Stap-voor-stap opnemen

Hier volgt een stap-voor-stap uitleg over het opnameproces. De instructies zijn zowel op digitale alsook analoge opnamen van toepassing. Waar nodig zijn de verschillen aangegeven.

Lees voor meer informatie over sommige stappen Opnamehardware en Setup-opties.

Zo neemt u video op:

1.      Controleer of uw apparatuur op de juiste wijze is aangesloten.

Voor digitaal opnemen dient uw camcorder of videorecorder te zijn aangesloten op de 1394-poort van uw PC.

Sluit voor een analoge opname de bronvideo aan op de samengestelde of S-Video-ingang van uw opnamehardware. Sluit uw bronaudio aan op de audio-ingang van de opnamehardware indien die aanwezig is. Sluit de audio anders aan op de audio-ingang van uw geluidskaart.

2.      Klik op de knop Opnemen boven aan het scherm als u zich nog niet in de modus Opnemen bevindt. De interface van de modus Opnemen wordt weergegeven.

3.      Klik op de gewenste opname-instelling op de voortgangsmeter. Moet u gedetailleerde aanpassingen uitvoeren, klik dan op de knop Instellingen van de voortgangsmeter. Deze opent het optiepaneel Opnameformaat.

Houd er rekening mee dat DV-opnames veel meer schijfruimte in beslag neemt dan MPEG-opnames. Als u van plan bent uw film naar schijf uit te voeren (VCD, S-VCD of DVD), dan kunt u ervoor kiezen op te nemen in MPEG in plaats van DV.

Voor een analoge opname dient u rekening te houden met het volgende: hoe hoger de kwaliteitsinstelling, des te groter is uw opgenomen videobestand.

4.      Klik op de knop Opname starten op de voortgangsmeter.

Het dialoogvenster Video opnemen wordt weergegeven.

5.      Type een naam in voor het video-opnamebestand dat u gaat maken of accepteer de standaardnaam. Optioneel kunt u tevens een beperkende duur voor de opname invoeren.

6.      Neemt u op van een analoge camcorder of videorecorder, begin dan nu met afspelen. Deze stap is niet nodig bij een opname van een digitale bron, aangezien Studio de afspeelapparatuur automatisch zal besturen wanneer dat nodig is.

7.      Klik op de knop Opname starten in het dialoogvenster Video opnemen. Het bijschrift van de knop verandert in Opname stoppen.

De opname begint. De player geeft de binnenkomende gedigitaliseerde video weer die naar uw harde schijf wordt opgeslagen (tenzij u Opnamevoorbeeld op het  optiepaneel Opnamebron hebt uitgeschakeld).

Tijdens het opnemen voert Studio automatische scèneherkenning uit, gebaseerd op de huidige instelling in het optiepaneel Opnamebron.

8.      Klik op de knop Opname stoppen om de opname op het door u gekozen punt te stoppen.

Studio stopt automatisch met opnemen wanneer uw harde schijf vol is of de maximale duur die u hebt ingevoerd is bereikt.

Stap-voor-stap opnemen