Afspeelknoppen

De Player presenteert een van twee sets afspeelknoppen, afhankelijk van de door u geselecteerde afspeelmethode.

Terwijl u uw film als gewone video afspeelt zult u de standaardafspeelknoppen gebruiken. Gebruikt uw film schijfmenunavigatie, dan kunt u deze als optische schijf met interactieve menu’s op het scherm afspelen door de DVD-afspeelknoppen te gebruiken. Beide groepen knoppen worden hieronder besproken.

Pinnacle Studio 013 full screen button AfspeelknoppenDe knop Schermvullend voorbeeld: Deze knop, net onder de hoek rechtsonder van het voorbeeldvenster, schakelt over naar een voorbeeld op een volledig scherm. Dit is beschikbaar in beide afspeelmodi. Het schermvullend weergeven eindigt wanneer uw film eindigt, wanneer u op het scherm dubbelklikt of op de toets Esc drukt. Zie de opties Videovoorbeeld in het optiepaneel Video- en audio-instellingen voor instellingen die van toepassing zijn op systemen met meerdere monitoren.

Met de opties van Videovoorbeeld in het optiepaneel Video- en audio-instellingen kunt u het voorbeeld op volledig scherm laten weergeven op de secundaire monitor van uw systeem (indien beschikbaar). In Studio Plus kunt u desgewenst uw voorbeeld tegelijkertijd naar een extern apparaat sturen.

Standaardafspeelknoppen

Deze knoppen besturen het afspelen in de player.

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause AfspeelknoppenAfspelen/Pauze: De knop Afspelen geeft de film weer vanaf de huidige positie. Zodra de voorbeeld begint, verandert Afspelen in Pauze. Wordt het afspelen gepauzeerd, dan blijft de albumscène of de clip van het venster Film geselecteerd waar het voorbeeld is gestopt. De toets [Spatiebalk] kunt u ook gebruiken om het afspelen te starten en te stoppen.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start AfspeelknoppenTerug naar begin: Deze knop stopt het afspelen en springt terug naar het eerste beeld van het materiaal dat wordt voorvertoond.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind AfspeelknoppenVersneld vooruitspoelen, Versneld terugspoelen: Met deze knoppen kunt u de uw film met twee, vier of tien keer de normale snelheid in elke richting bekijken. Gebruik ze om een bepaald stuk video te zoeken waarmee u wilt werken. Klik herhaaldelijk op de knoppen om door de snelheidsfactoren te gaan.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop AfspeelknoppenLoop: via deze knop worden de momenteel geselecteerde clips in het venster Film herhaaldelijk worden afgespeeld. Deze functie is met name handig bij het selecteren en bewerken van extra effecten en overgangen. Klik op een afspeelknop om de weergave in loop te stoppen. De loop-knop licht op wanneer de functie is ingeschakeld. Zelfs bij het overschakelen tussen verschillende afspeelsnelheden blijft de weergave in loop actief.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog AfspeelknoppenInstelknoppen: Met deze knoppen kunt u met een beeld tegelijk naar voren en achter door uw film lopen. In plaats van per beeld kunt ook per seconden, minuten of uren door de film lopen. Selecteer het bijbehorende veld in de teller (zie onder) en gebruik de instelknoppen om aanpassingen te verrichten.

De schuifregelaar van de Player

Gebruik de schuifregelaar van de player om snel in elke richting door uw opgenomen video te lopen. De positie van de schuifregelaar komt overeen met de positie van het huidige beeld in het opgenomen videobestand (niet slechts de huidige scène) of in de bewerkte film (niet slechts de huidige clip). Derhalve vertegenwoordigt de schuifregelaarbalk altijd de totale lengte van de inhoud die wordt bekeken.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Afspeelknoppen

Terwijl u de scrubber verplaatst, toont het voorbeeldvenster het huidige frame. Als u de knop audio scrubbing in het Filmvenster hebt geactiveerd, dan hoort u tevens stukjes van het filmgeluid tijdens het scrubben.

Of het voorbeeld de schuifregelaar kan bijhouden, hangt van de snelheid van uw computer af. Beweegt u de schuifregelaar van de player langzaam, dan reageert het voorbeeld soepel. Verhoogt u de snelheid waarmee u de schuifregelaar beweegt, dan zal het voorbeeld beelden overslaan. Het punt waarop het dit doet, hangt af van uw hardware. De vloeiendheid van het voorbeeld wordt ook minder terwijl de algehele lengte van het materiaal waar doorheen wordt gelopen  toeneemt.

De teller

Pinnacle Studio image008 AfspeelknoppenDe teller geeft de huidige afspeelpositie in uren, minuten, seconden en beelden weer. U kunt de tellervelden direct aanpassen om een exact beeld te bekijken of vanaf waar het afspelen te starten. Klik gewoon op het getal dat u wilt wijzigen en voer een nieuwe waarde in. Om naar een ander veld te gaan, klikt u nogmaals of gebruikt u de pijltoetsen Links en Rechts.

U kunt de waarde in een geselecteerd veld ook aanpassen door middel van de instelknoppen naast de teller of de pijltoetsen Omhoog en Omlaag.

De schuifknop mastervolume

Pinnacle Studio 016 player volume slider Afspeelknoppen

Dit bedieningselement stelt het algemene audiovolume tijdens het afspelen van het voorbeeld in. Het is gelijk aan het omhoog draaien van h
et mastervolume op uw geluidskaart met het  volumegereedschap van het systeem. Het heeft geen invloed op het volume van de definitieve film die Studio in de modus Film maken maakt.

Het kleine luidsprekerpictogram rechts van het bedieningselement doet dienst als een knop voor masterdemping tijdens het afspelen.

DVD-afspeelknoppen

Pinnacle Studio 017 player dvd controls AfspeelknoppenDeze bediening bevat de vier standaardtransportknoppen die hierboven nader zijn uitgelegd (Afspelen/Pauze, Terugspoelen, Vooruitspoelen, Ga naar begin) plus de knoppen voor de DVD Player, die hier wordt omschreven.

Afspeelknoppen