Keyframing gebruiken

Beschikbaarheid: de hier beschreven keyframing-functie is alleen beschikbaar in Studio Plus.

Zoek in het parametervenster van een effect dat keyframing ondersteunt naar het vakje Gebruik Keyframes en plaats er een vinkje in. Als u dit niet doet, blijft het effect een enkele set parameterwaarden gedurende de gehele clip.

Pinnacle Studio image001 Keyframing gebruiken

Als u keyframing voor effect inschakelt, worden er automatisch twee keyframes gemaakt. Het ene keyframe wordt aan het begin van de clip geplaatst, en het andere aan het einde ervan. De parameters voor beide frames worden ingesteld op een niet-keyframe waarde. Op de Tijdlijn van het venster Film verschijnt er een keyframe gemarkeerd op de videoclip. De markeringen van het keyframe worden weergegeven zolang het parametervenster van het effect geopend blijft.

Pinnacle Studio 148 keyframe flags Keyframing gebruiken

De keyframes voor het effect dat momenteel in het venster met effectparameters is geopend, worden weergegeven als  genummerde markeringen op een verticale lijn. Het huidige keyframe, indien van toepassing, is gemarkeerd (in dit geval keyframe 3).

Tegelijkertijd worden er onder in het parametervenster extra knoppen weergegeven: de knoppen Toevoegen en Verwijderen, de indicator Huidige keyframe met pijlen naar voren en achteren en de teller Keyframe-tijd met pijlen.

Pinnacle Studio image003 Keyframing gebruiken

Er verschijnen nieuwe knoppen onder in het parametervenster wanneer keyframes zijn ingeschakeld

Pinnacle Studio 148 keyframe controls   current frame Keyframing gebruikenDe indicator Huidige keyframe geeft het nummer aan van het keyframe dat is gekoppeld aan het frame dat u in het Filmvenster bekijkt. Gebruik de pijlen om van het ene keyframe naar het volgende keyframe te gaan. Terwijl u klikt, springt de scrubber van het Filmvenster naar de volgende keyframe-positie.

Als u frames van uw film bekijkt waarvoor geen keyframe is gedefinieerd, dan geeft de indicator een streepje weer. De weergegeven parameterwaarden zijn de waarden die tijdens weergave van toepassing zijn op het huidige frame.

Om een keyframe op een gewenst punt te maken, klikt u op de knop Toevoegen of past u eenvoudigweg de parameters aan: als u dit doet, voegt Studio automatisch een keyframe toe.

Pinnacle Studio image005 Keyframing gebruiken

Keyframes worden opeenvolgend genummerd vanaf het begin van de clip. Als er een nieuwe keyframe wordt ingevoegd, of een oude wordt verwijderd, worden de volgende keyframes opnieuw genummerd om de volgorde te corrigeren.

Pinnacle Studio image006 Keyframing gebruiken

De knop Verwijderen is beschikbaar indien het huidige frame een keyframe heeft; dit is dus wanneer de indicator Huidige keyframe een getal in plaats van een streepje toont.

De teller Keyframe-tijd toont de tijdverschuiving binnen de clip van de huidige filmtijd – het frame dat in de Player wordt weergegeven. Het eerste keyframe staat daarom op tijd nul, en het laatste staat op een verschuiving die gelijk is aan een frame minus de duur van de clip.

Wanneer het huidige frame een keyframe heeft, dan kan de tijdverschuiving worden gewijzigd met behulp van de pijlen van de teller. De posities van het eerste en laatste keyframe kunnen niet worden aangepast. U kunt andere keyframes vrij verplaatsen tussen de huidige posities van de aangrenzende keyframes.

Pinnacle Studio image007 Keyframing gebruiken

De tijd van keyframe 2 instellen.

Keyframing gebruiken