Scèneherkenning

Automatische scèneherkenning is een belangrijke functie van Studio. Terwijl de video-opname verder gaat, herkent Studio natuurlijke onderbrekingen in de video en verdeelt deze in scènes onder. Er wordt voor elke herkende scène een nieuw pictogram gemaakt in het gedeelte Videoscènes van het album.

Afhankelijk van welk opnameapparaat u gebruikt, wordt automatische scèneherkenning of in real time tijdens het opnemen uitgevoerd of als een afzonderlijke stap onmiddellijk nadat het opnemen is voltooid.

Scèneherkenning kunt u configureren met behulp van de opties onder Scèneherkenning tijdens video-opname op het optiepaneel Opnamebron (Setup Ø Opnamebron). Niet elk type videobron heeft alle opties voor scèneherkenning beschikbaar. Opties die niet van toepassing zijn op uw setup zijn uitgeschakeld in het dialoogvenster.

De vier mogelijkheden zijn:

·     Automatisch gebaseerd op filmtijd en datum: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u van een DV-bron opneemt. Studio bewaakt de gegevens van de tijdregistratie op de band tijdens het opnemen en start een nieuwe scène wanneer er een onderbreking wordt gevonden.

·     Automatisch gebaseerd op video-inhoud: Studio herkent wijzigingen in de video-inhoud en maakt een nieuwe scène waar een grote wijziging in beelden plaatsvindt. Deze functie werkt mogelijk niet goed als de belichting niet stabiel is.Om u een extreem voorbeeld te geven: een video opgenomen in een nachtclub met een stroboscoop zou elke keer als de stroboscoop flitst een nieuwe scène maken.

·     Elke X seconden een nieuwe scène maken: Studio maakt nieuwe scènes in een door u gekozen interval. Dit kan nuttig zijn om beeldmateriaal op te splitsen dat lange doorlopende scènes bevat.

·     Geen automatische scèneherkenning: Selecteer deze optie als u het gehele opnameproces wilt volgen en zelf wilt beslissen waar scèneonderbrekingen moeten voorkomen. Druk telkens wanneer u een scèneonderbreking tijdens het opnemen wilt invoeren op de toets [Spatiebalk].

Scèneherkenning