijn

C

Menuhoofdstuk instellen

V

Menuhoofdstuk wissen

M

Terug naar menu

Ctrl+Page up

Ga naar vorig menuhoofdstuk

Ctrl+Page down

Ga naar volgend menuhoofdstuk

Titeleditor

Alt+Plus

Op voorgrond

Alt+Minus

Op achtergrond

Ctrl+Plus

Een laag naar voren brengen

Ctrl+Minus

Een laag naar achter brengen

Ctrl+0

Tekst uitvullen uit

Ctrl+1

Tekst uitvullen: linksonder

Ctrl+2

Tekst uitvullen: middenonder

Ctrl+3

Tekst uitvullen: rechtsonder

Ctrl+4

Tekst uitvullen: middenlinks

Ctrl+5

Tekst uitvullen: middenmidden

Ctrl+6

Tekst uitvullen: middenrechts

Ctrl+7

Tekst uitvullen: linksboven

Ctrl+8

Tekst uitvullen: middenboven

Ctrl+9

Tekst uitvullen: rechtsboven

Ctrl+K

Letterspatiëring, interlinie en helling

Ctrl+M

Verplaatsen, schalen en roteren

Shift+Links

Tekenselectie links uitbreiden

Shift+Rechts

Tekenselectie rechts uitbreiden

Ctrl+Links

Horizontale schaal verkleinen, of inkrimpen (letterspatiëring), tekstselectie afhankelijk van actuele bewerkingsmodus (verplaatsen/schalen/roteren of letterspatiëring/helling/interlinie)

Ctrl+Rechts

Horizontale schaal vergroten, of uitrekken (letterspatiëring), tekstselectie

Ctrl+Omlaag

Schaal of interlinie van tekstselectie verkleinen afhankelijk van actuele bewerkingsmodus

Ctrl+Omhoog

Schaal of interlinie van tekstselectie vergroten

Shift+Ctrl+Links

Zelfde als Ctrl+Links

Shift+Ctrl+Rechts

Zelfde als Ctrl+Rechts

Shift+Ctrl+Omlaag

Zelfde als Ctrl+Omlaag

Shift+Ctrl+Omhoog

Zelfde als Ctrl+Omhoog

Alt+Links

In tekstselectie: tekens naar links verplaatsen. Geen selectie: alle tekst van cursor tot einde van de regel naar links verplaatsen.

Alt+Rechts

In tekstselectie: tekens naar rechts verplaatsen. Geen selectie: alle tekst van cursor tot einde van de regel naar rechts verplaatsen.

Shift+Alt+Links

Zelfde als Alt+Links

Shift+Alt+Rechts

Zelfde als Alt+Rechts

Sneltoetsen