Werken met de effectenlijst

Elke videoclip of beeldclip in uw project kan worden aangepast via  een of meer video-effecten. Elk effect wordt op zijn beurt toegepast op het oorspronkelijke beeld in de volgorde waarop ze in het gereedschap Video-effecten staan.

Pinnacle Studio image001 Werken met de effectenlijst

Via de selectievakjes naast elke effectnaam kunt u effecten afzonderlijk in- en uitschakelen zonder ze uit de lijst te hoeven verwijderen (dit zou ervoor zorgen dat alle aangepaste parameterinstellingen verloren gaan). In de illustratie hierboven is het effect “Stralenkrans” uitgeschakeld terwijl de twee andere effecten in de lijst van kracht blijven.

Effecten toevoegen en verwijderen

Pinnacle Studio image002 Werken met de effectenlijstOm een effect toe te voegen aan de lijst voor de  huidige clip, klikt u op de knop Nieuw effect toevoegen, die een effectbrowser rechts van het gereedschapsvenster opent.

Klik op een item in de lijst Categorie van de browser om de namen van de afzonderlijke effecten in die categorie weer te geven. Selecteer het gewenste effect en klik daarna op de knop OK om het effect toe te voegen.

Pinnacle Studio 139 effect trashcan button Werken met de effectenlijstOm het momenteel geselecteerde effect te verwijderen uit de lijst, klikt u op de knop Effect verwijderen (prullenbak).

Pinnacle Studio image004 Werken met de effectenlijst

De browser Video-effecten is hier geopend op de Studio Plus RTFX-pagina. Op deze pagina vindt u een extra set effecten voor Studio Plus. De andere vermelde pakketten bevatten andere premium-effecten dienen afzonderlijk te worden aangeschaft. Met de laatste ‘categorie’, Meer effecten, wordt er een pagina op de Pinnacle website geopend waar u extra premium-effecten kunt vinden.

Premium video- en audio-effecten kunnen – net zoals ander vergrendelde content in Studio – gratis worden gebruikt. Er wordt echter een “watermerk” aan de weergegeven video toegevoegd. Als u het effect in een echte productie wilt gebruiken, dan kunt u een activatiesleutel aanschaffen zonder Studio te verlaten. Zie Studio uitbreiden voor meer informatie over het aanschaffen van premium-content voor Studio.

De volgorde van effecten wijzigen

Pinnacle Studio 140 effects up down buttons Werken met de effectenlijstHet totaalresultaat van meer dan een effect op dezelfde clip gebruiken kan variëren afhankelijk van de volgorde waarin de effecten worden toegepast. Met de pijltoetsen Omhoog en Omlaag van de effectenlijst, kunt u de positie van elk effect in de verwerkingsketen wijzigen. De knoppen zijn van toepassing op het momenteel geselecteerde effect.

Werken met de effectenlijst