Setup-opties

De meeste opties in Studio worden ingesteld met twee dialoogvensters die tabbladen bevatten.

Via het eerste kunt u opties besturen die verwant zijn aan de modus Opnemen en de modus Bewerken. Het bevat vier tabbladen:

Pinnacle Studio image001 Setup opties

Het andere dialoogvenster heeft betrekking op de opties voor de modus Film maken. Het venster beschikt over drie tabbladen, één voor ieder van de drie uitvoertypen voor films:

Pinnacle Studio image002 Setup opties

Elk paneel van de beide dialoogvensters kan afzonderlijk met een overeenkomstige opdracht in het menu Setup (bijvoorbeeld Setup Ø Opnamebron) worden geopend, dan zijn alle panelen beschikbaar via de tabbladen.

Om het simpel te houden, verwijzen we over het algemeen afzonderlijk naar de verschillende optiepanelen, zoals in “het optiepaneel Opnamebron”.

De opties in beide dialoogvensters worden hier in detail toegelicht.

Setup-opties