De Frame grabber

De frame grabber kan een stilstaand beeld opnemen van elke video-opnamebron die door Studio wordt ondersteund of een afzonderlijke beeld uit een willekeurige videoclip in uw huidige project halen. U kunt het opgenomen beeld direct aan uw film toevoegen of op een schijf opslaan in een groot aantal standaardafbeeldingsformaten.

Zodra u een opgenomen beeld op een schijf hebt opgeslagen, kunt u:

·     Het in andere softwareapplicaties gebruiken.

·     Het in beeldbewerkingssoftware manipuleren.

·     Het terug importeren in uw films als een stilstaand beeld via het album of de titeleditor.

ð Het gereedschap Frame grabber

De Frame grabber